Inwoners Stad aan ’t Haringvliet geven mening over Stad Aardgasvrij

Donderdagavond 7 juli konden de inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet in ’t Trefpunt meepraten over het project Stad Aardgasvrij. Ruim 50 inwoners waren aanwezig in het buurthuis. Het projectteam van Stad Aardgasvrij organiseert regelmatig inwonersavonden om met Stadtenaren in gesprek te gaan over een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet.

Inwonersbijeenkomst 7 juli 2022

Donderdag 7 juli vond de vijfde inwonersbijeenkomst plaats. De avond startte met een plenair deel. Projectleider Richard van As-Jacobsson vertelde over de laatste ontwikkelingen zoals het uitstellen van de draagvlakmeting en het vertrek van de energieleverancier Eneco. Ook beantwoordde hij vragen van inwoners. Sander Hartwig sprak over het schouwen en het aanbod op maat. Als alle voorbereidingen klaar zijn, kunnen inwoners en ondernemers zich aanmelden voor een schouw. Nadat de woning is bekeken, krijgen inwoners een aanbod op maat waarin per adres staat wat precies nodig is om de overstap naar waterstof te maken en wat zij vergoed krijgen. Daarna spraken de inwoners onder begeleiding van onderzoeker Mark Snijder over de sprockler, de digitale enquête die inmiddels door 75 mensen is ingevuld. 

Meningen over Stad Aardgasvrij 

De afgelopen maanden is een Sprockler-onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Sprockler is een methode om ervaringen van mensen te verzamelen, zichtbaar te maken én daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de inwonersavond spraken de inwoners over de tussentijdse uitkomsten van het Sprockler-onderzoek. Die laten zien dat een meerderheid van de mensen die hebben meegedaan positief is over de overgang naar een samenleving zonder aardgas. Duidelijk werd verder dat betaalbaarheid heel belangrijk is. De meeste mensen willen dat Stad eerder op korte termijn overstapt op duurzame energie dan pas over lange tijd. Over de overgang naar groene waterstof voelen de meeste mensen zich (redelijk) gerust, maar er is tegelijkertijd een flinke groep mensen die er bezorgd over is. Het grootste deel van de mensen vindt het belangrijk dat Stadtenaren kunnen meepraten en meebeslissen over nieuwe vormen van duurzame energie. 

Hoe meer inwoners van het dorp de vragenlijst invullen, hoe duidelijker wordt welke zorgen, ervaringen en meningen er over het project zijn. Daarom blijft de vragenlijst open voor feedback: https://sprockler.com/SatH

 

Stad Aardgasvrij is uniek in Nederland

Als de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet ervoor kiezen om vanaf 2025 aardgasvrij te zijn, en gezamenlijk over te stappen op waterstof is Stad de eerste dorpskern die collectief verwarmd wordt met waterstofgas. Omdat het nieuw in Nederland is, en het belang van de inwoners voorop staat, moet er veel onderzocht worden. Het project moet voldoen aan acht beloften waaronder betaalbaar, veilig en dat er altijd genoeg waterstof is om de huizen te verwarmen. 

 

De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest

De afgelopen tijd bleek dat de inwoners van Stad meer informatie wilden over wat hen te wachten staat als ze kiezen voor waterstof als energiedrager. Daarom heeft het projectteam besloten meer tijd te nemen voor de draagvlakmeting. Iedere woning of gebouw wordt apart onderzocht en krijgt een aanbod op maat. Zo weten inwoners en ondernemers precies wat de gevolgen zijn van een overstap naar waterstof. Ook wilden de inwoners graag meer duidelijkheid over de prijs, waarna het team een vaste waterstofprijs heeft vastgesteld. Dit kwam voor energieleverancier Eneco te vroeg. Dit heeft geen gevolgen voor het project. Het projectteam gaat na de draagvlakmeting op zoek naar een nieuwe energieleverancier.  

 

Ander nieuws

Online informatieavond 27 maart over draagvlakmeting Stad Aardgasvrij

Wilt u graag een informatiebijeenkomst bijwonen? Maar lukt dat niet fysiek? Dan nodigen wij u van harte uit voor de online informatiebijeenkomst op maandag 27 maart!  Van 20:00 – 21:00 uur praten wij u via Teams bij over de ontwikkelingen en kunt u vragen stellen. Het programma is een herhaling van de informatieavond in ’t

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof?

In gesprek met Peter Luscuere In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof

Lees verder »

Schouwen van de huurwoningen gaat voorspoedig

Schouwers Hilde en Paulus hebben op dit moment 139 huurwoningen van Oost West Wonen geschouwd! Dat is maar liefst 84% van het totaal aantal sociale huurwoningen.   Hilde vertelt: “Tijdens een schouw geven we antwoord op vragen als: Welke aanpassingen zijn er nodig om mijn woning gereed te maken voor waterstof? En welke subsidie kan

Lees verder »

Het schouwproces in beeld

Het schouwen is in volle gang. Tijdens een schouw wordt bekeken welke aanpassingen er aan de woning nodig zijn voor de eventuele overstap van aardgas naar groene waterstof. En ook belangrijk: wat het kost en wie wat betaalt.   Veel behoefte aan een schouw  Dat Stadtenaren hier behoefte aan hebben, blijkt wel uit de vele

Lees verder »

Terugblik informatieavond Stad Aardgasvrij: met elkaar in gesprek

Maandag 23 januari was het weer druk in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet. De informatieavond over Stad Aardgasvrij ging dit keer vooral over de draagvlakmeting in juni dit jaar en het schouwen van de huizen. Daarnaast gingen inwoners en projectleden met elkaar in gesprek: Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar is

Lees verder »

Energieleverancier Essent nieuwe partner Stad Aardgasvrij

Energieleverancier Essent gaat meewerken aan het project Stad Aardgasvrij. De partijen in het project hebben hier concrete afspraken over gemaakt. Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet in de gemeente Goeree-Overflakkee. Met partners werken ze aan een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 door gezamenlijk over te

Lees verder »

Agenda

Archief