Draagvlakmeting uitgebreid toegelicht tijdens informatieavond 15 mei

Maandag 15 mei werden de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavond in ’t Trefpunt. Omdat de draagvlakmeting steeds dichterbij komt, werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. Inwoners stelden vragen en gaven hun mening. Ook gingen ze na afloop in gesprek met de projectleden aan de thematafels.


Beloften

Na de introductie door omgevingsmanager Bobby Groenewoud werden de inwoners bijgepraat over de laatste stand van zaken over het project. Albert van der Molen, innovatie expert bij Stedin, vertelde over de acht beloften door ze één voor één toe te lichten. De acht beloften zijn een belangrijk onderdeel van het project. Alleen als aan alle beloften wordt voldaan, gaat het project door. Het gaat om de beloften Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Groen, Het mag, Het kan, Vertaalbaar en Voldoende draagvlak. Om deze laatste belofte draait het in juni in Stad.


Belofte Voldoende draagvlak – elke stem telt tijdens de draagvlakmeting

Binnenkort meten we of er voldoende draagvlak is voor het project. Van 3 tot en met 30 juni mogen de Stadtenaren naar de stembus om hun stem uit te brengen. De stempas wordt deze week bezorgd bij alle stemgerechtigden in Stad. Deze stempas kan op één van de stemlocaties omgewisseld worden voor een stembiljet, waarmee gestemd kan worden. Ook is er een mogelijkheid iemand te machtigen, als een inwoner verhinderd is om te gaan stemmen in juni. Stemmen kan in ’t Trefpunt, bij de GO-bus en vanuit huis. Bobby benadrukte dat er gekozen is voor 100% opkomst, omdat het belangrijk is dat alle inwoners betrokken zijn bij het project. Dit betekent dat als iemand niet gaat stemmen, dit automatisch een nee-stem wordt.

Vervolgens vertelde hij wat de 2 scenario’s na het stemmen zijn. Als minder dan 70% ja gestemd heeft, gaat het project niet door en gaat de gemeente in de toekomst op zoek naar een andere manier om Stad aardgasvrij te verwarmen. Als 70% of meer ja heeft gestemd en aan alle beloften wordt voldaan, gaat de overstap door per 2025 en uiterlijk in 2030. Dit is afhankelijk van de wet- en regelgeving voor het gebruik van waterstof. 

 

Vragen

Eén van de vragen was hoe de verzekeraars omgaan met een woning die met waterstof verwarmd wordt. Albert gaf aan dat ze hierover in gesprek zijn met het Verbond van Verzekeraars. Als de overstap van aardgas naar groene waterstof doorgaat, komt er een oplossing voor alle inwoners in Stad. Het is niet de bedoeling dat alle inwoners afzonderlijk naar hun verzekeraar moeten bellen om te melden dat de woning met waterstof verwarmd wordt. 

Zaterdag 13 mei hebben we met inwoners uit Stad het waterstofproject in Lochem bezocht. De ervaring van de inwoners was dat de verzekeraars geen problemen hadden met het verwarmen van de woningen met waterstof. Het gebruik van waterstof in een woning is minstens net zo veilig of zelfs veiliger dan aardgas. 

Na afloop van de informatieavond gingen de inwoners in gesprek met de projectpartners aan de thematafels voor antwoord op hun vragen.

 

Online informatiebijeenkomst 23 mei

Voor de inwoners die niet bij de informatieavond van 15 mei konden zijn, is er op dinsdag 23 mei van 20.00 tot 21.00 uur een online bijeenkomst met dezelfde onderwerpen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Na aanmelding ontvangt u een deelnamelink.

Ander nieuws

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »

Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de

Lees verder »

ONLINE informatieavond maandag 6 mei

Komt maandag 29 april u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 6 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 29 april in ’t Trefpunt

Op maandag 29 april van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

De betrouwbare levering van waterstof

In de overstap naar schone energie speelt waterstof een cruciale rol om ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De hoogste prioriteit voor Stad Aardgasvrij is de leveringszekerheid van waterstof. Maar hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende is? En hoe werkt de levering onder verschillende weersomstandigheden? Productie en opslag Om te garanderen

Lees verder »

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »