Brandweer Stad aan ’t Haringvliet geïnformeerd over waterstofombouw

Van donderdag 24 februari tot en met zaterdag 23 april 2022 werd het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij verwarmd met waterstof. Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet konden in die periode ervaren hoe het is een woning met waterstof te verwarmen. Maar de ombouw gebeurt alleen als het veilig is. Dat betekent dat ook brandweerlieden uit Stad aan ‘t Haringvliet en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VR-RR) achter de waterstofombouw moeten staan. Afgelopen 24, 25, 26 januari kregen brandweerlieden en de VR-RR daarom informatiesessies over de veiligheidsmaatregelen die genomen worden bij de waterstofombouw van het Inspiratiehuis. 

 

Veilig of anders niet

Tijdens de informatiesessies gaven Stedin en DNV (een onafhankelijke veiligheidsorganisatie) presentaties over de waterstofombouw van het Inspiratiehuis en de maatregelen om dit veilig te doen. Er is toegelicht welke onderzoeken er in december zijn gedaan en welke werkzaamheden er worden uitgevoerd om het Inspiratiehuis volledig veilig met waterstof te verwarmen. De waterstofcontainer werd op het terrein van de brandweer geplaatst om het hele proces toe te kunnen lichten.

Brandweer Stad aan ’t Haringvliet geïnformeerd over waterstofombouw

Ook kreeg de brandweer informatie over de veiligheidseisen- en testen van de leidingen naar het Inspiratiehuis toe. Voor de binnenhuisinstallatie zijn de veiligheidsmaatregelen doorgenomen. Zo is er een nieuw veiligheidssysteem ontwikkeld dat iedere dag kan meten of de binnenhuisleiding lekdicht is. Tot slot is er door de VR-RR een presentatie gegeven over de verschillende toepassingen van waterstof en de middelen die de brandweer kan inzetten in geval van calamiteiten. 

 

Zowel de brandweer en VR-RR als Stedin en DNV hebben de informatiesessies als zeer positief ervaren en kijken uit naar de realisatie van de waterstofombouw van het Inspiratiehuis. 

Het eerste tastbare voorbeeld

In de zomer van 2022 wordt een stemming gehouden die bepaalt of inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet van het aardgas af willen en over willen stappen op waterstof of een andere elektrische oplossing. Als 70% van de huishoudens ‘ja’ zegt, gaat het dorp in 2025 van het aardgas af. De waterstofombouw van het Inspiratiehuis is een tastbaar voorbeeld waar Stadtenaren kunnen zien hoe een huis met waterstof wordt verwarmd. 

 

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »