Dorpsraad

Dorpsraad

Het Stadsoverleg

Het Stadsoverleg vormt de dorpsraad van Stad aan ’t Haringvliet. Zij zetten zich in voor de leefbaarheid van ons dorp. Jaarlijks stellen ze ook een leefbaarheidsplan met een begroting voor alle activiteiten op. Eén van die activiteiten was het initiëren van Stad Aardgasvrij.

Voor en door Stadtenaeren.

Vanaf 2015 kent het Stadsoverleg een bestuur om allerlei formele zaken van het dorp te bespreken en vergaderingen voor te bereiden. Het bestuur van de dorpsraad wordt om de 4 jaar door de inwoners gekozen. 

Inwonersavonden

Een aantal keren per jaar organiseren ze een inwonersavond. Op deze inwonersavonden kan iedere inwoner uit Stad zijn/haar ideeën voor Stad inbrengen. Deze ideeën vormen de basis voor het jaarlijks op te stellen leefbaarheidsplan, de dorpsvisie en het dorpsplan. 

Welkom

Iedereen is altijd van harte uitgenodigd om mee te denken in het belang van Stad. We zetten ons in voor de leefbaarheid van ons dorp.

Nieuwe ideeën kunt u mailen naar stadsoverleg@gmail.com.