Hoe zorgt het project dat er bij calamiteiten rond waterstof voor dat niemand ‘gevangen’ blijft in Stad vanwege een onverkoopbare woning?

Wij zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. Bij een onoplosbaar probleem zoeken wij (wie? kunnen we concreet zijn) een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050.Wij zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. …

Lees meerHoe zorgt het project dat er bij calamiteiten rond waterstof voor dat niemand ‘gevangen’ blijft in Stad vanwege een onverkoopbare woning?

Geeft het project de mogelijkheid voor inwoners om op elk moment te kunnen kiezen om te stoppen met de afname van waterstof en zelf een andere oplossing te laten installeren? Hiervoor is dan geen vergoeding vanuit het project beschikbaar.

Ja. Er is inderdaad één keer een vergoeding beschikbaar. Stel dat je bij de overstap naar groene waterstof een nieuwe cv-ketel hebt gehad. Vervolgens besluit je na een bepaalde periode toch een warmtepomp te willen. Dan is hier geen vergoeding meer voor beschikbaar. Uiteraard wel bij de collectieve overstap.

Gaat het project garanderen dat bij niet adequaat functioneren van het gehele systeem of op onderdelen (vast te leggen in SLA) binnen de periode van 15 jaar Stad teruggaat naar aardgas?

Nee, het terug gaan naar aardgas is geen wenselijke optie met het oog op de Nederlandse doelstelling: aardgasvrij in 2050. Het project garandeert dat het systeem adequaat zal functioneren. Wij beloven de inwoners en ondernemers in Stad aan ’t Haringvliet dat de overstap naar waterstof kan en mag. Naast grondig onderzoek stellen we eisen aan …

Lees meerGaat het project garanderen dat bij niet adequaat functioneren van het gehele systeem of op onderdelen (vast te leggen in SLA) binnen de periode van 15 jaar Stad teruggaat naar aardgas?

Gaat het project ervoor zorgen dat de kosten voor energiebelasting, vastrecht, levering, verbruik van waterstof, onderhoud, vervanging van apparaten die inwoners moeten betalen in de periode van 15 jaar vast staan en de hoogte van de bedragen bekend zijn voor de draagvlakmeting?

Voor de verbruikskosten van waterstof, levering en energiebelasting komt een vaste prijs vergelijkbaar met aardgas in 2025. De hoogte van het vastrecht worden landelijk bepaald door de Autoriteit Consumenten Bescherming. Hier hebben wij geen invloed op. Voor onderhoudskosten en vervanging is een indicatie te geven.