Europese ogen gericht op Stad Aardgasvrij

Niet alleen op Goeree-Overflakkee en landelijk heeft Stad Aardgasvrij de aandacht, zelfs in Europa wordt dit unieke inwonersinitiatief met veel belangstelling gevolgd. 


 

Hydrogen City


De European Clean Hydrogen Alliance staat uitvoerig stil bij het innovatieve project ‘Hydrogen City’ in de nieuwsbrief van mei. De ECHA, onderdeel van de Europese Commissie, ondersteunt de mogelijkheid van grootschalige toepassing van schone waterstoftechnologieën. Met het doel investeringen te bevorderen en de uitrol van schone waterstofproductie en -gebruik in Europa te stimuleren.

De belangstelling vanuit de Europese Unie gaat uit naar dit unieke project, omdat Stad aan ‘t Haringvliet mogelijk de eerste dorpskern is waar de inwoners gezamenlijk overstappen van aardgas naar waterstof. Deze overstap gaat alleen door als 70% van de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet stemt. Later volgt een draagvlakmeting onder de inwoners van Stad. 

Inspiratiehuis


Gedurende twee maanden stroomde er waterstof naar het Inspiratiehuis, een eengezinswoning midden in een woonwijk in Stad dat tijdelijk is ingericht als modelwoning op waterstof. De inwoners konden hier zien en ervaren hoe een woning met waterstof werd verwarmd, dat het veilig was, en dat de woning inderdaad goed verwarmd werd. Door gebruik te maken van de bestaande gasleidingen en een nieuw ontwikkelde waterstof cv-ketel, liet het projectteam Stad Aardgasvrij zien dat het mogelijk is op korte termijn volledig aardgasvrij te zijn.

Inwonersinitiatief


Inwoner Koos van Rijn vertelt in de nieuwsbrief van de ECHA namens het Inwonersinitiatief over de kans voor Stad om collectief over te stappen op waterstof. Ook benadrukt hij dat het idee geboren is bij een groep Stadtenaren en dat de inwoners gelijkwaardige partners zijn in het besluitvormingsproces, wat dit een heel bijzonder project maakt. Lees hier de nieuwsbrief van de ECHA.

 

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »