Veilig overstappen van aardgas naar groene waterstof

Stad Aardgasvrij is een idee van een groep inwoners uit Stad aan ‘t Haringvliet. Met partners maken zij een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. Een volledige dorpskern over laten stappen naar waterstof in plaats van aardgas is in Nederland nog nooit gedaan. Daarom wordt alles eerst goed uitgezocht. Zo moet het betaalbaar zijn voor de inwoners, maar natuurlijk ook veilig, en het moet volgens de wet kunnen. Al deze voorwaarden zijn in beloften samengevat. Dit zijn: Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Voldoende draagvlak, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar. 

Harm Vlap - Stad Aardgasvrij

Natuurlijk staat veiligheid bovenaan. Gelukkig weten we inmiddels dat overstappen van aardgas naar waterstof inderdaad veilig kan. Verschillende partijen zijn hierbij betrokken. Zij zorgen er samen voor dat verwarmen van huizen met waterstof inderdaad op een veilige manier gebeurt. De komende tijd gaan we in gesprek met mensen die zich hiermee bezig houden. Een van deze mensen is Harm Vlap, technisch consultant bij DNV in Groningen. 

 

 

Hoe veilig is waterstof in de woning? 

Deze vraag leeft bij veel mensen en heeft alle aandacht binnen het project Stad Aardgasvrij. DNV is een van de partijen die hierbij betrokken is. In een interview met Harm Vlap gaan we uitgebreid in op deze vraag. DNV is een onderzoeksbureau voor energie, maritieme, olie- & gasindustrie en is wereldwijd betrokken bij energievraagstukken. DNV is als onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en certificering nauw betrokken bij Stad Aardgasvrij. Op de vraag ‘waarom waterstof?’, antwoordt Harm dat we in de toekomst naast elektriciteit een duurzame energiedrager nodig hebben die we op kunnen slaan. Op dit moment is elektriciteit moeilijk op te slaan. Daarom is het verstandig om vooral in de winter ook gebruik te kunnen maken van een energiedrager die we op kunnen slaan. Waterstof is om die reden een goed alternatief voor aardgas naast elektriciteit. Nieuwe woningen zijn heel goed te verwarmen met alleen elektriciteit omdat ze goed geïsoleerd zijn. Bij veel oudere woningen is dit niet het geval. In Stad aan ’t Haringvliet bestaat de woonkern merendeels uit woningen die gebouwd zijn voor 1991. Voor deze woningen zou groene waterstof een goede oplossing zijn. “En waterstof is een heel interessant en leuk onderwerp om mee bezig te zijn”, vertelt Harm enthousiast.

 

 

Samenwerking en verbinding


Bij het project Stad Aardgasvrij zijn naast de inwoners en DNV veel andere partijen betrokken, onder andere de brandweer, de veiligheidsregio, Staatstoezicht op de Mijnen, Stedin en Autoriteit Consument en Markt (ACM). “Met elkaar zorgen wij ervoor dat de controle en de veiligheid in de woning gewaarborgd worden bij het gebruik van waterstof”, benadrukt Harm. In zijn rol als ontwikkelaar en technisch adviseur werkt hij nauw samen met de betrokken partijen. In het laboratorium en in Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij worden onderzoeken gedaan en testen uitgevoerd naar de werking van waterstof. Deze resultaten delen ze voortdurend met elkaar. De verbinding met deze partijen is belangrijk voor draagvlak en acceptatie. Testen en doorontwikkelen 


Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij is vorig jaar twee maanden verwarmd met waterstof. Voor deze proef moesten aardgasleidingen omgezet worden voor het gebruik van waterstof. De ombouw van gasleidingen was al uitvoerig getest bij projecten met appartementen in Rozenburg en enkele woningen in Uithoorn, waarbij Harm ook nauw betrokken was. In Stad werd het veiligheidssysteem in de waterstofketel en een prototype van de veiligheidsklep voor de 24 uurs controle getest. 

Eenmaal per etmaal worden twee klepjes gesloten, één bij de ketel en één bij de meter. Er wordt twee keer gemeten wat de druk in de leiding is. Als de druk verandert is er een lekkage. Dan blijven de klepjes dicht en wordt geen waterstof meer aangevoerd. 

Met de resultaten van deze tests worden de ketels en de kleppen doorontwikkeld en verbeterd voor grootschalig gebruik. Harm: “Hiermee laten we de markt zien dat het systeem werkt”.  

