Videoboodschap Wethouder

Een grote groep inwoners in Stad aan ’t Haringvliet staat achter ons Stad Aardgasvrij initiatief. 

Wegvallen aardgas

We zetten ons in om Stad voor te bereiden op het wegvallen van aardgas. We onderzoeken samen met de inwoners van Stad, maatschappelijke organisaties en marktpartijen of een overstap naar groene waterstof in 2025 mogelijk is. Ook stimuleren we woningverduurzaming en zelf stroom opwekken. Inmiddels is er al contact geweest met 220 van de 600 huishoudens en zijn er daar al meer dan 100 huishoudens supporter.

Videoboodschap

Wethouder Tea Both-Verhoeven spreekt haar dank uit en wenst de supporters succes met het initiatief in een persoonlijke videoboodschap.

Ander nieuws