Van schouw naar subsidieaanvraag

Dat Stadtenaren behoefte hebben aan een schouw van de woning, blijkt wel uit de vele aanmeldingen die wij ontvingen én blijven ontvangen. Op dit moment zijn 452 woningen geschouwd. Dat is ruim 70% van het aantal woningen met een aardgasaansluiting in Stad. Na de schouw volgt een schouwrapport op maat en de mogelijkheid tot een tweede gesprek. Op dit moment hebben we 243 schouwrapporten opgeleverd. Met het ontvangen van het schouwrapport is het schouwproces afgerond en kunnen inwoners en ondernemers subsidies aanvragen.

Als u nu al over wil stappen van koken op gas naar elektrisch koken of verwarmen, dan kunt u nu al gebruik maken van de subsidieregeling. Ook hiervoor heeft u een schouwrapport nodig om de subsidie aan te kunnen vragen. De kosten van de aanpassingen die nodig zijn voor de overstap naar groene waterstof worden pas na definitieve doorgang van het project vergoed.

Welke subsidies nu al verstrekt worden en welke pas na definitieve doorgang van het project vindt u hier.

Voor vragen kunt u ook altijd terecht bij omgevingsmanager Bobby Groenewoud via 06 – 154 86 478 of e-mail stadaardgasvrij@gmail.com.

Subsidieaanvraag

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »