Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u veel vragen en veel antwoorden. Als uw vraag er niet tussen staat kunt u deze onderaan de pagina toevoegen en zullen wij hem beantwoorden. Klik op één van de onderstaande categorieën of lees ze allemaal rustig door. 

 

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

• ALTIJD WARM (10)

Stedin zorgt ervoor dat het waterstof veilig uw huis binnenkomt. We werken aan consumentenbescherming door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zoals bij aardgas. De regel is altijd warm.

Vind je dit antwoord nuttig?
2
0

Het type woning is vaak niet bepalend voor de keuze in alternatieve warmtebron. De aanwezigheid en de kwaliteit van de isolatie en ventilatie zijn vaak de belangrijkste criteria en iedere woning is verschillend. Maak daarom een afspraak met het energieloket om samen met hen uw woning beter te leren kennen. Hieruit volgt ook een beeld van de alternatieven.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Het gasnetwerk in Stad is grotendeels geschikt voor waterstoftransport. Daar waar aanpassingen noodzakelijk zijn, zullen die worden uitgevoerd. Uiteraard streven we naar minimale overlast.
We zullen Stad aan ’t Haringvliet in stappen overzetten. In die periode zorgen we dat de planning duidelijk is zodat u weet hoe lang en waar de straat open is. Daarnaast is er tijdens de overstap in de projectwoning overdag iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
1

Waterstof is voor alle woningen binnen het grensgebied van Stad beschikbaar. Er is een adressenlijst en een kaart van Stad aan ’t Haringvliet beschikbaar welke woningen dit precies zijn. De grens komt bijna overeen met de grens tussen binnen- en buiten de bebouwde kom.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Ook bij extreme kou is uw huis warm te krijgen met waterstof zoals dit nu ook mogelijk is met aardgas. De kracht van de warmtebron in uw huis verandert niet. Of uw huis goed genoeg geïsoleerd is om warm te blijven staat los van waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

We produceren waterstof bij voorkeur direct uit wind- of zonne-energie. De productie is gekoppeld aan het elektriciteitsnet dus als de zon niet schijnt en de wind niet waait, komt waterstof uit de voorraad. Indien deze voorraad ook leeg raakt zal er waterstof van elders worden aangevoerd. Voor de voorraad denken we nu aan een grotere leiding van Gasunie naar het dorp en voorraad bij het tankstation.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Er zal altijd voldoende waterstof beschikbaar zijn. Dat wordt gegarandeerd door beschikbaarheid van extra productiecapaciteit. Bij uitval van productie wordt waterstof van elders aangevoerd.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Ja dit stemmen we op uw situatie af.

Vind je dit antwoord nuttig?
2
0

Niets is vervelender dan in de kou zitten of koud te moeten douchen. Binnen 10 uur na melding storing wordt gestart met het verhelpen van de storing. Wij beloven u dat u uiterlijk binnen 24uur er weer warm bijzit.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De partij die onderhoud, service en klachten doet heeft standaard een aantal ketels op voorraad. Bij de start van het project zal er een verplichting zijn om meer ketels te leveren dan nodig zodat we in ieder geval een voorraad hebben. Daarbij maken we afspraken met producenten over de leveringsplicht rondom deze ketels.

Vind je dit antwoord nuttig?
1
0

• BETAALBAAR (15)

De energieleverancier garandeert een prijs voor waterstof voor de periode van 15 jaar.

Vind je dit antwoord nuttig?
1
2

Voor het controleren en aanpassen van de aardgasleidingen in de woning is € 500,- voor de controle en maximaal € 1.250,- voor aanpassingen beschikbaar.

