Raadsbesluit Draagvlakmeting naar november

Donderdag 13 oktober besprak de gemeenteraad voor het eerst het voorstel over de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in Stad aan ’t Haringvliet. De raadsleden namen nog geen besluit. Tijdens de volgende raadsvergadering op 10 november wordt het onderwerp opnieuw behandeld. 

Twee partijen dienden een amendement in om de stemoptie voor het stemmen aan de keukentafel te verwijderen uit het voorstel. Ze stelden dit voor omdat zij zich zorgen maken over de anonimiteit en het stemgeheim. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn ontraadde dit amendement omdat alle stemopties nodig zijn om een zo hoog mogelijk opkomst te krijgen. De betrokkenen bij de meting zullen er alles aan doen om de anonimiteit en het stemgeheim te waarborgen. 

Verder wordt op verzoek van de raad onderzocht of voor de overstap naar waterstof ‘het streven naar 2025’ opgenomen kan worden in de Tijdelijke verordening draagvlakmeting Stad Aardgasvrij in plaats van per ‘2025’. 

De gemeenteraad bespreekt de stukken opnieuw in de raadsvergadering van 10 november 2022. Dan wordt ook het amendement in stemming gebracht. 

Kijk hier de gemeenteraadsvergadering van 13 oktober terug. Bij punt 5 wordt het voorstel besproken. 

Ander nieuws

Online informatieavond 27 maart over draagvlakmeting Stad Aardgasvrij

Wilt u graag een informatiebijeenkomst bijwonen? Maar lukt dat niet fysiek? Dan nodigen wij u van harte uit voor de online informatiebijeenkomst op maandag 27 maart!  Van 20:00 – 21:00 uur praten wij u via Teams bij over de ontwikkelingen en kunt u vragen stellen. Het programma is een herhaling van de informatieavond in ’t

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof?

In gesprek met Peter Luscuere In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof

Lees verder »

Schouwen van de huurwoningen gaat voorspoedig

Schouwers Hilde en Paulus hebben op dit moment 139 huurwoningen van Oost West Wonen geschouwd! Dat is maar liefst 84% van het totaal aantal sociale huurwoningen.   Hilde vertelt: “Tijdens een schouw geven we antwoord op vragen als: Welke aanpassingen zijn er nodig om mijn woning gereed te maken voor waterstof? En welke subsidie kan

Lees verder »

Het schouwproces in beeld

Het schouwen is in volle gang. Tijdens een schouw wordt bekeken welke aanpassingen er aan de woning nodig zijn voor de eventuele overstap van aardgas naar groene waterstof. En ook belangrijk: wat het kost en wie wat betaalt.   Veel behoefte aan een schouw  Dat Stadtenaren hier behoefte aan hebben, blijkt wel uit de vele

Lees verder »

Terugblik informatieavond Stad Aardgasvrij: met elkaar in gesprek

Maandag 23 januari was het weer druk in ’t Trefpunt in Stad aan ’t Haringvliet. De informatieavond over Stad Aardgasvrij ging dit keer vooral over de draagvlakmeting in juni dit jaar en het schouwen van de huizen. Daarnaast gingen inwoners en projectleden met elkaar in gesprek: Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar is

Lees verder »

Energieleverancier Essent nieuwe partner Stad Aardgasvrij

Energieleverancier Essent gaat meewerken aan het project Stad Aardgasvrij. De partijen in het project hebben hier concrete afspraken over gemaakt. Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep inwoners uit Stad aan ’t Haringvliet in de gemeente Goeree-Overflakkee. Met partners werken ze aan een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 door gezamenlijk over te

Lees verder »

Agenda

Archief