Kunnen huidige cv-ketels omgebouwd worden naar verbranding van waterstof?

Niet heel simpel. Er zijn wel fabrikanten mee bezig.