Wie betaald de kosten voor aanpassingen aan de gasleiding binnenshuis indien nodig?

Uitgangspunt dat er geen kosten hoeven te worden gemaakt als de leidingen nu voldoen voor aardgas. Voldoen ze nu niet dan komt dit ten lasten van de woningeigenaar want dan is dit achterstallig onderhoud.