Belofte ‘Het kan’

Belofte 'Het kan'

Overgaan van aardgas naar een collectief systeem met groene waterstof doen we alleen als het kan. Dit betekent niet alleen dat verwarmen met groene waterstof technisch mogelijk is, maar ook dat de betrokken organisaties de juiste vaardigheden hebben.  

En het gebruik van waterstof in de woning kan! 

Hoe weten we dit? 

  1. Het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij werd twee maanden volledig verwarmd met waterstof. We weten dus dat verwarmen van een woning met waterstof technisch kan en dat betrokken organisaties over de juiste vaardigheden en kennis beschikken. 
  2. Water en groene stroom zijn beschikbaar voor de fabriek in Oude-Tonge om waterstof te maken.
  3. Waterstof kan via het bestaande aardgasnetwerk vervoerd worden naar de woningen en bedrijfspanden.
  4. Diverse ketelfabrikanten leveren goed werkende waterstof cv-ketels, waaronder Remeha en Bosch-Nefit.

We weten dus dat de collectieve overstap van aardgas naar waterstof technisch kan. Van het opwekken van groene waterstof in Oude-Tonge tot het gebruik in huis met de waterstof cv-ketel. 

 
Belofte 'Het kan'
Transport Waterstof Stad Aardgasvrij

Stappen al genomen

Alle afzonderlijke stappen van een overstap van aardgas naar waterstof zijn al eerder genomen. Bij elke stap is aangetoond dat het werkt. Alleen de overstap van een hele dorpskern zoals Stad aan ’t Haringvliet is nieuw en nooit eerder gebeurd. Maar door alle kennis en ervaring die er is, weten we dat we collectief, als hele dorpskern over kunnen stappen naar groene waterstof. 

 

 

Opwekken van waterstof is niet nieuw

Het produceren van waterstof is niets nieuws. Al in 1800 splitsten twee Engelse wetenschappers voor het eerst elektriciteit en water in waterstof en zuurstof. Dit noemen we elektrolyse. Inmiddels wordt elektrolyse heel vaak gebruikt om waterstof op te wekken. Vooral in de industrie wordt het vaak toegepast. Alle kennis en ervaring die er al is, nemen we mee bij het bouwen van de waterstoffabriek in Oude-Tonge.

 

 

Water en stroom

In de fabriek is voor het opwekken van groene waterstof, water en elektriciteit nodig. We gebruiken hiervoor zoveel mogelijk regenwater en als het nodig is kraanwater. Voor de elektriciteit gebruiken we groene stroom van de wind- en zonneparken op Goeree-Overflakkee. Dat we genoeg water en elektriciteit hebben weten we zeker.

Aardgasleidingen zijn geschikt voor waterstof

De aanvoerleiding van de waterstoffabriek wordt aan het bestaande aardgasnetwerk van Stad aan ’t Haringvliet gekoppeld. Op meerdere plekken in Nederland worden aardgasleidingen al gebruikt voor waterstof, zoals in Rozenburg, Uithoorn, Delft. Maar ook in Stad aan ’t Haringvliet zijn aardgasleidingen al gebruikt voor waterstof, namelijk in het Inspiratiehuis. 

 

 

Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij

Eind 2021 onderzocht Stedin de gasleidingen in de Jan van Halfwassenaerstraat 11 waar het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij staat. Uit onderzoek blijkt dat ook door deze leidingen waterstof vervoerd kan worden. Om dit te bewijzen werd het Inspiratiehuis in maart en april 2022 verwarmd met waterstof. Alle betrokken partijen, zoals de ketelfabrikanten, installateurs, DNV, Oost West Wonen en Stedin, hebben tijdens dit proces laten zien dat zij de juiste kennis en vaardigheden hebben om met waterstof te werken.

 

Waterstof cv-ketels

Van de aanvoerleiding tot en met de meterkast kan waterstof dus via het bestaande aardgasnetwerk worden vervoerd. We kunnen waterstof alleen niet met de bestaande cv- ketel die werkt op aardgas, verbranden. Daarom wordt er een ketel geïnstalleerd die dat wél kan. Diverse ketelfabrikanten maken al werkende waterstof cv-ketels, waaronder Remeha en Bosch-Nefit. Dat deze modellen werken, weten we door de projecten in Rozenburg, Uithoorn, Delft en het Inspiratiehuis.

Zijn de materialen van aardgasleidingen geschikt voor waterstof?

Uit eerder onderzoek weten we dat de materialen die gebruikt worden voor aardgasleidingen ook geschikt zijn voor het gebruik van waterstof. Kortom: waterstof via bestaande aardgasleidingen naar de woningen voeren; dát kan!

Veelgestelde vragen

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

• HET KAN (6)

Voordat waterstof via het publieke gasnet wordt gedistribueerd, zal eerst de kwaliteit van het leidingnetwerk voor waterstof worden gecontroleerd. Indien noodzakelijk worden onderdelen van het net aangepast. Net als bij aardgas behoort dit voor Stedin tot de standaard werkzaamheden.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Uitgaande van een situatie waarbij nu met aardgas wordt verwarmd, is alleen de binnenleiding van gasmeter naar waterstofketel een punt van aandacht: die moet goed zijn en dit controleren we dus ook. Vervangen van een gaskookplaat, ketel of gasmeter wordt niet gezien als een technische uitdaging.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Voor waterstof niets: net als bij aardgas is sprake van hoge-temperatuur-verwarming. Bij inzet van een warmtepomp is naast zeer goede isolatie vaak een ander afgiftesysteem (vloer/muur-verwarming) wenselijk aangezien dit lage-temperatuur-verwarming betreft.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Eenvoudige inductieplaten kunnen op een 1-fase woonhuisaansluiting. Meestal is er een 3-fase 3x25a woonhuisaansluiting nodig. Indien niet aanwezig kan dit kosteloos naar 3-fase worden aangepast door Stedin. Voor aanpassingen in de meterkast is € 500 beschikbaar indien noodzakelijk. Er is € 250 beschikbaar voor het maken van een elektrische aansluiting in de keuken.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

In principe niet als de kwaliteit van de gasleiding gecontroleerd is en voldoet.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Nee, dat kan (situatie 2021) met de bestaande aardgasketels niet. Enkele fabrikanten werken wel aan H2-ready ketels: die kunnen worden gebruikt voor aardgas en indien gewenst eenvoudig worden omgezet naar waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0