Vragen

Veelgestelde vragen

Waterstof roept allerlei vragen op. Begrijpelijk. Daarom treft u hieronder een lijst met veelgestelde vragen met het bijbehorende antwoord. Om het overzichtelijk te houden staan al die vragen handig verdeeld in categorieën. Staat uw vraag er misschien niet tussen? Stel uw vraag dan onderaan de pagina. Dan krijgt u antwoord van ons.

 

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

• ALGEMEEN (4)

Het project garandeert de prijs voor waterstof voor de periode van 15 jaar. Hiervoor gaat u een contract aan met een energieleverancier. Als dit niet lukt, dan gaat het project niet door.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Bij twee toegangswegen bij binnenkomst van het dorp stonden geruime tijd borden die ingezet werden om te communiceren over het project Stad Aardgasvrij.
Deze werden onder andere gebruikt om de informatieavonden extra onder de aandacht te brengen en tijdens de draagvlakmeting. Beide borden zijn inmiddels verwijderd vanwege het verlopen van de vergunning.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Iedereen in Stad aan ’t Haringvliet die voor waterstof kiest, betaalt nooit meer dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is, een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Er is vanuit het project alleen geld beschikbaar voor de overstap naar aardgasvrij koken (zoals een elektrische kookplaat) en wonen (elektrisch verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp). Dus niet voor verdere verduurzaming zoals isolatie en zonnepanelen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

• ALTIJD WARM (12)

Het gasnetwerk in Stad aan ’t Haringvliet is grotendeels al geschikt voor waterstoftransport. Het netwerk hoeft dus niet vervangen te worden. Wel zijn op bepaalde plekken aanpassingen nodig. Bij de uitvoering van die aanpassingen streven we natuurlijk naar minimale overlast voor de omwonenden.
De overgang naar waterstof in Stad aan ’t Haringvliet gaat in stappen. Als het zover is, hebben we een duidelijke planning. Zo weet u precies welke straat hoe lang open is.
Goed om te weten: tijdens de uitvoering is er overdag altijd iemand aanwezig in de projectwoning. Daar kunt u dan terecht met uw vragen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 1

Net zoals bij aardgas is de leverancier verantwoordelijk voor leveringszekerheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

We organiseerden eerder een kookworkshop en zullen dit de komende jaren ook blijven doen. In algemene zin ondersteunen we iedereen bij de overstap met datgene wat ze nodig hebben. We zullen van deur tot deur gaan om te bekijken wat nodig is om te komen tot een werkbare oplossing. Hiervoor kunnen we ook welzijnsorganisaties, of bijvoorbeeld de stichting Zijn, inschakelen indien nodig.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Het woningtype maakt weinig uit in de keuze voor een alternatieve warmtebron. Isolatie en ventilatie zijn veel belangrijker. Is een woning goed geïsoleerd? Is er ventilatie aanwezig? Bovendien is elke woning anders. Om te weten welke duurzame warmtebron past, kunt u een afspraak maken met het energieloket.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Met verschillende ministeries en toezichthouders hebben we onderzoek gedaan naar de hoeveelheid waterstofproductie en -opslag die nodig is om te zorgen dat het altijd warm is. Het systeem dat hierbij voor Stad is uitgewerkt voldoet aan de eis van de gaswet dat er zelfs voldoende waterstof is bij een etmaaltemperatuur van -17°C in De Bilt. Technisch zorgen we er voor dat er waterstof wordt opgeslagen en dat er vooral veel meer productiecapaciteit wordt gerealiseerd dan gemiddeld nodig is.

Ons systeem is de basis voor een opdracht van de overheid om wat leveringszekerheid wordt genoemd verder uit te werken en formaliseren. Bij het eerste onderzoek hebben we aangetoond ruim voldoende waterstof te kunnen produceren om aan de vraag te kunnen voldoen. We zijn geslaagd voor de eerste toets en met ministeries en toezichthouders gaan we de methode nu formeel maken zodat er ook toezicht op gehouden kan worden.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja, waterstof krijgt uw huis bij extreme kou net zo goed verwarmd zoals met aardgas. Dat komt omdat de kracht van de warmtebron in uw huis niet verandert.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja, voor alle woningen binnen het grensgebied van Stad. Deze grens valt nagenoeg samen met de bebouwde kom het dorp. Iedereen die binnen en buiten het grensgebied van Stad aan ’t Haringvliet valt, heeft hierover een brief ontvangen. Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via stadaardgasvrij@gmail.com.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

We produceren waterstof bij voorkeur direct uit wind- of zonne-energie. De productie is gekoppeld aan het elektriciteitsnet dus als de zon niet schijnt en de wind niet waait, komt waterstof uit de voorraad. Indien deze voorraad ook leeg raakt zal er waterstof van elders worden aangevoerd. Voor de voorraad denken we nu aan een grotere leiding van Gasunie naar het dorp en voorraad bij het tankstation.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja, we zorgen dat er altijd voldoende waterstof beschikbaar is. In Stad kunnen we ruim voldoende waterstof produceren om aan de vraag te voldoen. Met ministeries en toezichthouders maken we dit onderzoek officieel. De manier waarop dit voor Stad is uitgewerkt, wordt inmiddels ook op andere plaatsen in Nederland gebruikt.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja dit stemmen we op uw situatie af.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Wij beloven dat u uiterlijk binnen 24 uur er weer warm bijzit. Want niets is vervelender dan in de kou zitten of koud te moeten douchen. Binnen 10 uur nadat u uw storing heeft gemeld start de monteur of installateur met het verhelpen van de storing.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De partij die onderhoud, service en klachten doet heeft standaard een aantal ketels op voorraad. Bij de start van het project zal er een verplichting zijn om meer ketels te leveren dan nodig zodat we in ieder geval een voorraad hebben. Daarbij maken we afspraken met producenten over de leveringsplicht rondom deze ketels.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

• BETAALBAAR (12)

Het project garandeert de prijs voor waterstof voor de periode van 15 jaar. Hiervoor gaat men een contract aan met een energieleverancier. Als dit niet lukt, dan gaat het project niet door. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Consument en Markt.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Net als bij aardgas heeft de waterstof cv-ketel een garantie. Daarnaast kan er een onderhoudscontract worden afgesloten zoals bij aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 2

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) eist dat de overstapkosten naar waterstof volledig door het project worden betaald. Voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is dit dus kosteloos. Om dit vast te leggen, worden tijdens het schouwen de kosten per woning in beeld gebracht. Op die manier krijgt u een aanbod op maat. Lees hier meer over het schouwen. Omdat u dan ook aardgasvrij gaat koken, heeft u recht op de subsidie voor een nieuw elektrisch kooktoestel, de nodige aansluitingen en een nieuwe pannenset.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Wanneer u kiest voor een eigen elektrische oplossing, is er € 2.500,- subsidie vanuit het project beschikbaar voor de aanschaf van een verwarmingsapparaat, zoals een warmtepomp. U regelt alles rondom de overstap zelf. Omdat u dan ook aardgasvrij gaat koken, heeft u recht op de subsidie voor een nieuw elektrisch kooktoestel, de nodige aansluitingen en een nieuwe pannenset.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2

In de subsidieregeling wordt ook rekening gehouden met apparaten die niet als hoofdverwarming dienen. Denk bijvoorbeeld aan een sierhaard of groot kookfornuis. Ons uitgangspunt is dat de bewoner een soortgelijke situatie houdt. Ook na de overstap naar waterstof. Wat en welk bedrag u vergoed krijgt, wordt duidelijk na een schouw. Lees hier meer over het schouwen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 3

Iedereen in Stad aan ’t Haringvliet die voor waterstof kiest, betaalt nooit meer dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is, een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Ja, nieuwe inwoners krijgen dezelfde uitgangspunten rondom garantie en kosten voor waterstof als bij de overstap.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Als u nu niet aardgasvrij kookt, krijgt u een vergelijkbare situatie terug bij de overstap naar elektrisch koken. Tijdens de schouw wordt naar uw huidige situatie gekeken. Vervolgens wordt bepaald of/hoeveel subsidie u krijgt. Meer informatie over de schouw leest u hier.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 2

Er is vanuit het project alleen geld beschikbaar voor de overstap naar aardgasvrij koken (zoals een elektrische kookplaat) en wonen (elektrisch verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp). Dus niet voor verdere verduurzaming zoals isolatie en zonnepanelen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2

Ja. Voor de kosten van waterstof gaan we uit van de hoeveelheid warmte die je ermee kunt maken. In de praktijk betekent dit dat u nooit meer betaalt dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is, een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 2

Voor advies over elektrisch verwarmen kunt u bij het Energieloket GO terecht.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Er is een harde afspraak gemaakt dat, als waterstof niet functioneert, Stad aan ’t Haringvliet terug kan naar aardgas. Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente vervolgens samen met de inwoners een aardgasvrij alternatief. De kosten hiervan zijn voor het project.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

• GROEN (1)

Als u nu niet aardgasvrij kookt, krijgt u een vergelijkbare situatie terug bij de overstap naar elektrisch koken. Tijdens de schouw wordt naar uw huidige situatie gekeken. Vervolgens wordt bepaald of/hoeveel subsidie u krijgt. Meer informatie over de schouw leest u hier.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

• HET KAN (6)

Voordat waterstof via het publieke gasnet wordt gedistribueerd, zal eerst de kwaliteit van het leidingnetwerk voor waterstof worden gecontroleerd. Indien noodzakelijk worden onderdelen van het net aangepast. Net als bij aardgas behoort dit voor Stedin tot de standaard werkzaamheden.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Uitgaande van een situatie waarbij nu met aardgas wordt verwarmd, is alleen de binnenleiding van gasmeter naar waterstofketel een punt van aandacht: die moet goed zijn en dit controleren we dus ook. Vervangen van een gaskookplaat, ketel of gasmeter wordt niet gezien als een technische uitdaging.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Voor waterstof niets: net als bij aardgas is sprake van hoge-temperatuur-verwarming. Bij inzet van een warmtepomp is naast zeer goede isolatie vaak een ander afgiftesysteem (vloer/muur-verwarming) wenselijk aangezien dit lage-temperatuur-verwarming betreft.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Eenvoudige inductieplaten kunnen op een 1-fase woonhuisaansluiting. Meestal is er een 3-fase 3x25a woonhuisaansluiting nodig. Indien niet aanwezig kan dit kosteloos naar 3-fase worden aangepast door Stedin. Voor aanpassingen in de meterkast is € 500 beschikbaar indien noodzakelijk. Er is € 250 beschikbaar voor het maken van een elektrische aansluiting in de keuken.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0

In principe niet als de kwaliteit van de gasleiding gecontroleerd is en voldoet.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Nee, dat kan (situatie 2021) met de bestaande aardgasketels niet. Enkele fabrikanten werken wel aan H2-ready ketels: die kunnen worden gebruikt voor aardgas en indien gewenst eenvoudig worden omgezet naar waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

• HET MAG (2)

Een gecertificeerde installateur. Er zijn in 2021 al mensen die mogen keuren (we hebben al meer dan 100 jaar waterstof in Nederland). Aan een opleiding voor installateurs wordt gewerkt opdat in 2025 voldoende onderlegd personeel beschikbaar is.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Wij werken aan goedkeuring vanuit de overheid om de overstap naar waterstof in Stad aan ’t Haringvliet te mogen doen. Aan deze goedkeuring zit acceptatie van verzekeringsmaatschappijen gekoppeld waarmee we in gesprek zijn. De belofte is veilig of anders niet.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

• VEILIG OF ANDERS NIET (13)

Ja, er bestaan waterstofmelders. Deze zijn getest bij de projecten Rozenburg, Uithoorn, Delft en in het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij. Tijdens de overstap plaatsen wij deze in de woning.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor de gasleiding voor de meter.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Een gecertificeerde installateur zal de binnenhuisinstallatie kosteloos keuren en indien nodig aanpassingen doen, op kosten van het project.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

U sluit een onderhoudscontract met uw installateur om te zorgen dat ketel altijd goed functioneert en dat het altijd warm is. Maar dit onderhoud ondersteunt ook veilig gebruik van uw ketel. Laat u het benodigde onderhoud periodiek uitvoeren? Dan kunt u ervan uitgaan gaan dat waterstof net zo veilig is als bij aardgas. De installateur controleert bij onderhoud niet alleen op functioneren maar ook op veiligheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De eis van de overheid is dat waterstof op ieder onderdeel minimaal net zo veilig moet zijn als aardgas. Hier zorgen we voor. In de woningen en gebouwen zorgen we er zelfs voor dat waterstof veiliger is dan aardgas. Iedere nacht wordt door de ketel en waterstofmeter gecontroleerd of er geen lekkage is. Als die er wel is wordt de toelevering van waterstof mechanisch afgesloten. Dit heeft u nu niet met aardgas. Als er met waterstof een lekkage ontstaat, bijvoorbeeld doordat iemand een gat door de leiding boort, sluit het systeem de leiding direct mechanisch af. Op verschillende plekken in de keten van wind naar warmte in huis zijn dus veiligheden ingebouwd zodat er geen grote hoeveelheden waterstof in huis kunnen ophopen.

Omwille van de veiligheid kiezen we ook voor elektrisch koken. In Nederland zien we dat met kooktoestellen op aardgas regelmatig iets fout gaat, zoals een gaslek. Een waterstoflek voorkomen we door elektrisch te koken. Door alleen een waterstof cv-ketel en een waterstof meter te plaatsen heeft u in uw woning een gesloten systeem en dat zichzelf controleert op lekkage. Hierdoor is het risico op ongevallen lager dan nu bij aardgas.

In overleg met de brandweer wordt gekeken naar hoe we omgaan met de veiligheid van waterstof. Bijvoorbeeld bij een schade aan de leiding bij graafwerkzaamheden. Dit is grotendeels hetzelfde als met aardgas maar we zorgen ervoor dat men op de hoogte is van wat er moet gebeuren bij een incident. Voor de productie en opslag in Oude Tonge wordt nauw samengewerkt met de vergunningverlenende instanties en de Veiligheidsregio.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Voor opslag werken we nu aan opslag bij het tankstation bij Oude Tonge. Inmiddels zijn er in Nederland verschillende waterstof tankstations waar ook waterstof wordt opgeslagen omdat er onder hoge druk 350-700 bar getankt wordt. Er is daarom ervaring met maatregelen rond veiligheid en voor de opslag bij het tankstation is een reguliere vergunningen procedure doorlopen. Voor het tankstation bij Oude Tonge is een aanvraag ingediend voor zowel maximaal 5.000 kilogram opslag als productie van waterstof. Voor het tankstation is een zogenaamde Quality Risk Analayses oftewel kwaliteits-risico analyse uitgevoerd die beoordeeld wordt door de DCMR en de gemeente. Hierin zijn alle maatregelen en ook bijvoorbeeld de veiligheidsafstanden in opgenomen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De brandweer heeft begin dit jaar een training gehad over hoe te handelen als er een waterstoflek is. Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij werd een aantal maanden verwarmd met waterstof. Zij moesten dus goed voorbereid zijn. Ook met gemeente Goeree-Overflakkee en de Veiligheidsregio is er contact. Als het project doorgaat, zorgen deze partijen er ook voor dat iedereen goed voorbereid is.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Als de overstap doorgaat, wordt u tijdig op de hoogte gebracht van het vervangen van uw huidige cv-ketel voor een waterstof cv-ketel. De waterstof cv-ketel wordt dan gesubsidieerd vanuit het project Stad Aardgasvrij. De verwachting is dat de overstap tussen 2025 en 2027 plaats zal vinden. Het advies van het projectteam is, om voor die tijd zelf uw huidige cv-ketel te vervangen als dit een onveilige situatie oplevert en niet te wachten op de waterstof cv-ketel. Veiligheid moet altijd gegarandeerd worden, zowel in de huidige situatie als bij de eventuele overstap naar waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De druk voor waterstof is niet anders dan de druk bij aardgas. Er is dus geen sprake van een hogere druk.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Het gebruik van waterstof in de woning is minstens net zo veilig als aardgas:

  1. Bij waterstof kan geen koolmonoxide vrijkomen. Dus is er geen risico op koolmonoxidevergiftiging.
  2. Met waterstof is er nog maar één ontstekingsbron in de woning: de waterstof cv-ketel. Er wordt niet meer gekookt op aardgas of verwarmd met een gaskachel. Dus deze ontstekingsbronnen zijn niet meer aanwezig in de woning.
  3. Als alle onderdelen van de aanvoer van waterstof goed zijn aangelegd, gecontroleerd en gekeurd, vormt lekkage nog het grootste risico. Soms wordt tijdens het klussen in huis onverhoopt een leiding geraakt. Als er waterstofgas vrij komt, is dit sneller weg uit de woning dan aardgas. Dit komt doordat waterstof lichter dan aardgas is, en veel lichter dan lucht. Waterstof zal zich dus makkelijker door de woning verspreiden en het huis vervolgens verlaten.
  4. Net als bij aardgas wordt er aan waterstof een geurtje toegevoegd. Mocht er toch een keer waterstofgas lekken, dan ruik je dit.
  5. Iedere 24 uur vindt er standaard controle op lekkage plaats.
Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De aansprakelijkheid rondom calamiteiten is niet anders dan bij aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Tijdens de overstap plaatsen wij een waterstofmelder in uw woning. Deze test elke 24 uur automatisch of er lekkage is. Als dat het geval is, piept de melder. Open dan meteen uw ramen en deuren. Er wordt ook een geurtje aan waterstof toegevoegd, zodat u het ook kunt ruiken. Net als nu ook het geval is bij aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Nee, het terug gaan naar aardgas is geen wenselijke optie met het oog op de Nederlandse doelstelling: aardgasvrij in 2050. Het project garandeert dat het systeem adequaat zal functioneren. Wij beloven de inwoners en ondernemers in Stad aan ’t Haringvliet dat de overstap naar waterstof kan en mag.

Naast grondig onderzoek stellen we eisen aan alle projectpartners om te zorgen dat het gehele systeem adequaat functioneert. Deze eisen formuleren we duidelijk zodat voor het iedereen transparant en concreet is wat adequaat functioneren inhoudt en wie daar verantwoordelijk voor is. Daarnaast omvatten deze eisen ook snelle oplossingen voor mogelijke problemen zoals dat nu bij aardgas is geregeld.

Om inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet in deze overstap verder te ondersteunen heeft het project consumentenbescherming op de agenda gezet bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ACM-bestuurslid Manon Leijten zegt daar over het volgende: “Om de energietransitie mogelijk te maken kunnen experimenten een belangrijke rol spelen. Daar wil de ACM ruimte voor geven. Dit moet wel gebeuren binnen duidelijke kaders, zodat consumentenbelangen en de veiligheid goed geborgd zijn. De ACM wil die kaders voor experimenten samen met andere betrokken partijen opstellen. Tegelijkertijd roepen wij het ministerie van EZK op om haast te maken met wetgeving zodat de belangen van consumenten en de rol van netbeheerders bij experimenten wettelijk geregeld zijn.”

