Wie neemt de verantwoording voor de gasleiding buitenshuis?

Stedin. Zij hebben nu ook deze verantwoordelijkheid.