Aan welke kwaliteit moet de gasleiding binnenshuis voldoen?

Theoretisch gezien is het zo dat als ze nu voldoen aan de regels voor aardgasleidingen in de woning voldoen ze ook voor waterstof. In de praktijk blijkt alleen dat niet alle huidige aardgasleidingen hier aan voldoen. Uitgezocht moet worden hoe we dit bij een overstap gaan aanpakken en wiens verantwoording dit is. Op dit moment is dit de verantwoording van de woningeigenaar.