Stad aan’t Haringvliet

Stad aan't Haringvliet

Het dorp bestaat al 650 jaar en was vroeger vooral op de landbouw en het vervoer van de opbrengst van het land georiënteerd en een erg gesloten gemeenschap.

Nieuwe kansen 

Door gemeentelijke herindeling en de bouw van dammen en bruggen na de watersnoodramp kwam er ook werk buiten het eiland en kreeg het dorp ook nieuwe bewoners.

Samen verder

Het contact tussen de kerkelijke Stadtenaeren en de “overkanters” verliep eerst stroef vanwege grote verschillen in opvattingen maar door te zoeken naar “wat ons bindt” kwamen er gezamenlijke projecten.

Activiteiten

De zeskampen met Koninginnedag en de Stadse dagen trokken meer dan de helft van de dorpelingen en verhoogden de sociale cohesie en ook de drie musicals over de historie van het dorp waaraan iedere keer meer dan honderd dorpelingen meewerkten trokken honderden bezoekers.

Eigen identiteit

Door een eigen website (Stadsweb), een eigen vlag, een mascotte (Ko Nientje) en een dorpsberaad werd iedereen bij het dorp betrokken.

Meedenken

Vijftien jaar geleden schreef 75% van de bevolking mee aan een dorpsvisie (Stad op Stelten). Toen de gemeente moest beslissen over de plaatsing van windmolens op het eiland en er overal protestacties ontstonden ondertekende 75% van de bevolking het verzoek aan de gemeente om nieuwe molens niet tegen het dorp aan maar bij de reeds bestaande vier iets verderop te bouwen.

Dorpsraad

Mede vanwege deze opstelling kwam Stad in beeld voor een proef met waterstof als vervanging van het aardgas in bestaande woningen en werd dit aan de dorpsberaad voorgesteld. Na een scholenproject en een bewonersavond waarbij vele deskundigen de vele vragen probeerden te beantwoorden besloot de dorpsberaad er voor te gaan en kreeg een grote rol in het zoeken naar draagvlak.

Tafels

De bevolking mag zitting nemen aan tafels en plannen mee uitwerken. Juist de voorlichting door medebewoners en de presentatie van hun eigen inzet in de energietransitie werkt erg stimulerend.

Voorlichting in huis-aan-huisfolders, via Stadsweb, de website van de dorpsberaad en bijeenkomsten zijn erg belangrijk om iedereen op de hoogte te houden. Door deze nieuwe website kan ook de rest van het land meeleven met de stappen naar een demonstratietuin bij voldoende enthousiasme onder de inwoners van Stad.

Met dank aan Herman Maas voor bovenstaande tekst.