Belofte ‘Voldoende draagvlak’

Belofte 'Voldoende draagvlak'

De overstap naar een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet gaat alleen door als er voldoende draagvlak is onder de Stadtenaren. Daarom vragen we alle inwoners, ondernemers en bestuursleden van maatschappelijke organisaties met een aardgasaansluiting hierover te stemmen tijdens de draagvlakmeting die we van 3 juni tot en met 30 juni 2023 organiseren. 

Want alleen als minimaal 70% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad (met een aardgasaansluiting) voor een aardgasvrij Stad vanaf 2025 stemt, en alle beloften worden waargemaakt, gaat de overstap door. 

Belofte 'Voldoende draagvlak'

Iedere stem telt

Een belangrijke meting dus, want u krijgt hier de mogelijkheid om uw stem te laten horen! Daarbij is het goed om te weten dat als u niet stemt, dit automatisch een nee-stem is. De initiatiefnemers en het projectteam willen dat alle inwoners van Stad betrokken zijn bij de keuze en willen daarom dat de opkomst 100 % is. Bij deze keuze hoort automatisch dat als iemand niet gaat stemmen, dit een nee-stem wordt.

Als inderdaad 70 % voor stemt wordt Stad aan ’t Haringvliet het eerste dorp in Nederland dat collectief verwarmd wordt met groene waterstof. Ook kan er individueel gekozen worden voor een eigen individuele oplossing zoals een warmtepomp. 

Stad aan 't Haringvliet

Hoe meten we of er voldoende draagvlak is?

We meten het draagvlak volgens de regels van de kieswet. In aanloop naar de draagvlakmeting ontvangt u via de post een stembiljet. Op dit stembiljet staat deze tekst:

Ik kies voor het per 2025 niet langer ontvangen van aardgas.

o  Ja 

o  Nee 

Bent u woningeigenaar of pandeigenaar? Dan betekent een JA, dat u voor de overstap naar groene waterstof of voor een individuele oplossing zoals een warmtepomp kiest. U kiest hiermee voor een overstap die bij voorkeur per 2025, maar in ieder geval voor 2030 plaats vindt. Als u Nee stemt, kiest u hier uiteraard niet voor. Dit betekent niet dat Stad in de toekomst niet aardgasvrij zal worden. Alle huizen in Nederland moeten voor 2050 van het aardgas af. 

Als huurder bij Oost West Wonen kiest u bij JA voor de overstap naar groene waterstof. Een individuele oplossing zoals een warmtepomp is geen optie. Hierover besluit de woningcorporatie. 

Per wanneer gaat de overstap gebeuren?

Per wanneer gaat de overstap gebeuren? Als inderdaad 70 % voor stemt zal Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 van het aardgas af gaan. De streefdatum hiervoor is zomer 2025. De gemeenteraad heeft in het plan van aanpak laten opnemen dat dit niet voor 2025 zal gebeuren maar uiterlijk in 2030. Het streven blijft om in de zomer van 2025 over te stappen. Maar we zijn hierbij wel afhankelijk van zaken die buiten onze invloed ligt. Denk daarbij aan landelijke wet- en regelgeving. Als er meer tijd nodig is om dit voor elkaar te krijgen, moeten we die tijd nemen. 

Ik heb geen aardgasaansluiting, mag ik alsnog stemmen?
Nee. Bij de stemming vragen wij of mensen akkoord gaan met het niet meer ontvangen van aardgas. Deze vraag is dus niet relevant voor inwoners die al geen aardgasaansluiting meer hebben. Daarom stemmen alleen Stadtenaren die op dit moment een aardgasaansluiting hebben.

Lees meer

Wie mogen stemmen?

Tijdens de draagvlakmeting is het mogelijk om anoniem per adres met een aardgasaansluiting één stem uit te brengen, ongeacht het aantal bewoners.

U mag stemmen als u:

  • hoofdgebruiker bent van een particuliere woning of huurwoning van Oost West Wonen, 
  • eigenaar bent van maatschappelijk vastgoed zoals een school of buurthuis,
  • eigenaar bent van zakelijk vastgoed, zoals een kantoor of winkel. 

Oost West Wonen is als maatschappelijke organisatie betrokken bij het project en is eigenaar van 31% van de woningen in Stad aan ’t Haringvliet. Zij maakt deel uit van het projectteam en heeft géén stemrecht. Dit geldt ook voor de gemeente. In deze gevallen wordt het stemrecht overgedragen aan de hoofdgebruiker. 

Om een stem uit te kunnen brengen gelden dezelfde voorwaarden als bij de gemeenteraadsverkiezingen:

  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U bent in bezit van een geldig identiteitsbewijs. 
  • U bent stembevoegd. 

 

Wanneer en waar mag ik stemmen?

De inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Stad aan ’t Haringvliet krijgen van 3 juni tot en met 30 juni 2023 de kans om hun stem uit te brengen.  

Stemmen in ’t Trefpunt

Tijdens deze weken kunt u op woensdagmiddag en -avond, vrijdagmiddag en zaterdag de hele dag uw stem uitbrengen in ‘t Trefpunt.

GO-bus

De laatste week wordt de bekende GO-bus als mobiel stemlokaal ingezet. De GO-bus gaat van straat naar straat om iedereen de kans te bieden om te stemmen.  

Stemmen vanuit huis

Omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om te stemmen is er ook de optie om vanuit huis te stemmen. Dan komt er iemand langs met een stembus om het biljet op te halen. Met name voor oudere mensen, mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen niet gemakkelijk het huis uit kunnen om te gaan stemmen, is dit een optie. Het stemmen vanuit huis gebeurt met inachtneming van de vertrouwelijkheid en anonimiteit zoals bij de andere manieren van stemmen geldt.   

Kan ik ook iemand machtigen om voor mij te stemmen als ik verhinderd ben?

U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. U kunt hiervoor het machtigingsformulier gebruiken. De gemachtigde persoon moet zelf stemgerechtigd zijn en mag maximaal 3 volmachten aannemen.

Lees meer
Stadaardgasvrij

Hoe wordt u op de hoogte gehouden van de tussentijdse opkomstcijfers?

Via de website stadaardgasvrij.nl en de social media kanalen houden we u op de hoogte van de opkomstcijfers. Wat er is gestemd wordt niet tussentijds gecommuniceerd.

Gaat het stemmen anoniem?

Welk adres een stem heeft uitgebracht wordt bijgehouden. Wie gestemd heeft en wat die persoon gestemd heeft is vertrouwelijk en wordt niet bijgehouden voor de tussentijdse opkomstcijfers. Hierover wordt ook niet gecommuniceerd.

Wat als er voldoende draagvlak is?

Als minstens 70% ja stemt en de uitkomst dus positief is, is er voldoende draagvlak om Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij te maken vanaf 2025. Als ook aan alle beloften is voldaan, gaat de overstap door. U kunt dan vervolgens kiezen of u voor de collectieve overstap naar groene waterstof gaat, of voor een eigen individuele oplossing.

Wat als er niet voldoende draagvlak is?

Als de 70% van de stemmen niet wordt gehaald en de uitkomst negatief is, is er onvoldoende draagvlak om Stad aan ’t Haringvliet aardgasvrij te maken vanaf 2025.
Bij onvoldoende draagvlak vervalt de mogelijkheid om collectief over te stappen op groene waterstof in Stad aan ’t Haringvliet. De inwoners en ondernemers in Stad hebben een keuze, en als de keuze nee is dan wordt deze gerespecteerd.

Projectpartners zijn niet bereid om te investeren in een project dat niet op voldoende draagvlak kan rekenen. Op korte termijn blijft Stad aan ’t Haringvliet aardgas gebruiken voor het verwarmen van de woningen en gebouwen. Voor het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van Stad aan ’t Haringvliet zal naar een andere oplossing gezocht worden want uiteindelijk zal iedereen in Nederland van het aardgas af gaan.

Bij een ‘nee’ vervalt de subsidieregeling voor het verwarmen met groene waterstof en de gratis overstap. Daarnaast vervalt het voordeel van een vaste lage prijs voor 15 jaar. Een prijs die nooit hoger wordt dan de beloofde prijs vergelijkbaar met €0,90 / m3 voor aardgas. Deze prijs daalt ook nog mee met de aardgasprijs als die toch nog onder deze grens uit komt. Wat de kosten van een alternatief zijn, weten we nu uiteraard nog niet.

Dit betekent ook dat het vervangen van een aardgas cv-ketel door een waterstof (ready) cv-ketel niet wordt gesubsidieerd. Hetzelfde geldt voor het vervangen van aardgas(gevel) kachels met een cv-installatie op kosten van het project.

 

 

Wat als u niet stemt?

Als u niet gaat stemmen, wordt uw stem meegeteld als een ‘nee’ stem. De initiatiefnemers en het projectteam willen dat alle inwoners van Stad betrokken zijn bij de keuze en willen daarom dat de opkomst 100 % is. Bij deze keuze hoort automatisch dat als iemand niet gaat stemmen, dit een nee-stem wordt.

Welke opties zijn er om de woning te verwarmen zonder aardgas?

  • Samen aardgas vervangen door groene waterstof. De overstap naar groene waterstof kan alleen als iedereen van het aardgas af gaat. De aardgasleidingen worden dan gebruikt voor groene waterstof. In tegenstelling tot een warmtenet hoeven er dus geen nieuwe leidingen geplaatst te worden.
  • Alleen geheel elektrisch met warmtepomp. Een warmtepomp is een individuele oplossing. Een warmtepomp werkt wel alleen als de woning goed geïsoleerd is. Een woning met energielabel A of B is over het algemeen geschikt voor een warmtepomp. Overweegt u niet mee te doen met de collectieve overstap op groene waterstof? Stad Aardgasvrij denkt graag met u mee over wat mogelijk is voor uw woning.
  • Waterstof cv-ketel en een kleine warmtepomp. U kunt beide keuzes ook combineren. U sluit uw woning aan op groene waterstof en u kunt (later) een kleine warmtepomp plaatsen. De waterstof cv-ketel springt dan bij als het erg koud is. Dit hangt af van hoe goed de woning geïsoleerd is.
Vervolgstappen na de draagvlakmeting

Vervolgstappen na de draagvlakmeting

Na de laatste stemdag worden de stemmen geteld. Allereerst maakt het stembureau een formeel proces-verbaal op. Dit wordt ondertekend door de burgemeester. Dit is een verslag waarin de uitslag van de draagvlakmeting staat. Het verslag wordt in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld en vastgesteld.

Daarna krijgen alle inwoners van Stad aan ’t Haringvliet drie maanden de tijd om over het besluit na te denken en een bezwaar in te dienen. Ook mensen die niet binnen het projectgebied wonen kunnen hierop reageren.

 

Om uiteindelijk de overstap naar waterstof mogelijk te maken is in het Klimaatakkoord afgesproken dat er een algemene gemeentelijke afsluitbevoegdheid komt. Hiermee kan de levering van aardgas naar Stad aan ’t Haringvliet door de gemeente worden beëindigd.

Is er voldoende draagvlak voor het voorstel en kunnen we aan alle beloften voldoen, dan zal er groene waterstof via de bestaande leidingen aan uw adres worden geleverd. Dit als u uiteraard kiest voor het collectieve aanbod met waterstof. Het streven is dat dit in de zomer van 2025 zal zijn, maar sowieso voor 2030. Als er niet genoeg draagvlak is, dan gaat de gemeente, samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op zoek naar een alternatief ergens tussen 2025 en 2050.

Heeft u vragen over de draagvlakmeting? 

Neem dan contact op met omgevingsmanager Bobby Groenewoud. U kunt Bobby bereiken via 06-15486478 of stadaardgasvrij@gmail.com. Ook is hij aanwezig in het inspiratiehuis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 op woensdag tussen 13.00 en 18.00 uur.