Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor Stad Aardgasvrij. Waarbij inwoners uiterlijk in 2030 collectief overstappen op waterstof of een individuele all-electric oplossing. Hoe is dit inwonersinitiatief, waarbij de actieve inwoners (genaamd Tafelaars) deelnemend in alle lagen van het project, gelukt?

Stella Braber

Het initiatief was erg trots dat ze hun ervaringen mochten delen. Tijdens de sessie, verzorgd door Stella Braber (Tafelaar en participatiebegeleider), Laurens Huizer (Tafelaar en schouwer) en Bobby Groenewoud (omgevingsmanager) stonden de start van het initiatief, het creëren van draagvlak en vertrouwen bij bewoners en de acht beloften (betaalbaar, veilig of anders niet, altijd warm, groen, het kan, het mag, voldoende draagvlak, vertaalbaar) centraal. 

 

Een intensief traject waarbij met verschillende instanties, zoals de ministeries van EZK, BZK en de Autoriteit Consument & Markt, meer dan twee jaar is gewerkt aan het uitwerken van de beloften. Met het oprichten van een Inspiratiehuis dat acht weken is verwarmd op waterstof, informatieavonden/ beurzen, inloopuren, nieuwsbrieven en het afnemen van schouwen, hebben we langer dan zes jaar gebouwd aan het vergroten van vertrouwen en creëren van draagvlak onder de inwoners. Waarbij we altijd geluisterd hebben naar de inwoners. 

 

De acht beloften, opgesteld aan de hand van meer dan 300 gestelde vragen door inwoners en de Tafelaars, zijn de leidende uitgangspunten van het initiatief. Deze zijn vastgelegd in de Beloften brochure die voorafgaand aan de draagvlakmeting met alle inwoners gedeeld is. Voor de inwoners zijn alle beloften belangrijk, maar betaalbaarheid en veiligheid zijn de meest genoemde beloften. Veiligheid is al gegarandeerd, de belofte betaalbaarheid moet nog worden waargemaakt.

De schouwers, dorpsgenoten opgeleid voor het afnemen van de schouwen, hebben meer dan 500 woningen bezocht. Hierbij hebben inwoners een persoonlijk advies gekregen over wat de overstap naar waterstof of een individuele all-electric oplossing voor hen betekent en welke aanpassingen in de woning nodig zijn. Ook is dit financieel inzichtelijk gemaakt, waarbij de noodzakelijke aanpassingen in de woning zoals het vervangen van de aardgas cv-ketel voor een waterstof cv-ketel kosteloos zijn. De informatie is vervolgens vastgelegd in een schouwrapport, wat nodig is voor het aanvragen van de verschillende subsidies. Al deze schouwen hebben waardevolle informatie voor het project opgeleverd en zijn van grote invloed geweest op het positieve stemresultaat. Momenteel worden nog steeds nieuwe schouwen aangevraagd.  Daarnaast worden de beloften betaalbaar, het mag en altijd warm uitgewerkt. 

In Nederland lopen vier waterstofdemonstratie projecten. Stad Aardgasvrij is met 630 woningen het grootste en meest complexe demonstratie project. Partners van het initiatief zijn o.a. de gemeente Goeree-Overflakkee, Woningcorporatie Oost West Wonen, Stedin, Essent, Provincie Zuid-Holland.

Wil je meer weten, of wil je het rapport met de geleerde lessen ontvangen, neem contact op met Bobby Groenewoud stadaardgasvrij@gmail.com 06 -15 48 64 78.

Ander nieuws

Terugblik informatieavonden Stad Aardgasvrij in het Trefpunt en online

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij Maandag 29 april en maandag 6 mei gingen inwoners van Stad aan ’t Haringvliet in gesprek over de voortgang van het project Stad Aardgasvrij tijdens de informatieavonden in het Trefpunt en online. Waarom het spannend wordt voor het project werd uitgebreid toegelicht door de projectteamleden. Voor de

Lees verder »

Ontwikkelingen belofte Betaalbaar

Het wordt spannend voor het project Stad Aardgasvrij De overstap naar waterstof moet voor u als inwoner van Stad aan ’t Haringvliet betaalbaar zijn. Dit is één van de acht beloften waar het project aan moet voldoen, waarna Stad collectief over kan stappen op groene waterstof of een individuele all electric oplossing. Om aan de

Lees verder »

ONLINE informatieavond maandag 6 mei

Komt maandag 29 april u niet uit? Dan kunt u ook deelnemen aan de online informatieavond op maandag 6 maart van 20.00 tot 21.00 uur. Hiervoor is het wel nodig om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u van ons een deelnamelink.

Lees verder »

Informatieavond Stad Aardgasvrij 29 april in ’t Trefpunt

Op maandag 29 april van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom bij de informatieavond Stad Aardgasvrij in ‘t Trefpunt. Aanmelden (niet verplicht) kan door een mail te sturen naar stadaardgasvrij@gmail.com. Neem uw telefoon mee om deel te nemen aan het interactieve onderdeel tijdens de informatieavond.

Lees verder »

De betrouwbare levering van waterstof

In de overstap naar schone energie speelt waterstof een cruciale rol om ons minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De hoogste prioriteit voor Stad Aardgasvrij is de leveringszekerheid van waterstof. Maar hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende is? En hoe werkt de levering onder verschillende weersomstandigheden? Productie en opslag Om te garanderen

Lees verder »

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »