Online informatieavond Stad Aardgasvrij zeer geslaagd

Geschreven door Henk Blanke, Groot Goeree-Overflakkee.

Stad Aardgasvrij is in 2018 als burgerinitiatief begonnen en in de loop der jaren geleidelijk aan uitgebreid. Dit jaar moeten de inwoners zich uitspreken over de overstap van aardgas naar waterstof.
In het Inspiratiehuis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 in Stad aan ’t Haringvliet is alle informatie over de overstap op waterstof te zien en te verkrijgen.

In de zomer van 2022 wordt er een stemming gehouden. De uitslag daarvan is eind augustus te verwachten. Als dan 70 % van de huishoudens ‘ja’ heeft gezegd gaat het project in 2023 van start. In 2025 vindt dan de afronding plaats en is Stad aan ’t Haringvliet een van de eerste dorpen in Nederland waar waterstof als warmtebron wordt gebruikt.

Voorlichting
Je moet echter wel weten waar je ‘ja’ tegen zegt. Daarom wordt er dit jaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste was vorige week. Online, vanwege corona. Een kleine 50 deelnemers had ingelogd voor deze interactieve avond. Projectleider Jonathan Reitsma lichtte de genomen en de nog te nemen stappen toe en beantwoordde de gerezen vragen zo goed mogelijk.

Waterstof
Als Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn is vervanging door waterstof de eenvoudigste, maar ook de goedkoopste oplossing. Dat heeft mede te maken met het feit, dat het bestaande aardgasleidingennetwerk gebruikt kan worden. Voor de productie van groene waterstof is groene stroom nodig. Dat wordt op het eiland in ruime mate d.m.v. windmolens opgewekt. De windmolens van windpark ‘De Pallandt ‘, die verouderd zijn, worden dan vervangen door een even groot aantal nieuwe. In deze hypermoderne windturbines wordt waterstof geproduceerd. Deze wordt naar het opslagpunt Greenpoint bij Oude-Tonge getransporteerd en van daaruit naar Stad aan ’t Haringvliet.

Aanpassingen
Deze zijn eigenlijk heel simpel. De aardgasketel wordt vervangen door een waterstofketel van dezelfde omvang. De oude gasmeter wordt vervangen. De bestaande gasleidingen worden vooraf gekeurd en vervangen als er maar enige twijfel bestaat over de betrouwbaarheid. Stroomt er eenmaal waterstof door de leidingen, dan worden deze automatisch iedere 24 uur gecontroleerd. Aan waterstof wordt een geurtje toegevoegd, vergelijkbaar met dat van aardgas. Zo wordt eventuele lekkage onmiddellijk opgemerkt. Veiligheid is dus voor 100% gegarandeerd. Op gas koken kan niet meer. De Stadtenaren moeten voortaan elektrisch koken.

Kosten
De vervanging van de cv-ketel, de meter, de controle van de leidingen, de eventuele aanleg van nieuwe leidingen, ze komen allemaal op het conto van het project. Voor de aanschaf van een elektrische kook- of inductieplaat wordt € 500 ter beschikking gesteld en voor de elektrische aansluiting € 250. Niet standaard aanpassingen worden in onderling overleg geregeld. De prijs per kubieke meter waterstof wordt op een bepaald moment vastgesteld en voor 15 jaar gefixeerd. Gegarandeerd is, dat voor dezelfde euro het even warm wordt in huis, of er nu aardgas of waterstof gebruikt wordt. Overigens is er door de overheid bepaald, dat bij een buitentemperatuur van -17 graden een huis warm moet zijn, met wat voor warmtebron ook.

De werkzaamheden worden straat voor straat in de zomer uitgevoerd. Daarbij wordt het principe gehuldigd: ‘s ochtends van het aardgas af, ‘s middags op waterstof aangesloten.

In het Inspiratiehuis aan de Jan van Halfwassenaerstraat 11 in Stad is een woning volledig van waterstof en aanverwante zaken voorzien. Ga daar eens uw licht opsteken. Ook op de website www.stadaardgasvrij.nl vindt u alle informatie.

Ander nieuws

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden. Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht

Lees verder »

Hoe ervaart de familie Holleman elektrisch koken?

Het project Stad Aardgasvrij biedt de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet de kans om met een subsidieregeling over te stappen van koken op aardgas naar elektrisch koken. Als de woningen in het dorp later eventueel verwarmd gaan worden met waterstof, is koken op aardgas niet meer mogelijk. Wat komt er kijken bij de overstap

Lees verder »

Informatiebijeenkomst vervolg project Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen

Lees verder »

Uitnodiging informatieavond Stad Aardgasvrij maandag 13 november

Op maandag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de uitwerking van de overige beloften, het aanvragen van subsidies, de netwerkverzwaring en de openbare zitting van 23 oktober. Ook is er de mogelijkheid om uw

Lees verder »

Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.   De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli

Lees verder »