Gaat het project ervoor zorgen dat de kosten voor energiebelasting, vastrecht, levering, verbruik van waterstof, onderhoud, vervanging van apparaten die inwoners moeten betalen in de periode van 15 jaar vast staan en de hoogte van de bedragen bekend zijn voor de draagvlakmeting?

Voor de verbruikskosten van waterstof, levering en energiebelasting komt een vaste prijs vergelijkbaar met aardgas in 2025. De hoogte van het vastrecht worden landelijk bepaald door de Autoriteit Consumenten Bescherming. Hier hebben wij geen invloed op. Voor onderhoudskosten en vervanging is een indicatie te geven.

Gaat het project al de kosten voor de overstap naar elektrisch koken vergoeden, binnen af te spreken kaders van het project, en betreffen demontage en afvoer huidige kookplaat/kookfornuis, de aanschaf en montage van een nieuwe kookplaat of kookfornuis, maken elektrisch aansluiting in de keuken, de eventuele aanpassing in de meterkast en de aanpassing aan de netaansluiting? De eventuele maandelijkse extra kosten voor verzwaarde netaansluiting zijn voor de bewoner?

Nee niet alle kosten voor benodigde aanpassingen maar wel een deel. Het project stelde een maximum bedrag per aanpassing vast: Kosten voor aanschaf en montage van een nieuwe kookplaat en eventueel pannen: maximaal € 500,-.Kosten voor het maken van een elektrische aansluiting in de keuken: maximaal € 250,-. Kosten aanpassingen in de meterkast: maximaal € …

Lees meerGaat het project al de kosten voor de overstap naar elektrisch koken vergoeden, binnen af te spreken kaders van het project, en betreffen demontage en afvoer huidige kookplaat/kookfornuis, de aanschaf en montage van een nieuwe kookplaat of kookfornuis, maken elektrisch aansluiting in de keuken, de eventuele aanpassing in de meterkast en de aanpassing aan de netaansluiting? De eventuele maandelijkse extra kosten voor verzwaarde netaansluiting zijn voor de bewoner?

Gaat het project een redelijke afkoopsom betalen voor apparaten (sierhaarden, grote kookfornuizen, etc.) die nu op aardgas werken maar niet voorzien in de hoofdverwarming of warmwater en niet meer functioneren na de overstap naar waterstof?

Nee, er is geen afkoopsom voor apparaten. Wel is er een financiële compensatie voor kookfornuizen en sierhaarden. We bespreken de individuele situatie met de bewoners om tot een maatwerk-oplossing te komen. Hierbij hanteren we een maximum van €1.000,- per huishouden voor kookfornuizen en een maximum van € 2.500,- per huishouden voor sierhaarden. De voorwaarde is …

Lees meerGaat het project een redelijke afkoopsom betalen voor apparaten (sierhaarden, grote kookfornuizen, etc.) die nu op aardgas werken maar niet voorzien in de hoofdverwarming of warmwater en niet meer functioneren na de overstap naar waterstof?

Gaat het project alle kosten die gemaakt moeten worden om over te stappen van aardgas naar waterstof aan bijvoorbeeld gasleiding, gasmeter, verwarmingsapparaat en afgiftesystemen vanuit het project betaald worden? Hierdoor hebben inwoners GEEN kosten aan de wijzigingen aan de installaties die nu dienen als hoofdverwarming en of gebruikt worden om warmwater te maken?

Ja, onder bepaalde voorwaarden. Bij het ontbreken van een cv-installatie (ketel en afgifte-systeem) vervangen we elke gashaard per ruimte door één radiator. Dit combineren we met een cv-ketel op een nader te bepalen plek in de woning. Bij meerdere gaskachels in de woning worden er meerdere radiatoren geplaatst.Indien een geiser in warm water voorziet zal …

Lees meerGaat het project alle kosten die gemaakt moeten worden om over te stappen van aardgas naar waterstof aan bijvoorbeeld gasleiding, gasmeter, verwarmingsapparaat en afgiftesystemen vanuit het project betaald worden? Hierdoor hebben inwoners GEEN kosten aan de wijzigingen aan de installaties die nu dienen als hoofdverwarming en of gebruikt worden om warmwater te maken?

Mocht het project niet slagen, wie draait er dan op voor de kosten om terug naar gas of een andere energievoorziening te gaan?

Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met de inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050. Door de PAW bijdrage zijn veel kosten bij deze overstap gedekt. Bij een volgende overstap zal er gezocht moeten worden naar middelen zoals dit …

Lees meerMocht het project niet slagen, wie draait er dan op voor de kosten om terug naar gas of een andere energievoorziening te gaan?

Moet er naast de CV ketel nog andere apparatuur aangeschaft worden om deel te kunnen nemen aan het project? Apparaten die op gas “lopen” zoals onze nieuwe gaskookplaat? Of bij sommige anderen hun Boretti fornuis?

Ja een inductie kooktoestel i.p.v. een gaskooktoestel. Als u recentelijk een duur aardgaskooktoestel heeft aangeschaft zullen we u deels tegemoet komen. Met een bonnetje van na 2015 en bij het vervangen van het toestel voor 2024 vergoeden we u maximaal 1.000 Euro extra boven op de reguliere subsidie regeling van maximaal 500 Euro per huishouden. …

Lees meerMoet er naast de CV ketel nog andere apparatuur aangeschaft worden om deel te kunnen nemen aan het project? Apparaten die op gas “lopen” zoals onze nieuwe gaskookplaat? Of bij sommige anderen hun Boretti fornuis?