Veiligheid in de woning


Het gebruik van waterstof in de woning is veiliger dan aardgas. Harm: “Eén van de redenen is dat er maar één waterstofleiding naar de ketel gaat en geen leidingen naar een gasfornuis of -oven. De kans op lekkage en doorboren is hiermee vele malen kleiner dan bij aardgas. Bij de overstap naar waterstof worden de gasleidingen in de woning vooraf geïnspecteerd. Hiermee worden ook hele kleine lekjes die er misschien al langere tijd zitten opgespoord en hersteld. Bij het gebruik van waterstof in de woning worden dezelfde veiligheidsgaranties gegeven als bij aardgas”. Een andere reden is dat bij verbranding van waterstof geen koolmonoxide kan vrijkomen. Daarom is er geen risico op koolmonoxidevergiftiging. Ook wordt er aan waterstof een geurtje toegevoegd. Als er ondanks alle maatregelen toch waterstof zou lekken ruik je dit.Gemiste kans als je dit laat lopen


Het project Stad Aardgasvrij biedt een unieke kans aan de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. De overstap naar waterstof is gratis is en de waterstofprijs wordt 15 jaar lang niet hoger dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Harm geeft aan dat het bijzonder is dat de groene waterstof gemaakt kan worden in de regio waar ook de windmolens staan. Dat is nergens anders te vinden in Nederland. Op de vraag of hij zijn woning zou willen verwarmen met waterstof zegt hij volmondig ja. Hij ziet het als een gemiste kans als je dit laat lopen.  Over Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep Stadtenaren. Deze inwoners maken samen met deskundigen uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een plan om Stad aan ‘t Haringvliet vanaf 2025 aardgasvrij te maken. Dit door gezamenlijk over te stappen op groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. In juni bepalen de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zelf of Stad vanaf 2025 aardgasvrij wordt. 

Illustratie veiligheid Stad Aardgasvrij

Ander nieuws

Inwoners organiseren Open Dag Stad Aardgasvrij op 10 juni

Zaterdag 10 juni organiseert de groep inwoners die ooit het idee is gestart, speciaal voor hun mede-inwoners een Open Dag Stad Aardgasvrij in ’t Trefpunt aan de Oranjelaan 14 in Stad aan ’t Haringvliet.   Op de informatiemarkt kan iedereen van 12.00 tot 17.00 uur in gesprek met de projectpartners zoals energieleverancier Essent, netbeheerder Stedin,

Lees verder »

Waardevol bezoek waterstofproject Lochem

Hoe is de overstap van aardgas naar waterstof gegaan? Was er veel overlast? Hoe bevalt het koken op inductie? Is het warm in huis? Dit zijn maar enkele van de vele vragen die de inwoners uit Stad stelden aan de inwoners uit Lochem, van wie hun woning vanaf december verwarmd wordt met waterstof. Twee eigenaren

Lees verder »

Oost West Wonen roept huurders op te gaan stemmen in juni!

Niet alleen woningeigenaren en ondernemers stemmen in juni mee over Stad Aardgasvrij. Ook huurders van Oost West Wonen beslissen mee over het wel of niet aardgasvrij worden van hun dorp Stad aan ’t Haringvliet door over te stappen van aardgas naar groene waterstof. In deze video roept directeur Marleen van der Kamp alle huurders op

Lees verder »

Draagvlakmeting uitgebreid toegelicht tijdens informatieavond 15 mei

Maandag 15 mei werden de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavond in ’t Trefpunt. Omdat de draagvlakmeting steeds dichterbij komt, werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. Inwoners stelden vragen en gaven hun mening. Ook gingen ze na afloop in

Lees verder »

De rol van Essent binnen Stad Aardgasvrij

Mogelijk een heel dorp verwarmen met groene waterstof? Daar wil Essent graag aan meewerken! Daarom sloot de energieleverancier zich begin dit jaar aan bij de groep partners binnen Stad Aardgasvrij. De komende tijd stellen we een aantal partners voor. We trappen af met Willem Henskes.  In deze video vertelt Willem onder andere waarom Essent partner

Lees verder »

In gesprek tijdens Inspiratiedag Stad Aardgasvrij

Zaterdag 6 mei waren alle Stadtenaren welkom in het Inspiratiehuis aan de J. van Halfwassenaerstraat 11 in Stad aan ‘t Haringvliet. De hele dag stonden de deuren van de woning open voor geïnteresseerden. Een professionele kok demonstreerde hoe je lekkere gerechten kan maken op een inductiekookplaat. Er was ruimte voor gesprek over het project Stad

Lees verder »

Agenda

Archief