Veilig overstappen van aardgas naar groene waterstof

Stad Aardgasvrij is een idee van een groep inwoners uit Stad aan ‘t Haringvliet. Met partners maken zij een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. Een volledige dorpskern over laten stappen naar waterstof in plaats van aardgas is in Nederland nog nooit gedaan. Daarom wordt alles eerst goed uitgezocht. Zo moet het betaalbaar zijn voor de inwoners, maar natuurlijk ook veilig, en het moet volgens de wet kunnen. Al deze voorwaarden zijn in beloften samengevat. Dit zijn: Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Voldoende draagvlak, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar. 

Harm Vlap - Stad Aardgasvrij

Natuurlijk staat veiligheid bovenaan. Gelukkig weten we inmiddels dat overstappen van aardgas naar waterstof inderdaad veilig kan. Verschillende partijen zijn hierbij betrokken. Zij zorgen er samen voor dat verwarmen van huizen met waterstof inderdaad op een veilige manier gebeurt. De komende tijd gaan we in gesprek met mensen die zich hiermee bezig houden. Een van deze mensen is Harm Vlap, technisch consultant bij DNV in Groningen. 

 

 

Hoe veilig is waterstof in de woning? 

Deze vraag leeft bij veel mensen en heeft alle aandacht binnen het project Stad Aardgasvrij. DNV is een van de partijen die hierbij betrokken is. In een interview met Harm Vlap gaan we uitgebreid in op deze vraag. DNV is een onderzoeksbureau voor energie, maritieme, olie- & gasindustrie en is wereldwijd betrokken bij energievraagstukken. DNV is als onafhankelijke expert op het gebied van risicomanagement en certificering nauw betrokken bij Stad Aardgasvrij. Op de vraag ‘waarom waterstof?’, antwoordt Harm dat we in de toekomst naast elektriciteit een duurzame energiedrager nodig hebben die we op kunnen slaan. Op dit moment is elektriciteit moeilijk op te slaan. Daarom is het verstandig om vooral in de winter ook gebruik te kunnen maken van een energiedrager die we op kunnen slaan. Waterstof is om die reden een goed alternatief voor aardgas naast elektriciteit. Nieuwe woningen zijn heel goed te verwarmen met alleen elektriciteit omdat ze goed geïsoleerd zijn. Bij veel oudere woningen is dit niet het geval. In Stad aan ’t Haringvliet bestaat de woonkern merendeels uit woningen die gebouwd zijn voor 1991. Voor deze woningen zou groene waterstof een goede oplossing zijn. “En waterstof is een heel interessant en leuk onderwerp om mee bezig te zijn”, vertelt Harm enthousiast.

 

 

Samenwerking en verbinding


Bij het project Stad Aardgasvrij zijn naast de inwoners en DNV veel andere partijen betrokken, onder andere de brandweer, de veiligheidsregio, Staatstoezicht op de Mijnen, Stedin en Autoriteit Consument en Markt (ACM). “Met elkaar zorgen wij ervoor dat de controle en de veiligheid in de woning gewaarborgd worden bij het gebruik van waterstof”, benadrukt Harm. In zijn rol als ontwikkelaar en technisch adviseur werkt hij nauw samen met de betrokken partijen. In het laboratorium en in Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij worden onderzoeken gedaan en testen uitgevoerd naar de werking van waterstof. Deze resultaten delen ze voortdurend met elkaar. De verbinding met deze partijen is belangrijk voor draagvlak en acceptatie. Testen en doorontwikkelen 


Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij is vorig jaar twee maanden verwarmd met waterstof. Voor deze proef moesten aardgasleidingen omgezet worden voor het gebruik van waterstof. De ombouw van gasleidingen was al uitvoerig getest bij projecten met appartementen in Rozenburg en enkele woningen in Uithoorn, waarbij Harm ook nauw betrokken was. In Stad werd het veiligheidssysteem in de waterstofketel en een prototype van de veiligheidsklep voor de 24 uurs controle getest. 

Eenmaal per etmaal worden twee klepjes gesloten, één bij de ketel en één bij de meter. Er wordt twee keer gemeten wat de druk in de leiding is. Als de druk verandert is er een lekkage. Dan blijven de klepjes dicht en wordt geen waterstof meer aangevoerd. 

Met de resultaten van deze tests worden de ketels en de kleppen doorontwikkeld en verbeterd voor grootschalig gebruik. Harm: “Hiermee laten we de markt zien dat het systeem werkt”.  

Veiligheid in de woning


Het gebruik van waterstof in de woning is veiliger dan aardgas. Harm: “Eén van de redenen is dat er maar één waterstofleiding naar de ketel gaat en geen leidingen naar een gasfornuis of -oven. De kans op lekkage en doorboren is hiermee vele malen kleiner dan bij aardgas. Bij de overstap naar waterstof worden de gasleidingen in de woning vooraf geïnspecteerd. Hiermee worden ook hele kleine lekjes die er misschien al langere tijd zitten opgespoord en hersteld. Bij het gebruik van waterstof in de woning worden dezelfde veiligheidsgaranties gegeven als bij aardgas”. Een andere reden is dat bij verbranding van waterstof geen koolmonoxide kan vrijkomen. Daarom is er geen risico op koolmonoxidevergiftiging. Ook wordt er aan waterstof een geurtje toegevoegd. Als er ondanks alle maatregelen toch waterstof zou lekken ruik je dit.Gemiste kans als je dit laat lopen


Het project Stad Aardgasvrij biedt een unieke kans aan de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet. De overstap naar waterstof is gratis is en de waterstofprijs wordt 15 jaar lang niet hoger dan een vergelijkbare aardgasprijs van € 0,90 per m3 inclusief belastingen en BTW. Harm geeft aan dat het bijzonder is dat de groene waterstof gemaakt kan worden in de regio waar ook de windmolens staan. Dat is nergens anders te vinden in Nederland. Op de vraag of hij zijn woning zou willen verwarmen met waterstof zegt hij volmondig ja. Hij ziet het als een gemiste kans als je dit laat lopen.  Over Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij is een initiatief van een groep Stadtenaren. Deze inwoners maken samen met deskundigen uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen een plan om Stad aan ‘t Haringvliet vanaf 2025 aardgasvrij te maken. Dit door gezamenlijk over te stappen op groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. In juni bepalen de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zelf of Stad vanaf 2025 aardgasvrij wordt. 

Illustratie veiligheid Stad Aardgasvrij

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »