Energiebespaartegoed

Energie besparen

Als we in onze woningen minder energie (stroom en gas) gaan gebruiken helpt dit om de CO²-uitstoot te verlagen en is dit direct merkbaar in onze portemonnee.

1.000 woningen

Deltawind en de gemeente Goeree-Overflakkee werken samen om minimaal 1.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee te bereiken, te motiveren en te helpen bij het nemen van energiebesparende stappen. Stad Aardgasvrij en de dorpsraad hebben er voor gezorgd dat de huishoudens op Stad de eerste kans krijgen.

Energiebespaartegoed

De eerste stappen voor energie besparen hoeven geen grote stappen te zijn. Kleine energiebesparende maatregelen kosten vaak niet veel, maar hebben wel resultaat.

Kortingscode

De eerste 100 huishoudens uit Stad die zich aanmelden via www.stadaardgasvrij.nl  krijgen een kortingscode ter waarde van € 50,- die besteed kan worden op de webwinkel www.energiebespaarshop.nl.

Vanaf 24-8-2020 zal er ook een flyer in Stad rond gedeeld worden met deze boodschap. Door het inleveren van de inschrijfstrook bij Boudewijnstraat 1 kun je ook mee doen. 

Wat vragen wij hiervoor terug?

U geeft toestemming voor de uitwisseling van uw gegevens tussen de hier genoemde partijen om een sluitende verantwoording af te kunnen leggen voor de inzet van dit overheidsgeld.

Tevens zullen wij u benaderen om te vragen wat u van deze actie vindt.

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »