Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan ’t Haringvliet. Het projectteam van Stad Aardgasvrij is op de hoogte gesteld van het aanbod.

Stad aan 't Haringvliet

De drie samenwerkende producenten willen de optie om waterstof te produceren voor Stad aan ’t Haringvliet meenemen in het grotere onderzoek (Milieu Effect Rapportage, MER) naar vervanging van de windmolens in de twee windparken. Dit onderzoek richt zich op het vervangen van de 11 oude windmolens door nieuwe, mogelijk hogere windmolens en de mogelijkheden om hier waterstof te produceren.


Over het onderzoek


Deltawind, Eneco en Hygro willen onderzoeken wat het effect is bij het gebruik van nieuwe windturbines die even groot is zijn als de windmolens die er nu staan, en hogere windturbines. In dat laatste geval wordt het totaal aantal windmolens minder en komt er meer afstand tussen de omliggende woningen en de turbines. Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan betrokkenen en omwonenden gevraagd wat zij terug willen zien in het onderzoek, waar ze antwoord op willen en waar de zorgen liggen. Dit nemen de ontwikkelaars vervolgens mee in het onderzoek. De uitkomsten worden halverwege 2025 verwacht. Daarna wordt het project opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd en kan zij een besluit nemen over het wel of niet vergunning verlenen voor vernieuwing van het windpark.

Gemeenteraad om steun gevraagd voor opstarten MER

Voordat Coöperatie Deltawind, Eneco en HYGRO met het onderzoek starten, willen zij eerst weten of de gemeenteraad wel achter het onderzoek staat, omdat er dus ook hogere windmolens dan er nu staan worden onderzocht. De gemeenteraad zal zich hier eerst over buigen, voordat de ontwikkelaars starten met het onderzoek. 

 

Agendapunt doorgeschoven


Vanwege de nieuwe informatie over Stad aan ’t Haringvliet heeft de gemeenteraad besloten het agendapunt niet nu al te behandelen, maar pas een besluit te nemen als er meer bekend is over wat dit aanbod voor Stad Aardgasvrij betekent. Het team van Stad Aardgasvrij zoekt dit daarom de komende tijd verder uit. Deze inhoudelijke uitwerking staat los van de invulling van de twee windparken en dus ook van de verschillende hoogtes die in de MER onderzocht zouden worden. Dat besluit ligt bij de gemeenteraad en de samenwerkende producenten Coöperatie Deltawind, HYGRO en Eneco.

Ander nieuws

Waterstofadviseur Noé van Hulst op bezoek in Stad

Waterstofadviseur Noé van Hulst was maandag 15 juli de hele dag in Stad aan ’t Haringvliet te vinden. Dit bezoek was het startpunt van zijn onderzoek naar de toekomst van het project Stad Aardgasvrij. De adviseur is hiervoor aangesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Klimaat en Groene Groei en de gemeente

Lees verder »

Waterstof adviseur Noé van Hulst onderzoekt project Stad Aardgasvrij

Waterstof adviseur Noé van Hulst onderzoekt deze zomer of en hoe het project Stad Aardgasvrij door kan gaan. Hij krijgt deze opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Goeree-Overflakkee. In het najaar rondt hij zijn advies af. Hij onderzoekt de financiering van het project, kijkt naar

Lees verder »

Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij niet meer op afspraak te bezoeken

Het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij aan de J. van Halfwassenaerstraat in Stad aan ’t Haringvliet is vanaf juli weer beschikbaar voor verhuur. De afgelopen 2 jaar konden inwoners van Stad aan ’t Haringvliet hier terecht met vragen over het project Stad Aardgasvrij. Twee maanden lang werd het huis daadwerkelijk verwarmd met waterstof. Daarna was het een

Lees verder »

Stad Aardgasvrij wil stap zetten in energietransitie

Het grootste waterstofproject van Nederland wil de volgende stap zetten in de energietransitie. Wordt de hele dorpskern van Stad aan ’t Haringvliet binnen enkele jaren aardgasvrij? Deze vraag houdt het projectteam en de Stadtenaren al enige tijd bezig. Onder de inwoners is er voldoende draagvlak om de daadwerkelijke overstap naar groene waterstof of een eigen

Lees verder »

Een kijkje in de keuken bij WaterstofWijk Wagenborgen

Naast Stad Aardgasvrij zijn er meer proefprojecten in Nederland met waterstof in de gebouwde omgeving. Eén van deze projecten is WaterstofWijk Wagenborgen waarbij Essent, net zoals bij Stad, ook projectpartner is. Hier zijn bestaande woningen aangesloten op een waterstofnetwerk. In dit artikel gaan we dieper in op de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee demonstratieprojecten.

Lees verder »

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »