Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden. Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht via bestaande aardgasleidingen.

Nederland heeft nog geen wetgeving om woonwijken van het aardgas af te sluiten. Het Rijk werkt op dit moment aan permanente wet- en regelgeving hiervoor. Deze wet- en regelgeving is voor het project Stad Aardgasvrij niet op tijd beschikbaar. Om het project toch mogelijk te maken, is het Rijk akkoord gegaan met het uitwerken van tijdelijke wet- en regelgeving speciaal voor Stad aan ’t Haringvliet.

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten.

Toezichthouders 

Het project Stad Aardgasvrij werkt al sinds 2020 samen met verschillende ministeries en toezichthouders om tijdelijke wet- en regelgeving te maken. Dit is nodig om toezicht te kunnen houden op onder andere veiligheid en leveringszekerheid en om de gebruiker te beschermen. De ministers van Binnenlandse Zaken en Klimaat & Energie zijn akkoord met het uitwerken van een regeling om de overstap van aardgas naar waterstof speciaal voor Stad aan ’t Haringvliet mogelijk te maken. Hiervoor wordt een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onder de Omgevingswet uitgewerkt. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. In een AMvB staan regels voor het in de praktijk uitvoeren van de wet.


Bevoegdheid afsluiten aardgas


Stedin krijgt de bevoegdheid om een waterstofnetwerk te beheren. Daarnaast krijgt de gemeente Goeree-Overflakkee het recht om de aansluiting op het aardgasnetwerk te beëindigen en dit recht te vervangen door het recht op aansluiting op het waterstofnetwerk. Hiermee krijgen de gebruikers bescherming dat er een gas geleverd kan worden. Dit wordt alleen waterstof in plaats van aardgas. Als inwoners of ondernemers niet willen verwarmen met waterstof kunnen zij kiezen voor een individuele oplossing, bijvoorbeeld een warmtepomp. 

Ander nieuws

ONLINE informatieavond maandag 18 maart

Komt maandag 4 maart u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 18 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Uitnodiging informatieavonden 4 maart en 18 maart

Op maandag 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.
   Online informatieavond 18 maart Komt maandag

Lees verder »

We werken aan de beloften Betaalbaar en Het mag

Het projectteam werkt hard om de acht beloften van Stad Aardgasvrij waar te maken. Met name Betaalbaar en Het mag krijgen op dit moment veel aandacht. Om u als inwoner zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken werken we met stoplichten. Een belofte staat op groen als deze uitgewerkt

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 4 maart in ’t Trefpunt

Op maandag 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

Gemeenteraad stemt in met uitslag draagvlakmeting

Donderdagavond 14 december stemde de gemeenteraad Goeree-Overflakkee in met de uitslag van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij. Met dit besluit is de draagvlakmeting nu helemaal afgerond. Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau op 23 oktober werden een aantal bezwaren ingediend door inwoners uit Stad. Deze bezwaren werden samen met het proces-verbaal waarin de uitslag

Lees verder »

Vervangen cv-ketel

Als alle beloften waargemaakt kunnen worden, gaat het project door. Dit betekent dat het aardgasnetwerk wordt gebruikt voor het leveren van waterstof bij alle woningen in Stad. Om de woning te verwarmen is dan een nieuwe waterstof cv-ketel nodig. Als de overstap doorgaat, wordt u tijdig op de hoogte gebracht van het vervangen van uw

Lees verder »