Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan ’t Haringvliet. Het projectteam van Stad Aardgasvrij is op de hoogte gesteld van het aanbod.

Stad aan 't Haringvliet

De drie samenwerkende producenten willen de optie om waterstof te produceren voor Stad aan ’t Haringvliet meenemen in het grotere onderzoek (Milieu Effect Rapportage, MER) naar vervanging van de windmolens in de twee windparken. Dit onderzoek richt zich op het vervangen van de 11 oude windmolens door nieuwe, mogelijk hogere windmolens en de mogelijkheden om hier waterstof te produceren.


Over het onderzoek


Deltawind, Eneco en Hygro willen onderzoeken wat het effect is bij het gebruik van nieuwe windturbines die even groot is zijn als de windmolens die er nu staan, en hogere windturbines. In dat laatste geval wordt het totaal aantal windmolens minder en komt er meer afstand tussen de omliggende woningen en de turbines. Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan betrokkenen en omwonenden gevraagd wat zij terug willen zien in het onderzoek, waar ze antwoord op willen en waar de zorgen liggen. Dit nemen de ontwikkelaars vervolgens mee in het onderzoek. De uitkomsten worden halverwege 2025 verwacht. Daarna wordt het project opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd en kan zij een besluit nemen over het wel of niet vergunning verlenen voor vernieuwing van het windpark.

Gemeenteraad om steun gevraagd voor opstarten MER

Voordat Coöperatie Deltawind, Eneco en HYGRO met het onderzoek starten, willen zij eerst weten of de gemeenteraad wel achter het onderzoek staat, omdat er dus ook hogere windmolens dan er nu staan worden onderzocht. De gemeenteraad zal zich hier eerst over buigen, voordat de ontwikkelaars starten met het onderzoek. 

 

Agendapunt doorgeschoven


Vanwege de nieuwe informatie over Stad aan ’t Haringvliet heeft de gemeenteraad besloten het agendapunt niet nu al te behandelen, maar pas een besluit te nemen als er meer bekend is over wat dit aanbod voor Stad Aardgasvrij betekent. Het team van Stad Aardgasvrij zoekt dit daarom de komende tijd verder uit. Deze inhoudelijke uitwerking staat los van de invulling van de twee windparken en dus ook van de verschillende hoogtes die in de MER onderzocht zouden worden. Dat besluit ligt bij de gemeenteraad en de samenwerkende producenten Coöperatie Deltawind, HYGRO en Eneco.

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »