Waterstofketel zonder stikstof uitstoot in Stad

Update maart 2021: pilot geannuleerd

Theoretisch gezien kan elke bestaande woning met een gasaansluiting overschakelen op waterstof. Een waterstofketel neemt dan de plaats in van de CV-ketel. Voor huizenbezitters zou dit een aantrekkelijke oplossing kunnen zijn om aardgasvrij te worden.

  • Alleen hoe werkt dat in de praktijk?
  • Welke technische aanpassingen zijn er nodig aan de eerste generatie waterstofketels?
  • En welke aanpassingen zijn er nodig in de woning zelf?
  • Wie draagt de verantwoording voor het leidingwerk achter de meter?
  • Hoe gaan wij om met veiligheid en maatschappelijke acceptatie?

Pilot met bestaande woning

Hylife Innovations onderzoekt deze vragen in hun 2e pilot in Stad aan’t Haringvliet. Met een bestaande woning overschakelen van aardgas naar waterstof is nog onbekend terrein. Daarom is op eigen initiatief een verouderde woning aan de Achterdijk aangekocht. In deze pilot testen ze de toepassing van een waterstofketel – van installatie tot gebruik in het dagelijks leven. Tegelijkertijd brengen ze in kaart waar je als bewoner allemaal tegenaan loopt bij de gefaseerde verduurzaming van een bestaande woning. Al deze inzichten samen helpen om de energietransitie van bestaande woningen te versnellen.

Katalytische waterstofketel

In 2003 ontwikkelde Giacomini een katalytische waterstofketel. Deze ketel zet waterstof om in warmte. En omdat er in dit proces geen verbranding plaatsvindt, komt er ook geen CO2 of stikstof (NOx) vrij. Nu de energietransitie lijkt te versnellen en de rol van waterstof groeit, was het tijd om deze eerste generatie waterstofketel op de markt te brengen. Hylife Innovations introduceert deze waterstofketel op de Nederlandse markt.

Twee installaties 

Samen met technische en maatschappelijke partners zal deze bestaande dijkwoning uit de jaren ’60 aangepakt worden. De woning wordt nu nog verwarmd met 2 losse gaskachels en 2 gevelkachels. Verder is de woning voorzien van verouderd dubbelglas in hardhouten kozijnen. In fase 1 van de pilot krijgt de woning een cv-installatie op aardgas voor verwarming en warm tapwater. Ook krijgt de woning een werkende waterstof cv-ketel (goed om te weten: de woning produceert zelf géén waterstof).

Met 2 werkende installaties in de woning is het straks mogelijk om met een druk op de knop te switchen tussen aardgas en groene waterstof. Zo kunnen bezoekers ervaren dat er geen verschil merkbaar is in de verwarming van de woning en de voorziening van warm tapwater.

Samenwerking Hylife

Als inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij zijn we blij dat er nu voor het eerst sinds onze start in december 2017 iets concreets gerealiseerd gaat worden in Stad waarbij wij als initiatief direct betrokken zijn.

Uiteraard zijn we blij met de 1e pilot van Hylife (innovathuis). Dit heeft Stad als waterstofproject op de kaart gezet maar deze 2e pilot met de waterstofketel sluit nog beter aan bij de uitdaging in de bestaande woningen in Stad.

Door met een aantal inwoners zitting te nemen in de werkgroep samen met de andere partners van Hylife hebben we een dichte betrokkenheid bij dit project.

Wie weet groeit Stad uit tot een waterstof-experience-center en gaat dit kleine dorpje nog een belangrijke rol spelen in de inzet van groene waterstof in de gebouwde omgeving.    

Ander nieuws

Agenda

Archief