Waterstofketel zonder stikstof uitstoot in Stad

Update maart 2021: pilot geannuleerd

Theoretisch gezien kan elke bestaande woning met een gasaansluiting overschakelen op waterstof. Een waterstofketel neemt dan de plaats in van de CV-ketel. Voor huizenbezitters zou dit een aantrekkelijke oplossing kunnen zijn om aardgasvrij te worden.

  • Alleen hoe werkt dat in de praktijk?
  • Welke technische aanpassingen zijn er nodig aan de eerste generatie waterstofketels?
  • En welke aanpassingen zijn er nodig in de woning zelf?
  • Wie draagt de verantwoording voor het leidingwerk achter de meter?
  • Hoe gaan wij om met veiligheid en maatschappelijke acceptatie?

Pilot met bestaande woning

Hylife Innovations onderzoekt deze vragen in hun 2e pilot in Stad aan’t Haringvliet. Met een bestaande woning overschakelen van aardgas naar waterstof is nog onbekend terrein. Daarom is op eigen initiatief een verouderde woning aan de Achterdijk aangekocht. In deze pilot testen ze de toepassing van een waterstofketel – van installatie tot gebruik in het dagelijks leven. Tegelijkertijd brengen ze in kaart waar je als bewoner allemaal tegenaan loopt bij de gefaseerde verduurzaming van een bestaande woning. Al deze inzichten samen helpen om de energietransitie van bestaande woningen te versnellen.

Katalytische waterstofketel

In 2003 ontwikkelde Giacomini een katalytische waterstofketel. Deze ketel zet waterstof om in warmte. En omdat er in dit proces geen verbranding plaatsvindt, komt er ook geen CO2 of stikstof (NOx) vrij. Nu de energietransitie lijkt te versnellen en de rol van waterstof groeit, was het tijd om deze eerste generatie waterstofketel op de markt te brengen. Hylife Innovations introduceert deze waterstofketel op de Nederlandse markt.

Twee installaties 

Samen met technische en maatschappelijke partners zal deze bestaande dijkwoning uit de jaren ’60 aangepakt worden. De woning wordt nu nog verwarmd met 2 losse gaskachels en 2 gevelkachels. Verder is de woning voorzien van verouderd dubbelglas in hardhouten kozijnen. In fase 1 van de pilot krijgt de woning een cv-installatie op aardgas voor verwarming en warm tapwater. Ook krijgt de woning een werkende waterstof cv-ketel (goed om te weten: de woning produceert zelf géén waterstof).

Met 2 werkende installaties in de woning is het straks mogelijk om met een druk op de knop te switchen tussen aardgas en groene waterstof. Zo kunnen bezoekers ervaren dat er geen verschil merkbaar is in de verwarming van de woning en de voorziening van warm tapwater.

Samenwerking Hylife

Als inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij zijn we blij dat er nu voor het eerst sinds onze start in december 2017 iets concreets gerealiseerd gaat worden in Stad waarbij wij als initiatief direct betrokken zijn.

Uiteraard zijn we blij met de 1e pilot van Hylife (innovathuis). Dit heeft Stad als waterstofproject op de kaart gezet maar deze 2e pilot met de waterstofketel sluit nog beter aan bij de uitdaging in de bestaande woningen in Stad.

Door met een aantal inwoners zitting te nemen in de werkgroep samen met de andere partners van Hylife hebben we een dichte betrokkenheid bij dit project.

Wie weet groeit Stad uit tot een waterstof-experience-center en gaat dit kleine dorpje nog een belangrijke rol spelen in de inzet van groene waterstof in de gebouwde omgeving.    

Ander nieuws

Online informatieavond 27 maart over draagvlakmeting Stad Aardgasvrij

Wilt u graag een informatiebijeenkomst bijwonen? Maar lukt dat niet fysiek? Dan nodigen wij u van harte uit voor de online informatiebijeenkomst op maandag 27 maart!  Van 20:00 – 21:00 uur praten wij u via Teams bij over de ontwikkelingen en kunt u vragen stellen. Het programma is een herhaling van de informatieavond in ’t

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof?

In gesprek met Peter Luscuere In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof

Lees verder »

Schouwen van de huurwoningen gaat voorspoedig

Schouwers Hilde en Paulus hebben op dit moment 139 huurwoningen van Oost West Wonen geschouwd! Dat is maar liefst 84% van het totaal aantal sociale huurwoningen.   Hilde vertelt: “Tijdens een schouw geven we antwoord op vragen als: Welke aanpassingen zijn er nodig om mijn woning gereed te maken voor waterstof? En welke subsidie kan

Lees verder »

Het schouwproces in beeld

Het schouwen is in volle gang. Tijdens een schouw wordt bekeken welke aanpassingen er aan de woning nodig zijn voor de eventuele overstap van aardgas naar groene waterstof. En ook belangrijk: wat het kost en wie wat betaalt.   Veel behoefte aan een schouw  Dat Stadtenaren hier behoefte aan hebben, blijkt wel uit de vele

Lees verder »

Terugblik informatieavond Stad Aardgasvrij: met elkaar in gesprek

Maandag 23 januari was het weer druk in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet. De informatieavond over Stad Aardgasvrij ging dit keer vooral over de draagvlakmeting in juni dit jaar en het schouwen van de huizen. Daarnaast gingen inwoners en projectleden met elkaar in gesprek: Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar is

Lees verder »

Energieleverancier Essent nieuwe partner Stad Aardgasvrij

Energieleverancier Essent gaat meewerken aan het project Stad Aardgasvrij. De partijen in het project hebben hier concrete afspraken over gemaakt. Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet in de gemeente Goeree-Overflakkee. Met partners werken ze aan een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 door gezamenlijk over te

Lees verder »

Agenda

Archief