Binnen de Green Deal werken we samen met het ministerie EZK aan regels voor Stad aan ’t Haringvliet. En in het project zelf werken we samen met de ACM en andere toezichthouders aan aanvullende kaders. Dit is er allemaal op gericht dat het hele systeem adequaat werkt en een voorbeeld zal zijn voor de rest van Nederland.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

• VOORWAARDEN (15)

De producent voor groene waterstof. Maar de energieleverancier van de inwoner is het aanspreekpunt.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De inwoners zelf, de gemeente(raad), het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij en de landelijke overheid vanuit wet- en regelgeving uitgevoerd door o.a. Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 1

We kunnen het uitstellen maar niet afstellen. Uiteindelijk moeten alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Bij calamiteiten rond waterstof zorgt het project ervoor dat niemand ‘gevangen’ blijft in Stad. Door te zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met de inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050. Door de PAW bijdrage zijn veel kosten bij deze overstap gedekt. Bij een volgende overstap zal er gezocht moeten worden naar middelen zoals dit ook bij andere kernen aan de orde is. In de periode waar er naar een alternatief wordt gezocht is de warmtevoorziening gegarandeerd op basis van de gedane belofte.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2

In 2030 moet 20% van de woningvoorraad in Nederland aardgasvrij zijn. Ook op GO moeten 20% van de woningen aardgasvrij zijn. We moeten dus tempo gaan maken met elkaar om dit te redden en vandaar starten we nu met de vraag aan vijf kernen op GO om hieraan mee te werken. De ontvangen Rijksbijdrage van 5,6 mio is verbonden aan het uitgangspunt in 2025 aardgasvrij zijn. Niet alle dorpen en steden in Nederland krijgen een dergelijke bijdrage. Het heeft dus voor- en nadelen om in 2025 aardgasvrij te zijn.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 2

Ja dat kan.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Er is vanuit de Rijksbijdrage geen geld voor woningverduurzaming (isoleren en ventileren) omdat hier al subsidie voor beschikbaar is. Met het oog op CO2 reductie is verduurzaming heel belangrijk. Dit is de reden dat we overleggen met de gemeente GO of er eilandbrede isolatiesubsidie mogelijk is naast bestaande regelingen van de Rijksoverheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Het uitgangspunt wat we voor ogen hebben is: waterstof als aardgas met bijbehorende consumentenbescherming. Dus dan is het niet anders dan nu.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Wij zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. Bij een onoplosbaar probleem zoek de gemeente naar een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch uiterlijk in 2050 aardgasvrij moeten zijn.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 2

Afkoppelen van aardgas en overstappen op waterstof gebeurt op dezelfde dag. In die tijd werkt uw cv-ketel niet waardoor u uw huis niet kunt verwarmen en geen warmwater heeft. Uiteraard proberen wij deze tijd zo kort mogelijk te houden en vindt de overstap plaats in de zomermaanden.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Nee. Het project geeft deze garantie niet. De gemeente zal dan met de inwoners moeten bekijken wat een geschikt alternatief is. Dit is zoals het ook in andere kernen is gebeurd. Uiteindelijk moeten we nog steeds naar een aardgasvrije woonomgeving. Met of zonder waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Nee. We zorgen dat er een proces van te voren bekend is. Dit kan uiteindelijk resulteren in beëindiging of verlenging van verwarmen met waterstof. Dit is afhankelijk van de waterstof markt op dat moment.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Ja. Er is inderdaad één keer een vergoeding beschikbaar. Stel dat je bij de overstap naar groene waterstof een nieuwe cv-ketel hebt gehad en vervolgens besluit je na een bepaalde periode toch een warmtepomp te willen dan is hier geen vergoeding meer voor beschikbaar. Uiteraard wel bij de collectieve overstap.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja. Voor de kosten van waterstof gaan we uit van de hoeveelheid warmte die je ermee kunt maken. In de praktijk betekent dit dat u nooit meer betaalt dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is, een lagere prijs voor waterstof gerekend.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Beloften

Omdat waterstof voor het verwarmen van huizen en gebouwen nog niet veel gebeurt, zoeken we eerst goed uit wat kan en mag. We maken voor u een voorstel voor de overstap. We hebben een aantal uitgangspunten die we de ‘beloften’ noemen. Het project kan alleen doorgaan als we die beloften waar kunnen maken.