Raadsbesluit Draagvlakmeting naar november

Donderdag 13 oktober besprak de gemeenteraad voor het eerst het voorstel over de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in Stad aan ’t Haringvliet. De raadsleden namen nog geen besluit. Tijdens de volgende raadsvergadering op 10 november wordt het onderwerp opnieuw behandeld. 

Twee partijen dienden een amendement in om de stemoptie voor het stemmen aan de keukentafel te verwijderen uit het voorstel. Ze stelden dit voor omdat zij zich zorgen maken over de anonimiteit en het stemgeheim. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn ontraadde dit amendement omdat alle stemopties nodig zijn om een zo hoog mogelijk opkomst te krijgen. De betrokkenen bij de meting zullen er alles aan doen om de anonimiteit en het stemgeheim te waarborgen. 

Verder wordt op verzoek van de raad onderzocht of voor de overstap naar waterstof ‘het streven naar 2025’ opgenomen kan worden in de Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in plaats van per ‘2025’. 

De gemeenteraad bespreekt de stukken opnieuw in de raadsvergadering van 10 november 2022. Dan wordt ook het amendement in stemming gebracht. 

Kijk hier de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober terug. Bij punt 5 wordt het voorstel besproken. 

Ander nieuws

We komen graag met u in contact!

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen na de uitslag van de draagvlakmeting? Tijdens de draagvlakmeting van het project Stad Aardgasvrij heeft 77,6% van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Stad aan ’t Haringvliet vóór het project gestemd, 6,4% heeft tegen het project gestemd en 15,2% heeft niet gestemd (0,8% was ongeldig).  Ook

Lees verder »

Video: de laatste dag van de draagvlakmeting

https://youtu.be/XnWiK389Bco De maand juni stemden inwoners en ondernemers uit Stad aan ’t Haringvliet voor of tegen een aardgasvrij dorp vanaf 2025. De eisen van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij waren uniek hoog: minimaal 70% moet voor stemmen, alleen dan gaat het project verder. Niet stemmen wordt geteld als nee-stem. En dan komt op vrijdag 30 juni

Lees verder »

Bobby Groenewoud: bekend gezicht in Stad

Bobby Groenewoud is al een jaar het aanspreekpunt voor de inwoners en ondernemers van Stad voor het project Stad Aardgasvrij. En inmiddels is hij een bekend gezicht in Stad aan ‘t Haringvliet. Stadtenaren kunnen bij hem terecht met hun vragen over de overstap van aardgas naar groene waterstof. Dit kan via de mail, telefonisch, op

Lees verder »

Zorgen, vragen of bezwaar maken?

Ook tijdens de zomerperiode kunt u terecht bij het projectteam voor vragen of zorgen. Neem hiervoor contact op met Bobby Groenewoud, via stadaardgasvrij@gmail.com of 06 15 48 64 78. Het is ook mogelijk om officieel bezwaar te maken. Vanaf vrijdag 14 juli gaat een bezwaarperiode van drie maanden in. Het centraal stembureau zal daarna in

Lees verder »

Uitkomst draagvlakmeting: 77,6% stemt vóór een aardgasvrij Stad aan ‘t Haringvliet

Stad aan ’t Haringvliet zegt ‘ja’ tegen versnelde energietransitie Vrijdagavond 30 juni om 20:30 uur werd de voorlopige uitslag van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij bekendgemaakt. 77,6% Van de Stadtenaren met een aardgasaansluiting stemde voor. Dat betekent dat er voldoende draagvlak is voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 en daarmee de collectieve overstap

Lees verder »