Twee informatieavonden over de laatste ontwikkelingen van Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november en maandag 11 december waren er weer twee informatieavonden over Stad Aardgasvrij. De 13e konden inwoners hiervoor terecht in het Trefpunt. De 11e was digitaal, speciaal voor diegenen die niet naar het Trefpunt konden komen op de 13e november.

Inwoners komen bij elkaar in het Trefpunt
Zo’n zestig inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen van subsidie. Ook gingen inwoners in gesprek met de projectleden over hun zorgen en twijfels over het vervolg van het project.

informatieavond Stad Aardgasvrij

Tijdens de digitale avond sloten 20 inwoners aan
De inwoners kregen van de vijf projectleden die aanwezig waren de laatste informatie over het project Stad Aardgasvrij. Na afloop van de presentatie was er ruimte om via de chat of mondeling vragen te stellen. Alle vragen werden ter plekke besproken en beantwoord. Maar als inwoners nog meer informatie willen, kunnen zij ook 1-op-1 in gesprek gaan met de projectteamleden. Dit kan door een e-mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com of telefonisch contact op te nemen via 06 15 48 64 78.

Vier beloften staan op groen
Het project kan alleen doorgaan als alle acht beloften waargemaakt worden. Albert van der Molen, innovatie expert bij Stedin gaf een toelichting op de voortgang van de beloften. Vier beloften zijn inmiddels uitgewerkt en staan op groen: Veilig of anders niet, Het kan, Groen en Vertaalbaar.Vier beloften staan op oranje
De beloften Betaalbaar, Het mag, Altijd warm en Voldoende draagvlak staan op oranje. Deze worden nog verder uitgewerkt. Er worden op dit moment veel gesprekken gevoerd met toezichthouders. Deze gaan bijvoorbeeld over de bescherming van consument. En gesprekken met de overheid, omdat er wetten aangepast moeten worden. Maar ook over afspraken met verzekeraars, die er positief op reageren. Dat komt omdat er bij waterstof geen slachtoffers meer vallen door koolmonoxidevergiftiging.

14 december wordt uitslag draagvlakmeting definitief
De belofte Voldoende draagvlak staat dus op oranje. Tijdens de openbare zitting op 23 oktober zijn vier bezwaren ingediend. Van de openbare zitting is een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de uitslag van de draagvlakmeting. Het proces-verbaal wordt donderdag 14 december samen met de ingediende bezwaren en de nota van beantwoording voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad wordt dan gevraagd om in te stemmen met de uitslag van de draagvlakmeting.

Schouw en hulp bij aanvraag subsidie
Tot nu toe zijn er 514 schouwen van de woningen uitgevoerd en schouwrapporten opgemaakt. Na 257 schouwen is subsidie aangevraagd, voor onder andere elektrisch koken. Bij ongeveer 100 woningen in Stad is nog geen schouw gedaan. Deze inwoners kunnen nog steeds een schouw aanvragen. 
De schouwers helpen inwoners ook met het aanvragen van de subsidies en de aanvraag voor verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. Tijdens een schouw kunnen inwoners ook advies krijgen over het verduurzamen van de woning.

Zorgen en twijfels
Hoewel de ruime meerderheid voor een aardgasvrij dorp stemde, kan het projectteam zich voorstellen dat er inwoners zijn die zich zorgen maken of vragen hebben. Daarom een oproep aan iedereen die in Stad aan ’t Haringvliet woont: laat van u horen! We willen graag samen tot oplossingen komen, vragen beantwoorden of zorgen wegnemen. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn bijvoorbeeld gaat graag in gesprek als u vragen heeft aan de gemeente. Albert van der Molen, innovatie-expert bij Stedin kan onder andere meer vertellen over de veiligheid van groene waterstof in het dorp en andere plekken in Nederland.

Ander nieuws

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »

Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de

Lees verder »

ONLINE informatieavond maandag 6 mei

Komt maandag 29 april u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 6 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 29 april in ’t Trefpunt

Op maandag 29 april van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

De betrouwbare levering van waterstof

In de overstap naar schone energie speelt waterstof een cruciale rol om ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De hoogste prioriteit voor Stad Aardgasvrij is de leveringszekerheid van waterstof. Maar hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende is? En hoe werkt de levering onder verschillende weersomstandigheden? Productie en opslag Om te garanderen

Lees verder »

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »