Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij

Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de inwoners is het belangrijk om te weten of het project doorgaat, welke volgende stap ze kunnen verwachten en wanneer. 

Informatieavond in 't Trefpunt

Innovatie expert Albert van der Molen van Stedin en projectleider Richard van As-Jacobsson vertelden aan de hand van de status van de beloften waar ze op dit moment mee bezig zijn. De status van de beloften geven we aan met stoplichten. Vijf beloften staan nu op groen; Voldoende draagvlak, Veilig of anders niet, Groen, Het kan en Vertaalbaar. En drie op oranje; Betaalbaar, Het mag en Altijd warm. Ook deze drie beloften moeten groen worden. Het project gaat alleen door als alle acht beloften op groen staan. 

 

Bobby Groenewoud begeleidde de avond en gaf de aanwezigen de gelegenheid om hun mening, zorgen of vragen anoniem te stellen via QANDR. Aan het einde van de presentatie was er ruimte om vragen te stellen aan de projectteamleden. Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Schouwcoördinator Sander Hartwig deed een oproep om alsnog een schouw van de woning aan te vragen, als inwoners nog geen gebruik gemaakt hebben van dit aanbod. 

 

Belofte Betaalbaar


De belofte Betaalbaar garandeert de inwoners van Stad dat ze niet geconfronteerd worden met onvoorziene kosten, omdat ze meewerken aan een demonstratieproject waar heel Nederland van kan leren. Dit houdt onder meer in dat ze niet meer betalen voor waterstof dan een vergelijkbare aardgasprijs van €0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Als de aardgasprijs onder de € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW daalt, wordt tijdens de periode dat die prijs lager is een lagere prijs voor waterstof gerekend.

 

Richard van As-Jacobsson vertelt: “Hier zit de spanning. De productie van de groene waterstof brengt hogere kosten met zich mee dan bij de aanvang van het project bekend was. De wereld om ons heen is de laatste jaren zo veranderd. Elektriciteit en electrolysers voor waterstof zijn duurder geworden. Daarnaast hebben we te maken met inflatie en hogere rente. Hierdoor is het financiële tekort groter dan verwacht en is de financiering voor het produceren van groene waterstof moeilijk rond te krijgen. Wat ook meespeelt is dat voor groene waterstof dezelfde energiebelasting betaald moet worden als voor aardgas, omdat waterstof ook een gas is. Er wordt op dit moment nog geen onderscheid gemaakt in belastingtarieven tussen grijze aardgas en duurzamere groene waterstof. Ook wordt er geen uitzondering gemaakt voor het project Stad Aardgasvrij. We willen dit graag anders geregeld zien en zetten ons in voor een lagere energiebelasting voor groene waterstof”. Het projectteam is over de subsidie die nodig is in gesprek met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat maakt het moeilijk?


Waterstof wordt nog niet gebruikt in de gebouwde omgeving, daarom moet wet- en regelgeving aangepast of nog gemaakt worden. Wat we in Stad doen gebeurt nog nergens, het is een demonstratieproject. Het Rijk is daarom enigszins terughoudend en lijkt nu principiële bezwaren te hebben tegen de plafondprijs die bij aanvang van het project afgesproken was. Om de productie van waterstof te financieren is veel subsidie nodig en dit kost tijd. We blijven ondertussen doorgaan met het verstrekken van de beschikbare subsidies aan de inwoners van Stad voor de overstap op elektrisch koken en het toekomstbestendig maken van de elektriciteit in de woningen. Dit is namelijk sowieso goed voor de toekomst van Stad aan ’t Haringvliet, aangezien uiteindelijk heel Nederland van het aardgas af zal gaan.Wat doen we om de beloften waar te maken?

Om de beloften waar te maken worden gesprekken gevoerd met de Provincie Zuid-Holland, de ministeries en leden van de Tweede Kamer. De verwachting is dat we voor de zomer meer weten over de voortgang en zicht op financiering van het project. 

 

In gesprek met projectteamleden


Na de presentatie gingen de aanwezigen in gesprek met de projectteamleden over het project. Om zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid te geven om vragen te stellen en informatie te krijgen organiseerde Stad Aardgasvrij twee informatieavonden. Op 29 april was de informatieavond in het Trefpunt en op 6 mei konden inwoners de informatieavond online vanuit huis bijwonen.

Ander nieuws

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »

Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de

Lees verder »

ONLINE informatieavond maandag 6 mei

Komt maandag 29 april u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 6 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 29 april in ’t Trefpunt

Op maandag 29 april van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

De betrouwbare levering van waterstof

In de overstap naar schone energie speelt waterstof een cruciale rol om ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De hoogste prioriteit voor Stad Aardgasvrij is de leveringszekerheid van waterstof. Maar hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende is? En hoe werkt de levering onder verschillende weersomstandigheden? Productie en opslag Om te garanderen

Lees verder »

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »