Belofte ‘Het mag’

Belofte 'Het mag'

Een van de beloften van Stad Aardgasvrij is dat het toegestaan is om huizen en gebouwen te verwarmen met groene waterstof. Kortom, dat het mag. Dit betekent dat als inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kiezen voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet en collectief over willen stappen op groene waterstof, dat er toestemming is van de overheid en het toezicht goed geregeld is. 

Met andere woorden: dat het verwarmen van huizen met waterstof toegestaan is. Om dit voor Stad aan ’t Haringvliet goed te regelen hebben de gemeente Goeree-Overflakkee en netbeheerder Stedin een Green Deal gesloten met het Rijk.

Belofte 'Het mag'

Wie toetst vooraf?

Autoriteit Consument & Markt beschermt de belangen van de consument. Daarbij gaat het met name om betaalbaarheid en leveringszekerheid van groene waterstof.

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn afspraken tussen het Rijk en andere partijen zoals gemeenten, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Dit doet het Rijk door knelpunten weg te nemen. In een Green Deal zet de rijksoverheid zich bijvoorbeeld in om wet- en regelgeving aan te passen. Zo ook bij Stad Aardgasvrij.

 

Afspraken tussen het Rijk en Stad Aardgasvrij

Het Rijk en de andere betrokken partijen bij Stad Aardgasvrij hebben afgesproken dat alle regels voor groene waterstof in de gebouwde omgeving in Stad aan ‘t Haringvliet voor 2025 helder zijn. De ministeries zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Binnen de Green Deal wordt zo de basis gelegd voor de regelgeving over veiligheid, betaalbaarheid en voldoende waterstof. Ook worden de verantwoordelijkheden van alle partijen vastgelegd. Daarnaast is er met verschillende toezichthouders en ministeries een klankbordgroep gevormd die de uitwerking van de beloften toetst aan de wetten en regels die in Nederland gelden of worden ontwikkeld.

Toezichthouders

Om ervoor te zorgen dat de regelgeving klopt en dat er goed toezicht wordt gehouden op zaken als de veiligheid en betaalbaarheid zijn verschillende toezichthouders betrokken bij Stad Aardgasvrij: 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zorgt voor de belangen van de consument. Daarbij gaat het met name om betaalbaarheid en leveringszekerheid.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de veiligheid van de gasleidingen tot aan de meterkast. SodM stelt een veiligheidsplan op en ziet erop toe dat de netbeheerder zich aan dit veiligheidsplan houdt.

De ACM en SodM hebben inmiddels regels opgesteld voor de consumentenbescherming en veiligheid bij groene waterstof als energiedrager voor de gebouwde omgeving. Deze regels zijn gecontroleerd door het Ministerie van Economische Zaken.

Wie houdt toezicht?

Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de veiligheid van de distributie van waterstof tot de meterkast.

Veelgestelde vragen

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

• HET MAG (2)

Een gecertificeerde installateur. Er zijn in 2021 al mensen die mogen keuren (we hebben al meer dan 100 jaar waterstof in Nederland). Aan een opleiding voor installateurs wordt gewerkt opdat in 2025 voldoende onderlegd personeel beschikbaar is.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Wij werken aan goedkeuring vanuit de overheid om de overstap naar waterstof in Stad aan ’t Haringvliet te mogen doen. Aan deze goedkeuring zit acceptatie van verzekeringsmaatschappijen gekoppeld waarmee we in gesprek zijn. De belofte is veilig of anders niet.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0