Inwoners Stad aan ’t Haringvliet geven mening over Stad Aardgasvrij

Donderdagavond 7 juli konden de inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet in ’t Trefpunt meepraten over het project Stad Aardgasvrij. Ruim 50 inwoners waren aanwezig in het buurthuis. Het projectteam van Stad Aardgasvrij organiseert regelmatig inwonersavonden om met Stadtenaren in gesprek te gaan over een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet.

Inwonersbijeenkomst 7 juli 2022

Donderdag 7 juli vond de vijfde inwonersbijeenkomst plaats. De avond startte met een plenair deel. Projectleider Richard van As-Jacobsson vertelde over de laatste ontwikkelingen zoals het uitstellen van de draagvlakmeting en het vertrek van de energieleverancier Eneco. Ook beantwoordde hij vragen van inwoners. Sander Hartwig sprak over het schouwen en het aanbod op maat. Als alle voorbereidingen klaar zijn, kunnen inwoners en ondernemers zich aanmelden voor een schouw. Nadat de woning is bekeken, krijgen inwoners een aanbod op maat waarin per adres staat wat precies nodig is om de overstap naar waterstof te maken en wat zij vergoed krijgen. Daarna spraken de inwoners onder begeleiding van onderzoeker Mark Snijder over de sprockler, de digitale enquête die inmiddels door 75 mensen is ingevuld. 

Meningen over Stad Aardgasvrij 

De afgelopen maanden is een Sprockler-onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Sprockler is een methode om ervaringen van mensen te verzamelen, zichtbaar te maken én daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de inwonersavond spraken de inwoners over de tussentijdse uitkomsten van het Sprockler-onderzoek. Die laten zien dat een meerderheid van de mensen die hebben meegedaan positief is over de overgang naar een samenleving zonder aardgas. Duidelijk werd verder dat betaalbaarheid heel belangrijk is. De meeste mensen willen dat Stad eerder op korte termijn overstapt op duurzame energie dan pas over lange tijd. Over de overgang naar groene waterstof voelen de meeste mensen zich (redelijk) gerust, maar er is tegelijkertijd een flinke groep mensen die er bezorgd over is. Het grootste deel van de mensen vindt het belangrijk dat Stadtenaren kunnen meepraten en meebeslissen over nieuwe vormen van duurzame energie. 

Hoe meer inwoners van het dorp de vragenlijst invullen, hoe duidelijker wordt welke zorgen, ervaringen en meningen er over het project zijn. Daarom blijft de vragenlijst open voor feedback: https://sprockler.com/SatH

 

Stad Aardgasvrij is uniek in Nederland

Als de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet ervoor kiezen om vanaf 2025 aardgasvrij te zijn, en gezamenlijk over te stappen op waterstof is Stad de eerste dorpskern die collectief verwarmd wordt met waterstofgas. Omdat het nieuw in Nederland is, en het belang van de inwoners voorop staat, moet er veel onderzocht worden. Het project moet voldoen aan acht beloften waaronder betaalbaar, veilig en dat er altijd genoeg waterstof is om de huizen te verwarmen. 

 

De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest

De afgelopen tijd bleek dat de inwoners van Stad meer informatie wilden over wat hen te wachten staat als ze kiezen voor waterstof als energiedrager. Daarom heeft het projectteam besloten meer tijd te nemen voor de draagvlakmeting. Iedere woning of gebouw wordt apart onderzocht en krijgt een aanbod op maat. Zo weten inwoners en ondernemers precies wat de gevolgen zijn van een overstap naar waterstof. Ook wilden de inwoners graag meer duidelijkheid over de prijs, waarna het team een vaste waterstofprijs heeft vastgesteld. Dit kwam voor energieleverancier Eneco te vroeg. Dit heeft geen gevolgen voor het project. Het projectteam gaat na de draagvlakmeting op zoek naar een nieuwe energieleverancier.  

 

Ander nieuws

ONLINE informatieavond maandag 18 maart

Komt maandag 4 maart u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 18 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Uitnodiging informatieavonden 4 maart en 18 maart

Op maandag 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.
   Online informatieavond 18 maart Komt maandag

Lees verder »

We werken aan de beloften Betaalbaar en Het mag

Het projectteam werkt hard om de acht beloften van Stad Aardgasvrij waar te maken. Met name Betaalbaar en Het mag krijgen op dit moment veel aandacht. Om u als inwoner zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken werken we met stoplichten. Een belofte staat op groen als deze uitgewerkt

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 4 maart in ’t Trefpunt

Op maandag 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

Gemeenteraad stemt in met uitslag draagvlakmeting

Donderdagavond 14 december stemde de gemeenteraad Goeree-Overflakkee in met de uitslag van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij. Met dit besluit is de draagvlakmeting nu helemaal afgerond. Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op 23 oktober werden een aantal bezwaren ingediend door inwoners uit Stad. Deze bezwaren werden samen met het proces-verbaal waarin de uitslag

Lees verder »

Vervangen cv-ketel

Als alle beloften waargemaakt kunnen worden, gaat het project door. Dit betekent dat het aardgasnetwerk wordt gebruikt voor het leveren van waterstof bij alle woningen in Stad. Om de woning te verwarmen is dan een nieuwe waterstof cv-ketel nodig. Als de overstap doorgaat, wordt u tijdig op de hoogte gebracht van het vervangen van uw

Lees verder »