Brandweer Stad aan ’t Haringvliet geïnformeerd over waterstofombouw

Van donderdag 24 februari tot en met zaterdag 23 april 2022 werd het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij verwarmd met waterstof. Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet konden in die periode ervaren hoe het is een woning met waterstof te verwarmen. Maar de ombouw gebeurt alleen als het veilig is. Dat betekent dat ook brandweerlieden uit Stad aan ‘t Haringvliet en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VR-RR) achter de waterstofombouw moeten staan. Afgelopen 24, 25, 26 januari kregen brandweerlieden en de VR-RR daarom informatiesessies over de veiligheidsmaatregelen die genomen worden bij de waterstofombouw van het Inspiratiehuis. 

 

Veilig of anders niet

Tijdens de informatiesessies gaven Stedin en DNV (een onafhankelijke veiligheidsorganisatie) presentaties over de waterstofombouw van het Inspiratiehuis en de maatregelen om dit veilig te doen. Er is toegelicht welke onderzoeken er in december zijn gedaan en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd om het Inspiratiehuis volledig veilig met waterstof te verwarmen. De waterstofcontainer werd op het terrein van de brandweer geplaatst om het hele proces toe te kunnen lichten.

Brandweer Stad aan ’t Haringvliet geïnformeerd over waterstofombouw

Ook kreeg de brandweer informatie over de veiligheidseisen- en testen van de leidingen naar het Inspiratiehuis toe. Voor de binnenhuisinstallatie zijn de veiligheidsmaatregelen doorgenomen. Zo is er een nieuw veiligheidssysteem ontwikkeld dat iedere dag kan meten of de binnenhuisleiding lekdicht is. Tot slot is er door de VR-RR een presentatie gegeven over de verschillende toepassingen van waterstof en de middelen die de brandweer kan inzetten in geval van calamiteiten. 

 

Zowel de brandweer en VR-RR als Stedin en DNV hebben de informatiesessies als zeer positief ervaren en kijken uit naar de realisatie van de waterstofombouw van het Inspiratiehuis. 

Het eerste tastbare voorbeeld

In de zomer van 2022 wordt een stemming gehouden die bepaalt of inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet van het aardgas af willen en over willen stappen op waterstof of een andere elektrische oplossing. Als 70% van de huishoudens ‘ja’ zegt, gaat het dorp in 2025 van het aardgas af. De waterstofombouw van het Inspiratiehuis is een tastbaar voorbeeld waar Stadtenaren kunnen zien hoe een huis met waterstof wordt verwarmd. 

 

Ander nieuws

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden. Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht

Lees verder »

Hoe ervaart de familie Holleman elektrisch koken?

Het project Stad Aardgasvrij biedt de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet de kans om met een subsidieregeling over te stappen van koken op aardgas naar elektrisch koken. Als de woningen in het dorp later eventueel verwarmd gaan worden met waterstof, is koken op aardgas niet meer mogelijk. Wat komt er kijken bij de overstap

Lees verder »

Informatiebijeenkomst vervolg project Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen

Lees verder »

Uitnodiging informatieavond Stad Aardgasvrij maandag 13 november

Op maandag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de uitwerking van de overige beloften, het aanvragen van subsidies, de netwerkverzwaring en de openbare zitting van 23 oktober. Ook is er de mogelijkheid om uw

Lees verder »

Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.   De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli

Lees verder »