Voldoende draagvlak

Voldoende draagvlak in Stad

In de komende maanden ontvangt u regelmatig informatie in uw brievenbus. Ook nodigen we u uit voor bijeenkomsten of komen bij u langs.

In de zomer van 2022 presenteren we u het plan voor de overstap op groene waterstof, inclusief wat dat voor u persoonlijk betekent. Graag horen we vervolgens van u of u de overstap ziet zitten.

Als minstens 70% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stad wil overstappen, beginnen we in 2023 met het aanpassen van de woningen en gebouwen. In de loop van 2024 zijn dan alle woningen klaar voor groene waterstof. Dan maken we de daadwerkelijke overstap en is, in 2025, Stad als één van de eerste plaatsen in Nederland volledig aardgasvrij.

De beloften

Omdat waterstof voor het verwarmen van huizen en gebouwen nog niet veel gebeurt, zoeken we eerst goed uit wat kan en mag. We maken voor u een voorstel voor de overstap. We hebben een aantal uitgangspunten die we de ‘beloften’ noemen. Het project kan alleen doorgaan als wie die beloften waar kunnen maken. 

Veilig of anders niet

We doen het alleen als het veilig kan. We onderzoeken hoe we waterstof veilig bij de woningen en gebouwen kunnen krijgen via het bestaande gasnetwerk. En hoe het veilig voor verwarmen gebruikt kan worden. We ontwerpen een systeem waarvoor minimale aanpassingen in uw woning of gebouw nodig zijn.

Altijd warm

We zorgen dat er altijd voldoende waterstof is om de aangesloten woningen en gebouwen goed te verwarmen. Op Goeree-Overflakkee maken we meer groene energie dan we nodig hebben. Door deze energie op te slaan, is er altijd warmte beschikbaar voor uw huis. Ook als de zon eens wat minder schijnt of de wind niet waait.

Betaalbaar

We stappen alleen over als we zeker weten dat de overstapkosten voor u minimaal zijn en dat uw energierekening na de overstap niet hoger wordt. Aardgasvrij betekent straks dat u uw huis verwarmt met waterstof en elektrisch kookt. De gasprijzen zijn op het moment hoog maar ook waterstof is nu nog een dure oplossing.

Voldoende draagvlak

Dat betekent dat minimaal 70% het ermee eens is. Alleen dan maken we de overstap naar groene waterstof of een individuele oplossing. Volgend jaar vragen we u als inwoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie van Stad of u de overstap ziet zitten.

Groen

We gebruiken groene waterstof. Dat kan omdat we meer groene energie produceren dan gebruiken. We hoeven geen extra zonne- of windenergieparken te bouwen. De energie die we niet gebruiken zetten we om in groene waterstof. Voor transport naar uw huis gebruiken we het bestaande gasleidingennet.

Het mag

Natuurlijk stappen we alleen over als productie, transport en gebruik van waterstof in Stad volledig voldoet aan de dan geldende wet- en regelgeving.

Het kan

We maken de overstap alleen als we helemaal kunnen vertrouwen op de techniek. We gebruiken dus alleen geteste en werkende techniek, die ook nog eens voldoet aan de gestelde eisen voor de komende 15 jaar.

Vertaalbaar

De overstap op waterstof voor verwarming is nog nieuw. Stad kan daarmee een voorbeeld voor Nederland zijn. We werken dan ook aan een plan dat niet alleen voor Stad, maar ook voor andere plaatsen een goed alternatief voor aardgas is.