Draagvlakmeting uitgebreid toegelicht tijdens informatieavond 15 mei

Maandag 15 mei werden de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavond in ’t Trefpunt. Omdat de draagvlakmeting steeds dichterbij komt, werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. Inwoners stelden vragen en gaven hun mening. Ook gingen ze na afloop in gesprek met de projectleden aan de thematafels.


Beloften

Na de introductie door omgevingsmanager Bobby Groenewoud werden de inwoners bijgepraat over de laatste stand van zaken over het project. Albert van der Molen, innovatie expert bij Stedin, vertelde over de acht beloften door ze één voor één toe te lichten. De acht beloften zijn een belangrijk onderdeel van het project. Alleen als aan alle beloften wordt voldaan, gaat het project door. Het gaat om de beloften Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Groen, Het mag, Het kan, Vertaalbaar en Voldoende draagvlak. Om deze laatste belofte draait het in juni in Stad.


Belofte Voldoende draagvlak – elke stem telt tijdens de draagvlakmeting

Binnenkort meten we of er voldoende draagvlak is voor het project. Van 3 tot en met 30 juni mogen de Stadtenaren naar de stembus om hun stem uit te brengen. De stempas wordt deze week bezorgd bij alle stemgerechtigden in Stad. Deze stempas kan op één van de stemlocaties omgewisseld worden voor een stembiljet, waarmee gestemd kan worden. Ook is er een mogelijkheid iemand te machtigen, als een inwoner verhinderd is om te gaan stemmen in juni. Stemmen kan in ’t Trefpunt, bij de GO-bus en vanuit huis. Bobby benadrukte dat er gekozen is voor 100% opkomst, omdat het belangrijk is dat alle inwoners betrokken zijn bij het project. Dit betekent dat als iemand niet gaat stemmen, dit automatisch een nee-stem wordt.

Vervolgens vertelde hij wat de 2 scenario’s na het stemmen zijn. Als minder dan 70% ja gestemd heeft, gaat het project niet door en gaat de gemeente in de toekomst op zoek naar een andere manier om Stad aardgasvrij te verwarmen. Als 70% of meer ja heeft gestemd en aan alle beloften wordt voldaan, gaat de overstap door per 2025 en uiterlijk in 2030. Dit is afhankelijk van de wet- en regelgeving voor het gebruik van waterstof. 

 

Vragen

Eén van de vragen was hoe de verzekeraars omgaan met een woning die met waterstof verwarmd wordt. Albert gaf aan dat ze hierover in gesprek zijn met het Verbond van Verzekeraars. Als de overstap van aardgas naar groene waterstof doorgaat, komt er een oplossing voor alle inwoners in Stad. Het is niet de bedoeling dat alle inwoners afzonderlijk naar hun verzekeraar moeten bellen om te melden dat de woning met waterstof verwarmd wordt. 

Zaterdag 13 mei hebben we met inwoners uit Stad het waterstofproject in Lochem bezocht. De ervaring van de inwoners was dat de verzekeraars geen problemen hadden met het verwarmen van de woningen met waterstof. Het gebruik van waterstof in een woning is minstens net zo veilig of zelfs veiliger dan aardgas. 

Na afloop van de informatieavond gingen de inwoners in gesprek met de projectpartners aan de thematafels voor antwoord op hun vragen.

 

Online informatiebijeenkomst 23 mei

Voor de inwoners die niet bij de informatieavond van 15 mei konden zijn, is er op dinsdag 23 mei van 20.00 tot 21.00 uur een online bijeenkomst met dezelfde onderwerpen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Na aanmelding ontvangt u een deelnamelink.

Ander nieuws

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden. Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht

Lees verder »

Hoe ervaart de familie Holleman elektrisch koken?

Het project Stad Aardgasvrij biedt de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet de kans om met een subsidieregeling over te stappen van koken op aardgas naar elektrisch koken. Als de woningen in het dorp later eventueel verwarmd gaan worden met waterstof, is koken op aardgas niet meer mogelijk. Wat komt er kijken bij de overstap

Lees verder »

Informatiebijeenkomst vervolg project Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen

Lees verder »

Uitnodiging informatieavond Stad Aardgasvrij maandag 13 november

Op maandag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de uitwerking van de overige beloften, het aanvragen van subsidies, de netwerkverzwaring en de openbare zitting van 23 oktober. Ook is er de mogelijkheid om uw

Lees verder »

Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.   De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli

Lees verder »