Vind je dit antwoord nuttig?
2
2

De producent voor groene waterstof. De energieleverancier van de inwoner is hiervoor het aanspreekpunt die dit vervolgens bij de producent zal neerleggen.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

De inwoners betalen in de periode van 2025 tot en met 2040 voor waterstof niet meer dan dat ze aan aardgas zouden betalen in 2025. De stijging (of daling) van de prijs voor aardgas na 2025 zal geen invloed hebben op de prijs voor waterstof. We hebben geen invloed op de kosten voor vastrecht en btw. U heeft hier te maken met het landelijke beleid.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De waterstofprijs staat vast voor 15 jaar.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Ja een inductie kooktoestel i.p.v. een gaskooktoestel. Als u recentelijk een duur aardgaskooktoestel heeft aangeschaft zullen we u deels tegemoet komen. Met een bonnetje van na 2015 en bij het vervangen van het toestel voor 2024 vergoeden we u maximaal 1.000 Euro extra boven op de reguliere subsidie regeling van maximaal 500 Euro per huishouden. Voor de aanpassing van de elektrische installatie gaan we uit van het verbruik van een regulier kooktoestel. We doen dit voor maximaal 10 aardgaskooktoestellen waarbij wie het eerst komt het eerst maalt.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met de inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050. Door de PAW bijdrage zijn veel kosten bij deze overstap gedekt. Bij een volgende overstap zal er gezocht moeten worden naar middelen zoals dit ook bij andere kernen aan de orde is. In de periode waar er naar een alternatief wordt gezocht is de warmtevoorziening gegarandeerd op basis van de gedane belofte.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
3

Ja. De afspraken zijn gekoppeld aan het huis en niet aan de bewoner.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

U krijgt maximaal 500 euro uit de Rijksbijdrage om een andere kookplaat of kookfornuis te kopen.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Wij hebben een rekenmodel gemaakt waarin we per woningtype en bouwjaarperiode de gemiddelde kosten voor de vier scenario’s laten zien. De scenarios’s zijn: blijven op aardgas, overstappen op waterstof cv-ketels, overstappen op warmtepomp i.c.m. waterstof cv-ketel of overstappen op warmtepomp. Indien uw situatie veel afwijkt van de voorbeeldberekening kunnen we het voor uw situatie opnieuw uitrekenen.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Voor de verbruikskosten van waterstof, levering en energiebelasting komt een vaste prijs vergelijkbaar met aardgas in 2025. De hoogte van het vastrecht worden landelijk bepaald door de Autoriteit Consumenten Bescherming. Hier hebben wij geen invloed op. Voor onderhoudskosten en vervanging is een indicatie te geven.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Nee, er is geen afkoopsom voor apparaten. Wel is er een financiële compensatie voor kookfornuizen en sierhaarden. We bespreken de individuele situatie met de bewoners om tot een maatwerk-oplossing te komen. Hierbij hanteren we een maximum van €1.000,- per huishouden voor kookfornuizen en een maximum van € 2.500,- per huishouden voor sierhaarden. De voorwaarde is wel dat de apparaten zijn aangeschaft tussen juli 2006 en juli 2021.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Bij het ontbreken van een cv-installatie (ketel en afgifte-systeem) vervangen we elke gashaard per ruimte door één radiator. Dit combineren we met een cv-ketel op een nader te bepalen plek in de woning. Bij meerdere gaskachels in de woning worden er meerdere radiatoren geplaatst.
Indien een geiser in warm water voorziet zal deze verdwijnen en wordt er een koppeling gemaakt met de cv-ketel.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Nee niet alle kosten voor benodigde aanpassingen maar wel een deel. Het project stelde een maximum bedrag per aanpassing vast: Kosten voor aanschaf en montage van een nieuwe kookplaat en eventueel pannen: maximaal € 500,-.Kosten voor het maken van een elektrische aansluiting in de keuken: maximaal € 250,-. Kosten aanpassingen in de meterkast: maximaal € 500,-. Voor uitkering van het bedrag is overhandigen van facturen noodzakelijk. De eenmalige – en maandelijkse kosten voor eventuele verzwaring van de netaansluiting zullen niet vergoed worden.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Ja en voor de kosten van waterstof gaan we uit van de hoeveelheid warmte die je er mee kunt maken. In technische termen heet dit de energiewaarde. U betaalt voor waterstof en aardgas precies hetzelfde op basis van deze energiewaarde en het is dus voor dezelfde Euro met waterstof even warm als met aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

• HET KAN (9)

Voordat waterstof via het publieke gasnet wordt gedistribueerd, zal eerst de kwaliteit van het leidingnetwerk voor waterstof worden gecontroleerd. Indien noodzakelijk worden onderdelen van het net aangepast. Net als bij aardgas behoort dit voor Stedin tot de standaard werkzaamheden.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Uitgaande van een situatie waarbij nu met aardgas wordt verwarmd, is alleen de binnenleiding van gasmeter naar waterstofketel een punt van aandacht: die moet goed zijn en dit controleren we dus ook. Vervangen van een gaskookplaat, ketel of gasmeter wordt niet gezien als een technische uitdaging.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De noodzaak van voorbeelden in Stad is duidelijk voor het kernteam. Er zijn verschillende mogelijkheden. De beperking is de aanlevering van waterstof en de wisseling met flessen. Dit wil je beperken. We deelden op 6 mei 2021 de volgende ideeën: H2-experiencecenter, Ombouwproeven, Pilot H2-ketels, Pilot Veiligthuis, Pilot Warmthuis, Pilot Aardgasvrij koken en Pilot Duurzaam verwarmen. Deze pilots zetten wij in een overzicht met een tijdslijn en beslismomenten. We werken nu verder uit hoe we dit de komende periode uitwerken waarbij het vinden van een geschikte locatie de eerste stap is.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Voor waterstof niets: net als bij aardgas is sprake van hoge-temperatuur-verwarming. Bij inzet van een warmtepomp is naast zeer goede isolatie vaak een ander afgiftesysteem (vloer/muur-verwarming) wenselijk aangezien dit lage-temperatuur-verwarming betreft.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Eenvoudige inductieplaten kunnen op een 1-fase woonhuisaansluiting. Meestal is er een 3-fase 3x25a woonhuisaansluiting nodig. Indien niet aanwezig kan dit kosteloos naar 3-fase worden aangepast door Stedin. Voor aanpassingen in de meterkast is € 500 beschikbaar indien noodzakelijk. Er is € 250 beschikbaar voor het maken van een elektrische aansluiting in de keuken.

Vind je dit antwoord nuttig?
1
0

In principe niet als de kwaliteit van de gasleiding gecontroleerd is en voldoet.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Nee, dat kan (situatie 2021) met de bestaande aardgasketels niet. Enkele fabrikanten werken wel aan H2-ready ketels: die kunnen worden gebruikt voor aardgas en indien gewenst eenvoudig worden omgezet naar waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De volgende ombouwproeven door Stedin vinden plaats in Stad aan ’t Haringvliet. Oost West Wonen stelt per 30 juni 2021 een modelwoning beschikbaar. Deze woning gaat een rol spelen in de ombouwproeven en zal ook functioneren als projectwoning. Afstemming voor de ombouwproeven met de betreffende instanties moet nog opgestart worden maar alle medewerking is hierin toegezegd.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Het kernteam ziet het H2-center als een versterking van het project. Om dit centrum te realiseren moeten we een geschikte locatie vinden en de benodigde financiën regelen. De verschillende partners zijn bereid om geld en middelen hiervoor beschikbaar te stellen.

We werken nu aan de eerste belangrijke stap: het vinden van de juiste locatie in Stad aan ’t Haringvliet. Het eerste overleg rondom de locatie is 11 mei 2021 geweest en hieruit is een voorkeurslocatie bekend geworden. We onderzoeken nu of deze locatie hiervoor gebruikt kan en mag worden.

We begrijpen dat het realiseren van dit H2-center randvoorwaardelijk is voor de draagvlakmeting. Concreet betekent dit een aanpassing in de planning. We geven dit nu prioriteit.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

• HET MAG (2)

Een gecertificeerde installateur. Er zijn in 2021 al mensen die mogen keuren (we hebben al meer dan 100 jaar waterstof in Nederland). Aan een opleiding voor installateurs wordt gewerkt opdat in 2025 voldoende onderlegd personeel beschikbaar is.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Wij werken aan goedkeuring vanuit de overheid om de overstap naar waterstof in Stad aan ’t Haringvliet te mogen doen. Aan deze goedkeuring zit acceptatie van verzekeringsmaatschappijen gekoppeld waarmee we in gesprek zijn. De belofte is veilig of anders niet.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

• VEILIG OF ANDERS NIET (11)

Er is contact met de gemeente, veiligheidsregio en lokale brandweer. Zij zorgen ervoor dat als dit doorgaat iedereen hier voldoende op voorbereidt is. Verschillende eigenschappen van waterstof en aardgas geven een inhoudelijk anders maar gelijkwaardig risico profiel.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Van buiten tot gasmeter door Stedin, van gasmeter naar ketel door inwoner.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De gecertificeerde installateur zal de binnenhuisinstallatie kosteloos keuren.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

U sluit een onderhoudscontract met uw installateur om te zorgen dat ketel altijd goed functioneert en dat het altijd warm is. Maar dit onderhoud ondersteunt ook veilig gebruik van uw ketel. Als u het benodigde periodiek onderhoud uit laat voeren mag u er vanuit gaan dat uw veiligheid gewaarborgd is zoals bij aardgas. De installateur controleert bij onderhoud niet alleen op functioneren maar ook op veiligheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De druk voor waterstof is niet anders dan de druk bij aardgas. Er is dus geen sprake van een hogere druk.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Net als aardgas kan ook waterstof veilig worden toegepast in de woning.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Ja, op het moment dat we beginnen met voorbereiding en uitvoering zijn de veiligheidsregio en de hulpdiensten op de hoogte van wat te doen in geval van een calamiteit. We zijn nu al met genoemde partijen in gesprek en zij zijn ook actief betrokken. Tevens hebben we contact gezocht met de lokale brandweer.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

De aansprakelijkheid rondom calamiteiten is niet anders dan bij aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Tijdens de overstap plaatsen wij een waterstofmelder in uw woning. Deze piept als er gas in de woning aanwezig is waarna u uw ramen en uw deuren moeten openen. Tevens zal er aan waterstof een geurtje worden toegevoegd zodat u het ook kan ruiken net als nu het geval is bij aardgas.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Nee, het terug gaan naar aardgas is geen wenselijke optie met het oog op de Nederlandse doelstelling: aardgasvrij in 2050. Het project garandeert dat het systeem adequaat zal functioneren. Wij beloven de inwoners en ondernemers in Stad aan ’t Haringvliet dat de overstap naar waterstof kan en mag.

Naast grondig onderzoek stellen we eisen aan alle projectpartners om te zorgen dat het gehele systeem adequaat functioneert. Deze eisen formuleren we duidelijk zodat voor het iedereen transparant en concreet is wat adequaat functioneren inhoudt en wie daar verantwoordelijk voor is. Daarnaast omvatten deze eisen ook snelle oplossingen voor mogelijke problemen zoals dat nu bij aardgas is geregeld.

Om inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet in deze overstap verder te ondersteunen heeft het project consumentenbescherming op de agenda gezet bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). ACM-bestuurslid Manon Leijten zegt daar over het volgende: “Om de energietransitie mogelijk te maken kunnen experimenten een belangrijke rol spelen. Daar wil de ACM ruimte voor geven. Dit moet wel gebeuren binnen duidelijke kaders, zodat consumentenbelangen en de veiligheid goed geborgd zijn. De ACM wil die kaders voor experimenten samen met andere betrokken partijen opstellen. Tegelijkertijd roepen wij het ministerie van EZK op om haast te maken met wetgeving zodat de belangen van consumenten en de rol van netbeheerders bij experimenten wettelijk geregeld zijn.”

Binnen de Green Deal werken we samen met het ministerie EZK aan regels voor Stad aan ’t Haringvliet. En in het project zelf werken we samen met de ACM en andere toezichthouders aan aanvullende kaders. Dit is er allemaal op gericht dat het hele systeem adequaat werkt en een voorbeeld zal zijn voor de rest van Nederland.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Jazeker en bij de overstap wordt deze in overleg opgehangen.

Vind je dit antwoord nuttig?
2
0

• VOORWAARDEN (14)

De inwoners zelf, de gemeente(raad), het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij en de landelijke overheid vanuit wet- en regelgeving uitgevoerd door o.a. Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Vind je dit antwoord nuttig?
1
0

We kunnen het uitstellen maar niet afstellen. Uiteindelijk moeten alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Bij calamiteiten rond waterstof zorgt het project ervoor dat niemand ‘gevangen’ blijft in Stad. Door te zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met de inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050. Door de PAW bijdrage zijn veel kosten bij deze overstap gedekt. Bij een volgende overstap zal er gezocht moeten worden naar middelen zoals dit ook bij andere kernen aan de orde is. In de periode waar er naar een alternatief wordt gezocht is de warmtevoorziening gegarandeerd op basis van de gedane belofte.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Eind september 2021

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

In 2030 moet 20% van de woningvoorraad in Nederland aardgasvrij zijn. Ook op GO moeten 20% van de woningen aardgasvrij zijn. We moeten dus tempo gaan maken met elkaar om dit te redden en vandaar starten we nu met de vraag aan vijf kernen op GO om hieraan mee te werken. De ontvangen Rijksbijdrage van 5,6 mio is verbonden aan het uitgangspunt in 2025 aardgasvrij zijn. Niet alle dorpen en steden in Nederland krijgen een dergelijke bijdrage. Het heeft dus voor- en nadelen om in 2025 aardgasvrij te zijn.

Vind je dit antwoord nuttig?
1
2

Ja dat kan.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Er is vanuit de Rijksbijdrage geen geld voor woningverduurzaming (isoleren en ventileren) omdat hier al subsidie voor beschikbaar is. Met het oog op CO2 reductie is verduurzaming heel belangrijk. Dit is de reden dat we overleggen met de gemeente GO of er eilandbrede isolatiesubsidie mogelijk is naast bestaande regelingen van de Rijksoverheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Het uitgangspunt wat we voor ogen hebben is: waterstof als aardgas met bijbehorende consumentenbescherming. Dus dan is het niet anders dan nu.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Wij zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. Bij een onoplosbaar probleem zoek de gemeente naar een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch uiterlijk in 2050 aardgasvrij moeten zijn.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
2

Afkoppelen van aardgas en overstappen op waterstof gebeurt op dezelfde dag. In die tijd werkt uw cv-ketel niet waardoor u uw huis niet kunt verwarmen en geen warmwater heeft. Uiteraard proberen wij deze tijd zo kort mogelijk te houden en vindt de overstap plaats in de zomermaanden.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Nee. Het project geeft deze garantie niet. De gemeente zal dan met de inwoners moeten bekijken wat een geschikt alternatief is. Dit is zoals het ook in andere kernen is gebeurd. Uiteindelijk moeten we nog steeds naar een aardgasvrije woonomgeving. Met of zonder waterstof.

Vind je dit antwoord nuttig?
2
0

Nee. We zorgen dat er een proces van te voren bekend is. Dit kan uiteindelijk resulteren in beëindiging of verlenging van verwarmen met waterstof. Dit is afhankelijk van de waterstof markt op dat moment.

Vind je dit antwoord nuttig?
2
0

Ja. Er is inderdaad één keer een vergoeding beschikbaar. Stel dat je bij de overstap naar groene waterstof een nieuwe cv-ketel hebt gehad en vervolgens besluit je na een bepaalde periode toch een warmtepomp te willen dan is hier geen vergoeding meer voor beschikbaar. Uiteraard wel bij de collectieve overstap.

Vind je dit antwoord nuttig?
0
0

Beloften

Omdat waterstof voor het verwarmen van huizen en gebouwen nog niet veel gebeurt, zoeken we eerst goed uit wat kan en mag. We maken voor u een voorstel voor de overstap. We hebben een aantal uitgangspunten die we de ‘beloften’ noemen. Het project kan alleen doorgaan als wie die beloften waar kunnen maken.