Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.

 

De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli is de bezwaarperiode van drie maanden ingegaan. Deze periode kunnen kiezers bedenken of zij inderdaad bezwaar willen maken. Tijdens de openbare zitting op 23 oktober kunnen zij hun bezwaar mondeling kenbaar maken.   

 

Bezwaar centraal stembureau

Het centraal stembureau kan alleen bezwaren in behandeling nemen die gaan over de uitslag van de draagvlakmeting en onregelmatigheden tijdens het stemproces. Bezwaar maken kan volgens de Kieswet alleen mondeling tijdens de zitting. 

Vervolg na openbare zitting

Van de openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staat de uitslag van de draagvlakmeting, de eventueel ingebrachte bezwaren en de reactie van het centraal stembureau daarop. Het proces-verbaal wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad doet vervolgens een uitspraak of de stemming op wettige wijze heeft plaatsgevonden.   


Andere bezwaren

Voor bezwaren die het centraal stembureau niet in behandeling kan nemen, kunnen de kiezers tijdens de openbare zitting terecht bij Bobby Groenewoud en Albert van der Molen. Zij nemen bezwaren in behandeling die niet over het stemproces gaan. 


Vragen?

Heeft u vragen, zorgen of wilt u bezwaar maken, dan kunt u contact opnemen met Bobby Groenewoud, 
via stadaardgasvrij@gmail.com of 06 – 15 48 64 78.

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »