Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.

 

De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli is de bezwaarperiode van drie maanden ingegaan. Deze periode kunnen kiezers bedenken of zij inderdaad bezwaar willen maken. Tijdens de openbare zitting op 23 oktober kunnen zij hun bezwaar mondeling kenbaar maken.   

 

Bezwaar centraal stembureau

Het centraal stembureau kan alleen bezwaren in behandeling nemen die gaan over de uitslag van de draagvlakmeting en onregelmatigheden tijdens het stemproces. Bezwaar maken kan volgens de Kieswet alleen mondeling tijdens de zitting. 

Vervolg na openbare zitting

Van de openbare zitting wordt een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staat de uitslag van de draagvlakmeting, de eventueel ingebrachte bezwaren en de reactie van het centraal stembureau daarop. Het proces-verbaal wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad doet vervolgens een uitspraak of de stemming op wettige wijze heeft plaatsgevonden.   


Andere bezwaren

Voor bezwaren die het centraal stembureau niet in behandeling kan nemen, kunnen de kiezers tijdens de openbare zitting terecht bij Bobby Groenewoud en Albert van der Molen. Zij nemen bezwaren in behandeling die niet over het stemproces gaan. 


Vragen?

Heeft u vragen, zorgen of wilt u bezwaar maken, dan kunt u contact opnemen met Bobby Groenewoud, 
via stadaardgasvrij@gmail.com of 06 – 15 48 64 78.

Ander nieuws

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden. Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht

Lees verder »

Hoe ervaart de familie Holleman elektrisch koken?

Het project Stad Aardgasvrij biedt de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet de kans om met een subsidieregeling over te stappen van koken op aardgas naar elektrisch koken. Als de woningen in het dorp later eventueel verwarmd gaan worden met waterstof, is koken op aardgas niet meer mogelijk. Wat komt er kijken bij de overstap

Lees verder »

Informatiebijeenkomst vervolg project Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen

Lees verder »

Uitnodiging informatieavond Stad Aardgasvrij maandag 13 november

Op maandag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de uitwerking van de overige beloften, het aanvragen van subsidies, de netwerkverzwaring en de openbare zitting van 23 oktober. Ook is er de mogelijkheid om uw

Lees verder »

Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.   De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli

Lees verder »