Online informatieavond Stad Aardgasvrij zeer geslaagd

Geschreven door Henk Blanke, Groot Goeree-Overflakkee.

Stad Aardgasvrij is in 2018 als burgerinitiatief begonnen en in de loop der jaren geleidelijk aan uitgebreid. Dit jaar moeten de inwoners zich uitspreken over de overstap van aardgas naar waterstof.
In het Inspiratiehuis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 in Stad aan ’t Haringvliet is alle informatie over de overstap op waterstof te zien en te verkrijgen.

In de zomer van 2022 wordt er een stemming gehouden. De uitslag daarvan is eind augustus te verwachten. Als dan 70 % van de huishoudens ‘ja’ heeft gezegd gaat het project in 2023 van start. In 2025 vindt dan de afronding plaats en is Stad aan ’t Haringvliet een van de eerste dorpen in Nederland waar waterstof als warmtebron wordt gebruikt.

Voorlichting
Je moet echter wel weten waar je ‘ja’ tegen zegt. Daarom wordt er dit jaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste was vorige week. Online, vanwege corona. Een kleine 50 deelnemers had ingelogd voor deze interactieve avond. Projectleider Jonathan Reitsma lichtte de genomen en de nog te nemen stappen toe en beantwoordde de gerezen vragen zo goed mogelijk.

Waterstof
Als Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn is vervanging door waterstof de eenvoudigste, maar ook de goedkoopste oplossing. Dat heeft mede te maken met het feit, dat het bestaande aardgasleidingennetwerk gebruikt kan worden. Voor de productie van groene waterstof is groene stroom nodig. Dat wordt op het eiland in ruime mate d.m.v. windmolens opgewekt. De windmolens van windpark ‘De Pallandt ‘, die verouderd zijn, worden dan vervangen door een even groot aantal nieuwe. In deze hypermoderne windturbines wordt waterstof geproduceerd. Deze wordt naar het opslagpunt Greenpoint bij Oude-Tonge getransporteerd en van daaruit naar Stad aan ’t Haringvliet.

Aanpassingen
Deze zijn eigenlijk heel simpel. De aardgasketel wordt vervangen door een waterstofketel van dezelfde omvang. De oude gasmeter wordt vervangen. De bestaande gasleidingen worden vooraf gekeurd en vervangen als er maar enige twijfel bestaat over de betrouwbaarheid. Stroomt er eenmaal waterstof door de leidingen, dan worden deze automatisch iedere 24 uur gecontroleerd. Aan waterstof wordt een geurtje toegevoegd, vergelijkbaar met dat van aardgas. Zo wordt eventuele lekkage onmiddellijk opgemerkt. Veiligheid is dus voor 100% gegarandeerd. Op gas koken kan niet meer. De Stadtenaren moeten voortaan elektrisch koken.

Kosten
De vervanging van de cv-ketel, de meter, de controle van de leidingen, de eventuele aanleg van nieuwe leidingen, ze komen allemaal op het conto van het project. Voor de aanschaf van een elektrische kook- of inductieplaat wordt € 500 ter beschikking gesteld en voor de elektrische aansluiting € 250. Niet standaard aanpassingen worden in onderling overleg geregeld. De prijs per kubieke meter waterstof wordt op een bepaald moment vastgesteld en voor 15 jaar gefixeerd. Gegarandeerd is, dat voor dezelfde euro het even warm wordt in huis, of er nu aardgas of waterstof gebruikt wordt. Overigens is er door de overheid bepaald, dat bij een buitentemperatuur van -17 graden een huis warm moet zijn, met wat voor warmtebron ook.

De werkzaamheden worden straat voor straat in de zomer uitgevoerd. Daarbij wordt het principe gehuldigd: ‘s ochtends van het aardgas af, ‘s middags op waterstof aangesloten.

In het Inspiratiehuis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 in Stad is een woning volledig van waterstof en aanverwante zaken voorzien. Ga daar eens uw licht opsteken. Ook op de website www.stadaardgasvrij.nl vindt u alle informatie.

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »