Informatiebijeenkomst vervolg project Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen van subsidie. Ook gingen inwoners in gesprek met de projectleden over hun zorgen en twijfels over het vervolg van het project.

informatieavond 13-11-2023

Vier beloften staan op groen

Het project kan alleen doorgaan als alle acht beloften waargemaakt worden. Albert van der Molen, innovatie expert bij Stedin gaf een toelichting op de voortgang van de beloften. Vier beloften zijn inmiddels uitgewerkt en staan op groen: Veilig of anders niet, Het kan, Groen en Vertaalbaar.


Vier beloften staan op oranje

De beloften Betaalbaar, Het mag, Altijd warm en Voldoende draagvlak staan op oranje. Deze worden nog verder uitgewerkt. Er worden op dit moment veel gesprekken gevoerd met toezichthouders. Deze gaan bijvoorbeeld over de bescherming van consument. En gesprekken met de overheid, omdat er wetten aangepast moeten worden. Maar ook over afspraken met verzekeraars, die er positief op reageren. Dat komt omdat er bij waterstof geen slachtoffers meer vallen door koolmonoxidevergiftiging.


14 december wordt uitslag draagvlakmeting definitief

De belofte Voldoende draagvlak staat dus op oranje. Tijdens de openbare zitting op 23 oktober zijn vier bezwaren ingediend. Van de openbare zitting is een proces-verbaal opgemaakt. Hierin staan de uitslag van de draagvlakmeting en de ingebrachte bezwaren. Het proces-verbaal wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens op 14 december of de stemming op wettige wijze heeft plaatsgevonden. 

Schouw en hulp bij aanvraag subsidie


Tot nu toe zijn er 514 schouwen van de woningen uitgevoerd en schouwrapporten opgemaakt. Na 257 schouwen is subsidie aangevraagd, voor onder andere elektrisch koken. Bij ongeveer 100 woningen in Stad is nog geen schouw gedaan. Deze inwoners kunnen nog steeds een schouw aanvragen. 
De schouwers helpen inwoners ook met het aanvragen van de subsidies en de aanvraag voor verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. Tijdens een schouw kunnen inwoners ook advies krijgen over het verduurzamen van de woning.


Zorgen en twijfels

Hoewel de ruime meerderheid voor een aardgasvrij dorp stemde, kan het projectteam zich voorstellen dat er inwoners zijn die zich zorgen maken of vragen hebben. Daarom een oproep aan iedereen die in Stad aan ’t Haringvliet woont: laat van u horen! We willen graag samen tot oplossingen komen, vragen beantwoorden of zorgen wegnemen. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn bijvoorbeeld gaat graag in gesprek als u vragen heeft aan de gemeente. Albert van der Molen, innovatie-expert bij Stedin kan onder andere meer vertellen over de veiligheid van groene waterstof in het dorp en andere plekken in Nederland.

Ander nieuws

Groen licht voor uitwerken bevoegdheid om Stad van het aardgas af te sluiten

In Stad aan ’t Haringvliet wordt het aardgasnetwerk, als het project straks doorgaat, gebruikt om waterstof te leveren aan woningen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er kan dan geen aardgas meer geleverd worden. Verschillende studies en praktijktesten laten zien dat het aardgasnetwerk heel goed te gebruiken is voor waterstof. Zo werd waterstof naar Het Inspiratiehuis gebracht

Lees verder »

Hoe ervaart de familie Holleman elektrisch koken?

Het project Stad Aardgasvrij biedt de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet de kans om met een subsidieregeling over te stappen van koken op aardgas naar elektrisch koken. Als de woningen in het dorp later eventueel verwarmd gaan worden met waterstof, is koken op aardgas niet meer mogelijk. Wat komt er kijken bij de overstap

Lees verder »

Informatiebijeenkomst vervolg project Stad Aardgasvrij

Maandag 13 november was er weer een informatiebijeenkomst Stad Aardgasvrij. Veel inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet waren aanwezig en benieuwd naar hoe het project verder gaat, na de positieve uitslag van de draagvlakmeting in juni. De projectleden vertelden onder andere over het nakomen van de beloften, het schouwen van de woningen en het aanvragen

Lees verder »

Uitnodiging informatieavond Stad Aardgasvrij maandag 13 november

Op maandag 13 november van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Tijdens deze avond wordt u bijgepraat over de uitwerking van de overige beloften, het aanvragen van subsidies, de netwerkverzwaring en de openbare zitting van 23 oktober. Ook is er de mogelijkheid om uw

Lees verder »

Vaststelling uitslag draagvlakmeting en mogelijkheid bezwaar maken tijdens openbare zitting centraal stembureau Stad Aardgasvrij

Maandag 23 oktober vanaf 19.30 uur vindt in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet de openbare zitting van het centraal stembureau Stad Aardgasvrij plaats. Tijdens deze zitting wordt de voorlopige uitslag definitief gemaakt en kunnen de kiezers bezwaar maken.   De uitkomst van de draagvlakmeting van 30 juni is nu nog voorlopig. 14 juli

Lees verder »