Inwoners Stad aan ’t Haringvliet geven mening over Stad Aardgasvrij

Donderdagavond 7 juli konden de inwoners en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet in ’t Trefpunt meepraten over het project Stad Aardgasvrij. Ruim 50 inwoners waren aanwezig in het buurthuis. Het projectteam van Stad Aardgasvrij organiseert regelmatig inwonersavonden om met Stadtenaren in gesprek te gaan over een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet.

Inwonersbijeenkomst 7 juli 2022

Donderdag 7 juli vond de vijfde inwonersbijeenkomst plaats. De avond startte met een plenair deel. Projectleider Richard van As-Jacobsson vertelde over de laatste ontwikkelingen zoals het uitstellen van de draagvlakmeting en het vertrek van de energieleverancier Eneco. Ook beantwoordde hij vragen van inwoners. Sander Hartwig sprak over het schouwen en het aanbod op maat. Als alle voorbereidingen klaar zijn, kunnen inwoners en ondernemers zich aanmelden voor een schouw. Nadat de woning is bekeken, krijgen inwoners een aanbod op maat waarin per adres staat wat precies nodig is om de overstap naar waterstof te maken en wat zij vergoed krijgen. Daarna spraken de inwoners onder begeleiding van onderzoeker Mark Snijder over de sprockler, de digitale enquête die inmiddels door 75 mensen is ingevuld. 

Meningen over Stad Aardgasvrij 

De afgelopen maanden is een Sprockler-onderzoek uitgevoerd onder inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. Sprockler is een methode om ervaringen van mensen te verzamelen, zichtbaar te maken én daarover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de inwonersavond spraken de inwoners over de tussentijdse uitkomsten van het Sprockler-onderzoek. Die laten zien dat een meerderheid van de mensen die hebben meegedaan positief is over de overgang naar een samenleving zonder aardgas. Duidelijk werd verder dat betaalbaarheid heel belangrijk is. De meeste mensen willen dat Stad eerder op korte termijn overstapt op duurzame energie dan pas over lange tijd. Over de overgang naar groene waterstof voelen de meeste mensen zich (redelijk) gerust, maar er is tegelijkertijd een flinke groep mensen die er bezorgd over is. Het grootste deel van de mensen vindt het belangrijk dat Stadtenaren kunnen meepraten en meebeslissen over nieuwe vormen van duurzame energie. 

Hoe meer inwoners van het dorp de vragenlijst invullen, hoe duidelijker wordt welke zorgen, ervaringen en meningen er over het project zijn. Daarom blijft de vragenlijst open voor feedback: https://sprockler.com/SatH

 

Stad Aardgasvrij is uniek in Nederland

Als de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet ervoor kiezen om vanaf 2025 aardgasvrij te zijn, en gezamenlijk over te stappen op waterstof is Stad de eerste dorpskern die collectief verwarmd wordt met waterstofgas. Omdat het nieuw in Nederland is, en het belang van de inwoners voorop staat, moet er veel onderzocht worden. Het project moet voldoen aan acht beloften waaronder betaalbaar, veilig en dat er altijd genoeg waterstof is om de huizen te verwarmen. 

 

De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest

De afgelopen tijd bleek dat de inwoners van Stad meer informatie wilden over wat hen te wachten staat als ze kiezen voor waterstof als energiedrager. Daarom heeft het projectteam besloten meer tijd te nemen voor de draagvlakmeting. Iedere woning of gebouw wordt apart onderzocht en krijgt een aanbod op maat. Zo weten inwoners en ondernemers precies wat de gevolgen zijn van een overstap naar waterstof. Ook wilden de inwoners graag meer duidelijkheid over de prijs, waarna het team een vaste waterstofprijs heeft vastgesteld. Dit kwam voor energieleverancier Eneco te vroeg. Dit heeft geen gevolgen voor het project. Het projectteam gaat na de draagvlakmeting op zoek naar een nieuwe energieleverancier.  

 

Ander nieuws

Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij niet meer op afspraak te bezoeken

Het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij aan de J. van Halfwassenaerstraat in Stad aan ’t Haringvliet is vanaf juli weer beschikbaar voor verhuur. De afgelopen 2 jaar konden inwoners van Stad aan ’t Haringvliet hier terecht met vragen over het project Stad Aardgasvrij. Twee maanden lang werd het huis daadwerkelijk verwarmd met waterstof. Daarna was het een

Lees verder »

Stad Aardgasvrij wil stap zetten in energietransitie

Het grootste waterstofproject van Nederland wil de volgende stap zetten in de energietransitie. Wordt de hele dorpskern van Stad aan ’t Haringvliet binnen enkele jaren aardgasvrij? Deze vraag houdt het projectteam en de Stadtenaren al enige tijd bezig. Onder de inwoners is er voldoende draagvlak om de daadwerkelijke overstap naar groene waterstof of een eigen

Lees verder »

Een kijkje in de keuken bij WaterstofWijk Wagenborgen

Naast Stad Aardgasvrij zijn er meer proefprojecten in Nederland met waterstof in de gebouwde omgeving. Eén van deze projecten is WaterstofWijk Wagenborgen waarbij Essent, net zoals bij Stad, ook projectpartner is. Hier zijn bestaande woningen aangesloten op een waterstofnetwerk. In dit artikel gaan we dieper in op de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee demonstratieprojecten.

Lees verder »

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »

Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de

Lees verder »

ONLINE informatieavond maandag 6 mei

Komt maandag 29 april u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 6 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »