Belofte ‘Betaalbaar’

Belofte 'Betaalbaar'

Zoals beloofd aan alle inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet, is de overgang naar waterstof en het verbruik ervan Betaalbaar. Dat betekent dat:

  • Iedereen in Stad aan ’t Haringvliet die kiest voor waterstof betaalt 15 jaar lang niet meer dan een vergelijkbare aardgasprijs van €0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is een lagere prijs voor waterstof gerekend.
  • De aanpassingen aan de woning of onderneming zoals een nieuwe gasmeter, een nieuwe waterstof cv-ketel en aanpassingen aan het leidingwerk gratis zijn.
  • Er subsidie beschikbaar is voor een nieuw elektrisch kooktoestel en de vereiste aanpassingen aan de elektra. 
Belofte 'Betaalbaar'

Betaalbaar overstappen naar waterstof

Om over te stappen op groene waterstof, zijn aanpassingen in uw woning of onderneming nodig: een nieuwe gasmeter en een nieuwe cv-ketel. Dit wordt door het project vergoed. Als u nog op aardgas kookt, ontvangt u ook een bijdrage voor aardgasvrij koken. Bijvoorbeeld voor een elektrische kookplaat, maar ook aansluitingen om de kookplaat werkend te krijgen en een nieuwe pannenset.

We garanderen dat de overstap voor u betaalbaar blijft en eerlijk verloopt en gaan hierbij uit van drie principes:

  1. We zorgen ervoor dat u kosteloos kan overstappen, alles binnen het redelijke.
  2. Elke woning is anders en vraagt maatwerk, samen met u komen we tot een passende oplossing.
  3. Onafhankelijke partijen bepalen een objectieve prijs.

Aanbod op maat 

Omdat iedere woning bij de overstap naar waterstof een andere oplossing nodig heeft, kunnen de subsidiebedragen per adres verschillen. De één heeft bijvoorbeeld twee gaskookplaten, terwijl een ander een gaskachel heeft of pas elektrisch is gaan koken. Op die manier wordt rekening gehouden met ieders unieke situatie. Zo werken we aan een goede oplossing voor iedereen in Stad aan ‘t Haringvliet.

Schouwen voor subsidie 

Welke aanpassingen er per adres nodig zijn, wordt tijdens een schouw bepaald. Inwoners en ondernemers (huurders én eigenaren) kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdens een schouw komt er iemand langs en bekijkt welke aanpassingen er nodig zijn om over te gaan op waterstof als energiedrager en wat nodig is om elektrisch te koken. Er wordt vervolgens een schouwrapport opgesteld. Hierin staan de kosten om de woning of onderneming klaar te maken voor waterstof. Met dit schouwrapport kunnen inwoners (eigenaren en huurders) en ondernemers subsidie aanvragen. Lees hier meer

Geldt voor een huurder bij Oost West Wonen hetzelfde als voor een woningeigenaar?

Voor huurders in Stad aan ’t Haringvliet gelden andere voorwaarden dan voor eigenaren. Zo verzorgt Oost West Wonen de overstap op waterstof in de huurwoning en de benodigde aanpassingen aan de elektra. Dit gebeurt altijd in samenspraak en na afstemming met de huurder. Een warmtepomp is bij Oost West Wonen niet mogelijk.
Net als bij particuliere woningbezitters kan ook de huurder in Stad aan ‘t Haringvliet kosteloos overstappen en kan met het schouwrapport subsidie worden aangevraagd voor elektrisch koken.

Betaalbaar verwarmen met waterstof

In Stad aan ’t Haringvliet stemt u tijdens de draagvlakmeting over het aardgasvrij verwarmen. Omdat waterstof nieuw is en we u een duidelijk en transparant aanbod willen doen is er een vaste waterstofprijs in Stad aan ’t Haringvliet vastgesteld door het project Stad Aardgasvrij. 

 

Wat kost waterstof in Stad aan ’t Haringvliet?

Als u kiest voor waterstof dan krijgt u een vaste prijs voor 15 jaar. Onlangs is met de Autoriteit Consument en Markt afgesproken dat waterstof gedurende 15 jaar nooit duurder zal zijn dan aardgas. Daarmee is de variabele optie komen te vervallen. 

We stellen een vaste prijs vast. Dit is een maximum prijs die daalt als aardgas (inclusief belastingen) goedkoper wordt dan waterstof. 

Iedereen die in Stad aan ’t Haringvliet kiest voor waterstof betaalt nooit meer dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt wordt tijdens de periode dat die prijs lager is een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Omdat meer m3 waterstof nodig is voor dezelfde warmte, betaalt u voor waterstof maximaal € 0,326 per m3. 

Als het project niet slaagt, wie betaalt dan de kosten om terug te gaan naar aardgas of een andere warmtevoorziening?

Bij een niet op te lossen probleem zoekt de gemeente met inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet naar een andere verwarmingsmogelijkheid. Totdat het dorp op een andere manier verwarmd wordt, wordt Stedin door de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt verplicht om de collectieve aardgasvoorziening zonder kosten te herstellen. Uiteindelijk moet Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Subsidiebedragen

De overstap naar groene waterstof is gratis, omdat dit het collectieve aanbod is. U kunt ook kiezen voor een eigen individuele oplossing zoals een warmtepomp. Dit wordt niet 100% vergoed zoals met waterstof, maar er zijn wel extra subsidies beschikbaar. Hieronder leest u precies wat u gratis krijgt vanuit het project en waar subsidiebedragen voor zijn vastgesteld. De subsidie voor elektrisch koken kan met een schouwrapport direct worden aangevraagd.


Hiernaast vindt u meer informatie over de subsidiebedragen. Klik op de afbeelding om een grote versie te bekijken.

Klopt het dat waterstof op dit moment duurder is dan aardgas? Zo ja, hoe kan er dan toch zo’n lage prijs worden aangeboden?

Ja dat klopt. Het is nu nog een duurdere energiedrager dan aardgas. Toch beloven we dat u niet meer zal gaan betalen dan een vergelijkbare aardgasprijs van 0,90 cent. Deze belofte doen we, omdat dit een pilot is en we u zekerheid willen bieden. Hiervoor zijn subsidies nodig. Als er voldoende draagvlak is, gaat het projectteam aan de slag met het werven van de subsidies. Want de belofte staat. Als het niet betaalbaar kan, gaat de overstap niet door.

Veelgestelde vragen

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

• BETAALBAAR (12)

Het project garandeert de prijs voor waterstof voor de periode van 15 jaar. Hiervoor gaat men een contract aan met een energieleverancier. Als dit niet lukt, dan gaat het project niet door. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument en Markt.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Net als bij aardgas heeft de waterstof cv-ketel een garantie. Daarnaast kan er een onderhoudscontract worden afgesloten zoals bij aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 2

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) eist dat de overstapkosten naar waterstof volledig door het project worden betaald. Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is dit dus kosteloos. Om dit vast te leggen, worden tijdens het schouwen de kosten per woning in beeld gebracht. Op die manier krijgt u een aanbod op maat. Lees hier meer over het schouwen. Omdat u dan ook aardgasvrij gaat koken, heeft u recht op de subsidie voor een nieuw elektrisch kooktoestel, de nodige aansluitingen en een nieuwe pannenset.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Wanneer u kiest voor een eigen elektrische oplossing, is er € 2.500,- subsidie vanuit het project beschikbaar voor de aanschaf van een verwarmingsapparaat, zoals een warmtepomp. U regelt alles rondom de overstap zelf. Omdat u dan ook aardgasvrij gaat koken, heeft u recht op de subsidie voor een nieuw elektrisch kooktoestel, de nodige aansluitingen en een nieuwe pannenset.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2

In de subsidieregeling wordt ook rekening gehouden met apparaten die niet als hoofdverwarming dienen. Denk bijvoorbeeld aan een sierhaard of groot kookfornuis. Ons uitgangspunt is dat de bewoner een soortgelijke situatie houdt. Ook na de overstap naar waterstof. Wat en welk bedrag u vergoed krijgt, wordt duidelijk na een schouw. Lees hier meer over het schouwen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 3

Iedereen in Stad aan ’t Haringvliet die voor waterstof kiest, betaalt nooit meer dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is, een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Ja, nieuwe inwoners krijgen dezelfde uitgangspunten rondom garantie en kosten voor waterstof als bij de overstap.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Als u nu niet aardgasvrij kookt, krijgt u een vergelijkbare situatie terug bij de overstap naar elektrisch koken. Tijdens de schouw wordt naar uw huidige situatie gekeken. Vervolgens wordt bepaald of/hoeveel subsidie u krijgt. Meer informatie over de schouw leest u hier.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 2

Er is vanuit het project alleen geld beschikbaar voor de overstap naar aardgasvrij koken (zoals een elektrische kookplaat) en wonen (elektrisch verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp). Dus niet voor verdere verduurzaming zoals isolatie en zonnepanelen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2

Ja. Voor de kosten van waterstof gaan we uit van de hoeveelheid warmte die je ermee kunt maken. In de praktijk betekent dit dat u nooit meer betaalt dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is, een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 2

Voor advies over elektrisch verwarmen kunt u bij het Energieloket GO terecht.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Er is een harde afspraak gemaakt dat, als waterstof niet functioneert, Stad aan ’t Haringvliet terug kan naar aardgas. Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente vervolgens samen met de inwoners een aardgasvrij alternatief. De kosten hiervan zijn voor het project.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0