Wie behartigd de belangen van de inwoners in Stad?

De inwoners zelf, de gemeente(raad), het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij en de landelijke overheid vanuit wet- en regelgeving uitgevoerd door o.a. Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Vind je dit antwoord nuttig?
Thumbs Up Icon 1
Thumbs Down Icon 1