Initiatief Stad Aardgasvrij

Initiatief Stad Aardgasvrij

Start

De start voor ‘Stad Aardgasvrij’ was een eilandelijk onderzoek in 2017. Dit onderzoek bekeek welke kern van het eiland het meest voor de hand lag om als eerste aardgasvrij te maken.

Hieruit kwam Stad aan ’t Haringvliet naar voren. Dit kwam mede door het enthousiasme van haar inwoners over het onderwerp duurzaamheid.

De inwoners van Stad zijn de organisatoren van project Stad Aardgasvrij. Zij voelen naadloos aan of de collega-inwoners klaar zijn ‘voor de volgende stap’.

Tafels

In oktober 2018 werd door de Dorpsraad en gemeente gekozen voor het werken met ‘Tafels met bewoners’ en daarnaast een kernteam. Dorpsraad en gemeente hebben gezamenlijk een sollicitatieprocedure opgezet voor een onafhankelijk projectleider. 

Projectleider

In maart 2019 startte Jonathan Reitsma als onafhankelijk projectleider voor ‘Stad Aardgasvrij’. Hij is gevraagd te sturen op de voortgang van het project en het voorzitten van de Tafels met inwoners. Ook legt hij de verbinding tussen de Tafels en het kernteam.

Initiatieven

  • Periodieke nieuwsbrieven
  • Aanwezig Duik! in Stad – juli 2019
  • Ministerie van BZK en EZK in Stad – juli 2019
  • Presentatie college van burgemeester en wethouders – juli 2019
  • Subsidie aardgasvrij koken – oktober 2019
  • Informatiemarkt – oktober 2019
  • Presentatie gemeenteraad – november 2019
  • Workshop ‘Groene stroom’ – november 2019
  • Workshop ‘Isoleren en ventileren’ – december 2019
  • Huisbezoeken advies woningverbetering – november 2019