Raadsbesluit Draagvlakmeting naar november

Donderdag 13 oktober besprak de gemeenteraad voor het eerst het voorstel over de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in Stad aan ’t Haringvliet. De raadsleden namen nog geen besluit. Tijdens de volgende raadsvergadering op 10 november wordt het onderwerp opnieuw behandeld. 

Twee partijen dienden een amendement in om de stemoptie voor het stemmen aan de keukentafel te verwijderen uit het voorstel. Ze stelden dit voor omdat zij zich zorgen maken over de anonimiteit en het stemgeheim. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn ontraadde dit amendement omdat alle stemopties nodig zijn om een zo hoog mogelijk opkomst te krijgen. De betrokkenen bij de meting zullen er alles aan doen om de anonimiteit en het stemgeheim te waarborgen. 

Verder wordt op verzoek van de raad onderzocht of voor de overstap naar waterstof ‘het streven naar 2025’ opgenomen kan worden in de Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in plaats van per ‘2025’. 

De gemeenteraad bespreekt de stukken opnieuw in de raadsvergadering van 10 november 2022. Dan wordt ook het amendement in stemming gebracht. 

Kijk hier de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober terug. Bij punt 5 wordt het voorstel besproken. 

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »