Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

Mijn eiland

Goeree-Overflakkee is écht bijzonder. Dat zie en voel je als je op dit Zuid-Hollandse eiland bent: je ervaart de kracht. Goeree-Overflakkee wordt niet voor niets ‘mijn eiland’ genoemd door eilanders en haar vaste gasten. Daarom zeggen wij: thuis komen doe je hier! Stad aan’t Haringvliet is één van de woonkernen op dit eiland en draagt haar steentje bij.

Duurzaamheid

In 2020 verwacht het eiland ruim te kunnen voorzien in haar eigen energiebehoefte. Om in de jaren daarna zelfs energieproducerend te worden. Deze energieambities verbreden we door het natuurlijk kapitaal op het eiland te behouden en te versterken.

Gemeente, provincie, inwoners, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties weken nauw samen om de duurzaamheidsambities waar te maken.

Gezond ecosysteem

We zijn met elkaar economisch sterk afhankelijk van het natuurlijke kapitaal – bijvoorbeeld onze lucht, de bodem en het water. Daarom richten we ons naast het besparen en produceren van energie ook op de mogelijkheden van een circulaire economie. Uiteindelijk grijpt dit alles in elkaar.

Zo zorgen we er samen voor dat de kwaliteit van leven waar we aan gewend zijn ook op de lange termijn blijft toenemen in Stad aan’t Haringvliet en de overige 13 woonkernen.

Duurzame koploper

De positie die Goeree-Overflakkee heeft als duurzame koploper betekent dat het eiland ook fungeert als duurzame demonstratietuin voor Nederland.

Groene elektriciteit en waterstof

Het eiland Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf verbruikt. Door het overschot aan groene elektriciteit om te zetten in waterstof ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

Dat komt omdat waterstof een energiedrager is die je kunt opslaan en inzetten voor toepassingen waar elektriciteit tekort schiet. Waterstof is daardoor altijd beschikbaar ook als de zonneweides en windmolens minder produceren.

Deze bufferfunctie, de aanwezigheid van geschikte gasnetwerken en de lage aanpassingskosten achter de voordeur maken waterstof een zeer goede kanshebber om aardgas te vervangen in de gebouwde omgeving op ons eiland.

Daarnaast biedt waterstof ook oplossingen voor de duurzame energiebehoefte van wegverkeer, scheepvaart en landbouw die wij zo verder kunnen ontdekken en stimuleren.

Waterstof kansen

Meer dan dertig partijen hebben de handen ineen geslagen om zich in te zetten voor ontwikkeling van waterstofprojecten op Goeree-Overflakkee. Er wordt gewerkt aan:

  • Een waterstofvulpunt voor onder andere auto’s bij tankstation Greenpoint in Oude-Tonge
  • Het op een alternatieve wijze verwarmen van woningen in Stad
    Het verduurzamen van de scheepvaart en landbouw
  • Het opleiden van waterstoftechnici