Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

Niet duurder dan aardgas

Groene waterstof maken uit groene stroom is nu nog duurder dan aardgas. Veel waterstof die nu al gemaakt wordt is niet groen. De techniek voor het maken van groene waterstof is beschikbaar maar duur. We zorgen er voor dat uw rekening voor waterstof niet hoger is dan die van aardgas op dat moment. Dit kan mogelijk worden door subsidie van de overheid. Als er meer vraag naar groene waterstof ontstaat, worden de machines die waterstof maken goedkoper en daarmee ook de prijs van groene waterstof.

Geen eenmalige overstapkosten

Stedin vervangt de gasmeter. Voor de kosten voor het overstappen naar elektrisch koken, de nieuwe waterstof cv-ketel en eventuele aanpassingen aan de gasleidingen in uw woning vragen we subsidie aan bij het Rijk.

Kiezen voor zekerheid

We kiezen voor een bestaande energieleverancier die een prijs in rekening kan brengen voor groene waterstof die niet hoger is dan aardgas tot 2040. Het doel is om voor een langere periode prijzen en bijbehorende voorwaarden vast te leggen. Duidelijkheid voor allen geeft rust en dat is prettig.