Komt er subsidie voor verduurzamen van woningen of is er alleen geld voor aardgasalternatief?

Er is vanuit de Rijksbijdrage geen geld voor woningverduurzaming (isoleren en ventileren) omdat hier al subsidie voor beschikbaar is. Met het oog op CO2 reductie is verduurzaming heel belangrijk. Dit is de reden dat we overleggen met de gemeente GO of er eilandbrede isolatiesubsidie mogelijk is naast bestaande regelingen van de Rijksoverheid.

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 0
Thumbs Down Icon 0