Wie gaat de oudere bewoners helpen met de omschakeling naar het elektrisch koken? Als je al 70 jaar op de ene manier kookt lijkt het nogal een aanpassing.

We organiseerden eerder een kookworkshop en zullen dit de komende jaren ook blijven doen. In algemene zin ondersteunen we iedereen bij de overstap met datgene wat ze nodig hebben. We zullen van deur tot deur gaan om te bekijken wat nodig is om te komen tot een werkbare oplossing. Hiervoor kunnen we ook welzijnsorganisaties, of …

Lees meerWie gaat de oudere bewoners helpen met de omschakeling naar het elektrisch koken? Als je al 70 jaar op de ene manier kookt lijkt het nogal een aanpassing.

Wat als het ineens gaat vriezen en iedereen gaat flink stoken is er dan voldoende capaciteit?

Met verschillende ministeries en toezichthouders hebben we onderzoek gedaan naar de hoeveelheid waterstofproductie en -opslag die nodig is om te zorgen dat het altijd warm is. Het systeem dat hierbij voor Stad is uitgewerkt voldoet aan de eis van de gaswet dat er zelfs voldoende waterstof is bij een etmaaltemperatuur van -17°C in De Bilt. …

Lees meerWat als het ineens gaat vriezen en iedereen gaat flink stoken is er dan voldoende capaciteit?

Welke alternatieve warmtebronnen zijn geschikt voor welk type woning?

Het woningtype maakt weinig uit in de keuze voor een alternatieve warmtebron. Isolatie en ventilatie zijn veel belangrijker. Is een woning goed geïsoleerd? Is er ventilatie aanwezig? Bovendien is elke woning anders. Om te weten welke duurzame warmtebron past, kunt u een afspraak maken met het energieloket.

Is waterstof beschikbaar voor alle type woningen en bouwjaren?

Ja, voor alle woningen binnen het grensgebied van Stad. Deze grens valt nagenoeg samen met de bebouwde kom het dorp. Iedereen die binnen en buiten het grensgebied van Stad aan ’t Haringvliet valt, heeft hierover een brief ontvangen. Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact met ons op via stadaardgasvrij@gmail.com.

Wordt het gasnetwerk straks vervangen in Stad? Zo ja, hoe lang liggen dan de straten open?

Het gasnetwerk in Stad aan ’t Haringvliet is grotendeels al geschikt voor waterstoftransport. Het netwerk hoeft dus niet vervangen te worden. Wel zijn op bepaalde plekken aanpassingen nodig. Bij de uitvoering van die aanpassingen streven we natuurlijk naar minimale overlast voor de omwonenden.De overgang naar waterstof in Stad aan ’t Haringvliet gaat in stappen. Als …

Lees meerWordt het gasnetwerk straks vervangen in Stad? Zo ja, hoe lang liggen dan de straten open?

Is er altijd voldoende waterstof?

Ja, we zorgen dat er altijd voldoende waterstof beschikbaar is. In Stad kunnen we ruim voldoende waterstof produceren om aan de vraag te voldoen. Met ministeries en toezichthouders maken we dit onderzoek officieel. De manier waarop dit voor Stad is uitgewerkt, wordt inmiddels ook op andere plaatsen in Nederland gebruikt.