Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij

De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de belofte Betaalbaar te kunnen voldoen is subsidie nodig. Al langere tijd voert het projectteam gesprekken hierover met verschillende partijen, waaronder de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stad Aardgasvrij

Ondertussen is de wereld om ons heen de laatste jaren snel veranderd. Uit de laatste gesprekken blijkt dat het Rijk hierdoor twijfelt over de financiering van het project, onder andere vanwege de afgesproken prijs voor waterstof voor de inwoners. Deze plafond­prijs is een belangrijk onderdeel van de belofte Betaalbaar. Het projectteam wil de acht beloften die de basis zijn van het project aan u, de inwoners nakomen. De inwoners hebben op basis van deze beloften in juni 2023 met 77,6 procent voor een aardgasvrije toekomst gestemd.


Belofte Betaalbaar

Zoals beloofd aan u, alle inwoners, organisaties en ondernemers van Stad aan ’t Haringvliet, is de overstap van aardgas naar waterstof en het verbruik ervan Betaalbaar. Dat betekent dat iedereen in Stad aan ’t Haringvliet die kiest voor waterstof 15 jaar lang niet meer betaalt dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 (inclusief belastingen). Ook worden de aanpassingen aan de woning zoals een nieuwe gasmeter, een nieuwe waterstof cv-ketel en aanpassingen aan het leidingwerk door het project betaald voor de inwoners. En voor degenen die nog op aardgas koken is subsidie beschikbaar voor een nieuw elektrisch kooktoestel en de bijbehorende aanpassingen aan de elektra. De belofte Betaalbaar is belangrijk omdat we u vragen om van het vertrouwde aardgas af te gaan en over te stappen op waterstof, wat nog niet gangbaar is in Nederland. We zorgen ervoor dat u later niet geconfronteerd wordt met onvoorziene kosten omdat u meewerkt aan een demonstratieproject waar heel Nederland van kan leren.


Hoe zijn we tot de plafondprijs gekomen?

Vanwege de enorme prijsschommelingen van aardgas de afgelopen jaren, wilde een afvaardiging van de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet enige tijd geleden meer duidelijkheid voor de inwoners over de kosten van waterstof, omdat zij voor 15 jaar meewerken aan een demonstratieproject. In afstemming met de partners en overheden zijn we gekomen tot de plafondprijs van waterstof die vergelijkbaar is met een aardgasprijs van € 0,90 per m3. Het Rijk lijkt nu principiële bezwaren te hebben tegen deze plafondprijs.

Groene waterstof maken is nieuw, innovatief en nu nog duur
“Technisch is het niet ingewikkeld, omdat we gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk. Maar om dit collectief toe te passen op een hele dorpskern is nieuw. Dat dit hoge kosten met zich meebrengt is niet vreemd. Dit is vaak het geval bij demonstratieprojecten. Er moet eerst geïnvesteerd worden, om lessen te kunnen leren. Om te ontdekken wat kan en wat niet kan. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat de inwoners altijd kunnen rekenen op de aanvoer van waterstof, zodat zij hun huis ook bij extreme kou warm kunnen krijgen,” vertelt Innovatie expert Albert van der Molen van Stedin.

Voor Stad aan ’t Haringvliet garanderen we leveringszekerheid volgens de belofte Altijd warm. Dus als het niet waait, de zon niet schijnt of er een storing is zorgen we dat er genoeg waterstof is opgeslagen en wordt aangevoerd waardoor er altijd voldoende waterstof is. 

De kosten van zo’n eerste systeem zijn hoog. Daarover is het projectteam nu in overleg met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We vragen om subsidie om dit project mogelijk te maken.


We willen aan de slag

We willen in Stad aan ’t Haringvliet nu stappen zetten. Meer dan 80% van de woningen is geschouwd. Er wordt hard gewerkt aan toekomstbestendig elektra voor de woningen. En het Rijk werkt ondertussen aan een specifieke regelgeving die nodig is om over te mogen stappen van aardgas naar waterstof. 

Jaap Willem Eijkenduijn, wethouder Duurzaamheid, gemeente Goeree-Overflakkee: “Het is spannend, het is niet voor niets een demonstratieproject. En heel Nederland kan hiervan leren. Ik begrijp ook de terughoudendheid van het Rijk, want wat we hier doen gebeurt nog nergens. Maar we vragen tegelijkertijd om nu door te zetten, en op te komen voor die inwoners die graag die eerste stap willen maken naar een aardgasvrije toekomst. We hopen daarom dat we er de komende tijd samen met het Rijk uitkomen.” 

De gesprekken over de belofte Betaalbaar zijn nog steeds gaande. De komende weken wordt duidelijk of we samen een oplossing kunnen vinden, of het project verder kan en hoe. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn delen we dit met u, de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet.

Ander nieuws

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »

Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de

Lees verder »

ONLINE informatieavond maandag 6 mei

Komt maandag 29 april u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 6 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 29 april in ’t Trefpunt

Op maandag 29 april van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

De betrouwbare levering van waterstof

In de overstap naar schone energie speelt waterstof een cruciale rol om ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De hoogste prioriteit voor Stad Aardgasvrij is de leveringszekerheid van waterstof. Maar hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende is? En hoe werkt de levering onder verschillende weersomstandigheden? Productie en opslag Om te garanderen

Lees verder »

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »