Over ons

Project Stad Aardgasvrij

Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee zet zich in voor een duurzame toekomst. Een toekomst waarin op het eiland steeds minder energie wordt verbruikt, en de energie die nodig is wordt gewonnen uit schone, duurzame energiebronnen. Waar zuinig wordt omgegaan met de grondstoffen en ons natuurlijk kapitaal. Een toekomst waarin het ook voor de generaties na ons prettig leven is. De gemeente wil met de inwoners, ondernemers en andere partijen samenwerken om zo snel als mogelijk volledig energieneutraal zijn.

Het eiland Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf verbruikt. Door het overschot aan groene elektriciteit om te zetten in waterstof ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Meer dan dertig partijen hebben de handen ineen geslagen om zich in te zetten voor ontwikkeling van waterstofprojecten op Goeree-Overflakkee.

Start inwonersinitiatief

De start voor ‘Stad Aardgasvrij’ was een eilandelijk onderzoek in 2017. Dit onderzoek bekeek welke kern van het eiland het meest voor de hand lag om als eerste aardgasvrij te maken. Hieruit kwam Stad aan ’t Haringvliet naar voren. 

In oktober 2018 werd door de Dorpsraad en gemeente gekozen voor het werken met ‘Tafels met inwoners’ en daarnaast een kernteam. Dorpsraad en gemeente hebben gezamenlijk een sollicitatieprocedure opgezet voor een onafhankelijk projectleider. Hij is gevraagd te sturen op de voortgang van het project en het voorzitten van de Tafels met inwoners. Ook legt hij de verbinding tussen de Tafels en het kernteam. In het kernteam nemen de verantwoordelijke medewerkers van onze partners plaats. Zij hebben via die weg invloed op het project.  

Stad aan ’t Haringvliet 

Het dorp bestaat al 650 jaar en was vroeger vooral op de landbouw en het vervoer van de opbrengst van het land georiënteerd en een erg gesloten gemeenschap. Door gemeentelijke herindeling en de bouw van dammen en bruggen na de watersnoodramp kwam er ook werk buiten het eiland en kreeg het dorp ook nieuwe bewoners. 

Vijftien jaar geleden schreef 75% van de bevolking mee aan een dorpsvisie (Stad op Stelten). Toen de gemeente moest beslissen over de plaatsing van windmolens op het eiland en er overal protestacties ontstonden ondertekende 75% van de bevolking het verzoek aan de gemeente om nieuwe molens niet tegen het dorp aan maar bij de reeds bestaande vier iets verderop te bouwen.

Initiatieven

 • Periodieke nieuwsbrieven
 • Aanwezig Duik! in Stad – juli 2019
 • Ministerie van BZK en EZK in Stad – juli 2019
 • Presentatie college van burgemeester en wethouders – juli 2019
 • Subsidie aardgasvrij koken – oktober 2019
 • Informatiemarkt – oktober 2019
 • Presentatie gemeenteraad – november 2019
 • Workshop ‘Groene stroom’ – november 2019
 • Workshop ‘Isoleren en ventileren’ – december 2019
 • Huisbezoeken advies woningverbetering – november 2019
 • Interview Piet Diepenhorst en Rob Houtsma – november 2019

Projectpartners

Logo's van de partners

Beloften

Omdat waterstof voor het verwarmen van huizen en gebouwen nog niet veel gebeurt, zoeken we eerst goed uit wat kan en mag. We maken voor u een voorstel voor de overstap. We hebben een aantal uitgangspunten die we de ‘beloften’ noemen. Het project kan alleen doorgaan als wie die beloften waar kunnen maken.