Belofte ‘Altijd warm’

Belofte 'Altijd warm'

Met waterstof is het net zo warm in uw huis als met aardgas. Ook is het warme water uit uw kraan en douche net zo warm als met aardgas.

De belofte Altijd warm kunnen wij voor u waarmaken. Hiervoor zijn vier redenen.  

  1. De temperatuur van de radiatoren blijft bij waterstof hetzelfde als bij aardgas.
  2. Op Goeree-Overflakkee kan voldoende waterstof geproduceerd worden om de aangesloten huizen en gebouwen te verwarmen en van warm water te voorzien.
  3. Elk huishouden, onderneming of maatschappelijke organisatie ontvangt vanuit het project een gratis waterstof cv-ketel met voldoende capaciteit om de woning of het gebouw net zo warm te houden als nu bij aardgas.
  4. Bij een storing of onderhoud kunt u bellen naar kundige en gecertificeerde installateurs. 
Belofte 'Altijd warm'

Is mijn huis bij -17 ook nog warm te krijgen met waterstof zoals nu met aardgas?

Ook bij extreme kou is een pand warm te krijgen met waterstof zoals dit nu ook mogelijk is met aardgas. De kracht van de warmtebron verandert niet. Of een woning goed genoeg geïsoleerd is om warm te blijven verandert niet door de komst van waterstof.

Waterstof buiten uw woning

We begeleiden het proces vanaf de waterstofproductie tot aan de levering bij u thuis en zorgen ervoor dat u uw huis altijd kunt verwarmen. De bestaande aardgasleidingen kunnen gebruikt worden voor het leveren bij u thuis. We werken hiervoor nauw samen met deskundige organisaties om dit voor u waar te maken, net zoals bij aardgas. 

 

Extra opslag van waterstof

Als er korte onderbrekingen zijn in de waterstofproductie in Oude-Tonge, wordt dit opgevangen vanuit de extra opslag van waterstof. Er is dus altijd een buffer. 

Als er onverhoopt iets misgaat met de leiding tussen Oude-Tonge en Stad aan ’t Haringvliet, wordt de waterstof met tankwagens naar Stad aan ’t Haringvliet gebracht. Hiermee zorgen we ervoor dat de waterstofaanvoer altijd door zal gaan.

 Daarnaast kan door middel van tankwagens ook waterstof worden aangeleverd op momenten dat de normale waterstofvoorziening niet voldoende waterstof levert. Wij zorgen ervoor dat alle schakels uit de waterstofketen blijven functioneren. Waardoor er altijd genoeg waterstof beschikbaar is om uw woning te verwarmen.

 

Waterstof bij extreme kou

Uw woning is straks even goed te verwarmen met waterstof als nu met aardas. De temperatuur van de cv-ketel verandert niet met waterstof. De capaciteit van het huidige aardgasnet is voldoende om bij een temperatuur tot -17°C nog steeds uw woning warm te kunnen houden. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bepaald dat dit bij waterstof hetzelfde moet zijn als bij aardgas. Dit betekent dat we ook bij extreme kou uw huis met waterstof net zo warm krijgen als met aardgas. We weten precies hoeveel waterstof we moeten produceren en in opslag moeten houden om ook bij extreme kou voldoende waterstof te kunnen leveren.

Transport Waterstof Stad Aardgasvrij

Waterstof binnen uw woning

Ieder huishouden of gebouw krijgt een gelijkwaardige waterstof HR cv-ketel met voldoende capaciteit om de woning of onderneming altijd warm te houden.

 

Waterstof cv-ketel

U krijgt gratis een waterstof cv-ketel die hetzelfde werkt als de aardgasketel die u nu gebruikt. Ook de installatie is kosteloos. U kunt kiezen uit verschillende leveranciers. Bij een storing of voor onderhoud kunt u gewoon bellen. Er staan installateurs voor u klaar die kundig en gecertificeerd zijn om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Een onderhoudscontract voor een waterstof cv-ketel kunt u, net als bij aardgas, zelf afsluiten. De kosten hiervoor zijn vergelijkbaar met een onderhoudscontract zoals u nu gewend bent met uw aardgas cv-ketel. Het project heeft meer ketels beschikbaar dan in eerste instantie nodig zijn, zodat er een voorraad van waterstof cv-ketels achter de hand is. Met producenten maken we goede afspraken over de levering bij u thuis. 

Proefproject in Rozenburg

De afgelopen jaren hebben uitgebreide proefprojecten plaatsgevonden. Een appartementencomplex in Rozenburg wordt sinds 2019 succesvol verwarmd met waterstof. Stedin is dit proefproject gestart om de betrouwbaarheid van waterstof cv-ketels vast te stellen. 

 

Tot slot

Als Stadtenaar heeft u nu de mogelijkheid om een stap te zetten naar een duurzame toekomst. De manier waarop u dit invult is uiteraard uw eigen keuze. De belofte Altijd warm kunnen wij in ieder geval voor u waarmaken. Dit gaan wij dan ook voor u doen. U blijft uw huis en water verwarmen zoals u dat ook al doet met aardgas. Het verschil is dat we nu waterstof gebruiken. Voor onderhoud en het abonnement behoudt u dezelfde werkwijze. Wij zorgen ervoor dat geen tekort aan waterstof ontstaat en dat het beschikbaar is tot in uw huis.

 

Veelgestelde vragen

c Alles uitvouwen C Alles invouwen

• ALTIJD WARM (12)

Het gasnetwerk in Stad aan ’t Haringvliet is grotendeels al geschikt voor waterstoftransport. Het netwerk hoeft dus niet vervangen te worden. Wel zijn op bepaalde plekken aanpassingen nodig. Bij de uitvoering van die aanpassingen streven we natuurlijk naar minimale overlast voor de omwonenden.
De overgang naar waterstof in Stad aan ’t Haringvliet gaat in stappen. Als het zover is, hebben we een duidelijke planning. Zo weet u precies welke straat hoe lang open is.
Goed om te weten: tijdens de uitvoering is er overdag altijd iemand aanwezig in de projectwoning. Daar kunt u dan terecht met uw vragen.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 1

Net zoals bij aardgas is de leverancier verantwoordelijk voor leveringszekerheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

We organiseerden eerder een kookworkshop en zullen dit de komende jaren ook blijven doen. In algemene zin ondersteunen we iedereen bij de overstap met datgene wat ze nodig hebben. We zullen van deur tot deur gaan om te bekijken wat nodig is om te komen tot een werkbare oplossing. Hiervoor kunnen we ook welzijnsorganisaties, of bijvoorbeeld de stichting Zijn, inschakelen indien nodig.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Het woningtype maakt weinig uit in de keuze voor een alternatieve warmtebron. Isolatie en ventilatie zijn veel belangrijker. Is een woning goed geïsoleerd? Is er ventilatie aanwezig? Bovendien is elke woning anders. Om te weten welke duurzame warmtebron past, kunt u een afspraak maken met het energieloket.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Met verschillende ministeries en toezichthouders hebben we onderzoek gedaan naar de hoeveelheid waterstofproductie en -opslag die nodig is om te zorgen dat het altijd warm is. Het systeem dat hierbij voor Stad is uitgewerkt voldoet aan de eis van de gaswet dat er zelfs voldoende waterstof is bij een etmaaltemperatuur van -17°C in De Bilt. Technisch zorgen we er voor dat er waterstof wordt opgeslagen en dat er vooral veel meer productiecapaciteit wordt gerealiseerd dan gemiddeld nodig is.

Ons systeem is de basis voor een opdracht van de overheid om wat leveringszekerheid wordt genoemd verder uit te werken en formaliseren. Bij het eerste onderzoek hebben we aangetoond ruim voldoende waterstof te kunnen produceren om aan de vraag te kunnen voldoen. We zijn geslaagd voor de eerste toets en met ministeries en toezichthouders gaan we de methode nu formeel maken zodat er ook toezicht op gehouden kan worden.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja, waterstof krijgt uw huis bij extreme kou net zo goed verwarmd zoals met aardgas. Dat komt omdat de kracht van de warmtebron in uw huis niet verandert.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja, voor alle woningen binnen het grensgebied van Stad. Deze grens valt nagenoeg samen met de bebouwde kom het dorp. Iedereen die binnen en buiten het grensgebied van Stad aan ’t Haringvliet valt, heeft hierover een brief ontvangen. Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via stadaardgasvrij@gmail.com.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

We produceren waterstof bij voorkeur direct uit wind- of zonne-energie. De productie is gekoppeld aan het elektriciteitsnet dus als de zon niet schijnt en de wind niet waait, komt waterstof uit de voorraad. Indien deze voorraad ook leeg raakt zal er waterstof van elders worden aangevoerd. Voor de voorraad denken we nu aan een grotere leiding van Gasunie naar het dorp en voorraad bij het tankstation.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja, we zorgen dat er altijd voldoende waterstof beschikbaar is. In Stad kunnen we ruim voldoende waterstof produceren om aan de vraag te voldoen. Met ministeries en toezichthouders maken we dit onderzoek officieel. De manier waarop dit voor Stad is uitgewerkt, wordt inmiddels ook op andere plaatsen in Nederland gebruikt.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

Ja dit stemmen we op uw situatie af.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 2
Thumbs Down Icon 0

Wij beloven dat u uiterlijk binnen 24 uur er weer warm bijzit. Want niets is vervelender dan in de kou zitten of koud te moeten douchen. Binnen 10 uur nadat u uw storing heeft gemeld start de monteur of installateur met het verhelpen van de storing.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0

De partij die onderhoud, service en klachten doet heeft standaard een aantal ketels op voorraad. Bij de start van het project zal er een verplichting zijn om meer ketels te leveren dan nodig zodat we in ieder geval een voorraad hebben. Daarbij maken we afspraken met producenten over de leveringsplicht rondom deze ketels.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 0