Waterstof adviseur Noé van Hulst onderzoekt project Stad Aardgasvrij

Waterstof adviseur Noé van Hulst onderzoekt deze zomer of en hoe het project Stad Aardgasvrij door kan gaan. Hij krijgt deze opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Goeree-Overflakkee. In het najaar rondt hij zijn advies af. Hij onderzoekt de financiering van het project, kijkt naar het draagvlak onder inwoners, de geleerde lessen, en de acht beloften van het project. Tijdens zijn onderzoek bestudeert hij de stukken en spreekt hij met betrokkenen, waaronder de Tafelaars, de groep inwoners die het project jaren geleden is gestart.

Aanleiding opdracht externe adviseur

De overstap naar waterstof moet voor de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen. Om aan de belofte Betaalbaar te kunnen voldoen is subsidie nodig. Al langere tijd voert het projectteam gesprekken hierover met verschillende partijen, waaronder de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat. Uit deze gesprekken ontstond de wens om een onafhankelijke adviseur in te schakelen die het project onderzoekt en daarna adviseert of en hoe het project door kan gaan. Op advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg adviseur Noé van Hulst deze opdracht, die 1 juli start.

Het onderzoek en advies

Van Hulst is gevraagd een helder en volledig advies te geven aan de projectorganisatie en rijksoverheid of en hoe het project Stad Aardgasvrij door kan gaan. Hij kijkt daarbij niet alleen naar de financiering, maar naar het volledige project. De basis hiervan zijn de acht beloften Veilig of anders niet, Groen, Het mag, Het kan, Vertaalbaar, Voldoende Draagvlak, Altijd warm en Betaalbaar. De verwachting is dat het advies uiterijk eind september klaar is. Op basis van dit advies besluiten de projectpartners of het project door gaat of niet.  

Over Noé van Hulst

Noé van Hulst is waterstof adviseur. Hij heeft uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van energiebeleid, met een focus op waterstof als duurzame energiedrager. Momenteel is hij Special Advisor Hydrogen van het IEA (International Energy Agency), vicevoorzitter van het International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, waterstofadviseur van infrastructuurbedrijf Gasunie en Senior Fellow bij Clingendael International Energy Program. Hij was eerder ook de Nederlandse ambassadeur bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), voorzitter van de Governing Board van het IEA, waterstofgezant namens Nederland en directeur-generaal Energie bij het ministerie van Economische Zaken.

Stad Aardgasvrij in de zomerperiode

Om de uitgaven tijdens de onderzoeksperiode te beperken zetten we een aantal activiteiten de komende tijd op pauze. De activiteiten die nodig zijn lopen gewoon door, zoals het schouwen van de woningen, subsidieaanvragen en het beantwoorden van vragen over het project. Ook blijven we de inwoners van Stad aan ’t Haringvliet op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen van het project. Wel stoppen we deze zomer met een deel van de externe inhuur van mensen, zoals projectmanagement en het omgevingsmanagement om zo de projectkosten te beperken. Deze activiteiten worden gedurende de zomerperiode ondergebracht bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Inwoners van Stad kunnen met hun vragen dan ook bij de gemeente terecht. Dit kan telefonisch via 140187 of via mail stadaardgasvrij@gmail.com

Ander nieuws

Waterstofadviseur Noé van Hulst op bezoek in Stad

Waterstofadviseur Noé van Hulst was maandag 15 juli de hele dag in Stad aan ’t Haringvliet te vinden. Dit bezoek was het startpunt van zijn onderzoek naar de toekomst van het project Stad Aardgasvrij. De adviseur is hiervoor aangesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Klimaat en Groene Groei en de gemeente

Lees verder »

Waterstof adviseur Noé van Hulst onderzoekt project Stad Aardgasvrij

Waterstof adviseur Noé van Hulst onderzoekt deze zomer of en hoe het project Stad Aardgasvrij door kan gaan. Hij krijgt deze opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Goeree-Overflakkee. In het najaar rondt hij zijn advies af. Hij onderzoekt de financiering van het project, kijkt naar

Lees verder »

Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij niet meer op afspraak te bezoeken

Het Inspiratiehuis Stad Aardgasvrij aan de J. van Halfwassenaerstraat in Stad aan ’t Haringvliet is vanaf juli weer beschikbaar voor verhuur. De afgelopen 2 jaar konden inwoners van Stad aan ’t Haringvliet hier terecht met vragen over het project Stad Aardgasvrij. Twee maanden lang werd het huis daadwerkelijk verwarmd met waterstof. Daarna was het een

Lees verder »

Stad Aardgasvrij wil stap zetten in energietransitie

Het grootste waterstofproject van Nederland wil de volgende stap zetten in de energietransitie. Wordt de hele dorpskern van Stad aan ’t Haringvliet binnen enkele jaren aardgasvrij? Deze vraag houdt het projectteam en de Stadtenaren al enige tijd bezig. Onder de inwoners is er voldoende draagvlak om de daadwerkelijke overstap naar groene waterstof of een eigen

Lees verder »

Een kijkje in de keuken bij WaterstofWijk Wagenborgen

Naast Stad Aardgasvrij zijn er meer proefprojecten in Nederland met waterstof in de gebouwde omgeving. Eén van deze projecten is WaterstofWijk Wagenborgen waarbij Essent, net zoals bij Stad, ook projectpartner is. Hier zijn bestaande woningen aangesloten op een waterstofnetwerk. In dit artikel gaan we dieper in op de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee demonstratieprojecten.

Lees verder »

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »