Stad Aardgasvrij – in gesprek met inwoners tijdens informatieavond in het Trefpunt

35 inwoners van Stad aan ’t Haringvliet waren maandagavond 4 maart in het Trefpunt om met elkaar te praten over Stad Aardgasvrij. Het plan om de dorpskern van Stad aan ’t Haringvliet van het aardgas af te halen en over te stappen op groene waterstof of een eigen elektrische oplossing. De opkomst was met 35 personen redelijk maar niet heel groot. Hierdoor was er veel tijd om vragen te beantwoorden en te spreken met elkaar.

Omgevingsmanager Bobby Groenewoud leidde de bezoekers door de acht beloften heen aan de hand van stoplichten. Vijf beloften staan op groen, drie nog op oranje. Innovatieexpert Albert van der Molen van Stedin vertelde over wat er allemaal gebeurt om de beloften die nog niet op groen staan zoals Betaalbaar, Altijd warm en Het mag verder uit te werken.

Informatieavond Stad Aardgasvrij 4 maart 2024

Altijd warm


De belofte Altijd warm hangt samen met de keuze waar we waterstof gaan maken. Altijd warm is één van de belangrijkste beloften voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze organisatie kijkt goed mee om ervoor te zorgen dat inwoners niet benadeeld worden. We werken nu aan een aantal mogelijkheden om waterstof te maken en te leveren. Maar de keuze is nog niet gemaakt. Daarom staat deze belofte nu nog op oranje. 

 

Het Mag


De volgende belofte waar Van der Molen langer bij stil staat is Het mag. Wettelijk gezien mogen netebeerders als Stedin alleen aardgas door de leidingen laten stromen. Maar met de gedoogregeling van de ACM mag Stedin dit wel: https://www.acm.nl/nl/publicaties/tijdelijk-kader-voor-waterstofpilots. Deze regeling geldt maar voor 5 jaar. Dit is te kort voor Stad aan ’t Haringvliet. Eind 2023 hebben demissionair minsters Jetten en De Jonge toegezegd dat er speciaal voor Stad aan ’t Haringvliet een regeling voor langere tijd wordt gemaakt. Deze regeling is bijna klaar.  

 

Betaalbaar

Betaalbaar is op dit moment de moeilijkste belofte. Hier hebben we de rijksoverheid voor nodig. Want wat we hier doen gebeurt nog nergens. Het is een demonstratieproject en dus is meer subsidie nodig om de belofte Betaalbaar waar te maken.  De vraag om steun van het Rijk staat uit en er wordt veel gesproken met de ministeries. Dit is niet altijd makkelijk en kost tijd. Er wordt niet alleen in Den Haag gesproken over dit project. Ook spreken we met organisaties in Brussel, de Clean Hydrogen Alliance en de Verenigde Staten, de International Energy Agency.

Veilig of anders niet


Ook vertelt Van der Molen meer over de belofte Veilig of anders niet. Om ervoor te zorgen dat het veilig is, zijn er organisaties nodig die toezicht houden. Voor waterstof is dat net zoals bij aardgas Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM kijkt mee met Stedin om te kijken hoe zij hun werk doen. SodM doet dit ook in Wagenborgen, Lochem, Hoogeveen en dus ook hier in Stad aan ’t Haringvliet. Als we iets niet goed doen, zal de SodM meteen ingrijpen. Van der Molen: “Ik ben zelf vanaf 2007 betrokken bij waterstof. Ik weet dat geen enkele organisatie risico wil lopen of een hoekje af wil snijden. Ik kan met zekerheid zeggen dat de eerste waterstofprojecten het veiligst zijn, omdat deze onder een vergrootglas liggen. Als er bijvoorbeeld in Rozenburg waar als proef al cv-ketels op waterstof draaien iets mis gaat, is het einde oefening voor waterstof de komende 25 jaar.” 

Tijdens de avond spraken de projectleden met de inwoners ook over het schouwen, de beloften die al op groen staan En over de zorgen en vragen die leven bij inwoners die de enquête hebben ingevuld. Inwoners konden deze vragenlijst de afgelopen drie weken invullen. Ook tijdens de avond zelf konden bezoekers hun mening, zorgen of vragen anoniem doorgeven. Na afloop ging een aantal bezoekers persoonlijk in gesprek met projectleden. 

Voor de inwoners die niet naar de fysieke bijeenkomst konden komen, organiseren we op 18 maart een online informatieavond. Ook is de enquête tot die tijd nog in te vullen.

 

Informatieavond Stad Aardgasvrij 4 maart 2024
Informatieavond Stad Aardgasvrij 4 maart 2024

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »