Wat doen we als het met waterstof niet helemaal goed gaat? Tijdens of na de transitie. En is dat allemaal gedekt? En door wie?

Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met de inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk in 2050. Door de PAW bijdrage zijn veel kosten bij deze overstap gedekt. Bij een volgende overstap zal er gezocht moeten worden naar middelen zoals dit …

Lees meerWat doen we als het met waterstof niet helemaal goed gaat? Tijdens of na de transitie. En is dat allemaal gedekt? En door wie?

Wie behartigd de belangen van de inwoners in Stad?

De inwoners zelf, de gemeente(raad), het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij en de landelijke overheid vanuit wet- en regelgeving uitgevoerd door o.a. Autoriteit Consument & Markt (ACM) en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Hoe lang zit ik thuis zonder gas als we overstappen?

Afkoppelen van aardgas en overstappen op waterstof gebeurt op dezelfde dag. In die tijd werkt uw cv-ketel niet waardoor u uw huis niet kunt verwarmen en geen warmwater heeft. Uiteraard proberen wij deze tijd zo kort mogelijk te houden en vindt de overstap plaats in de zomermaanden.

Wat gebeurd er als mijn woning niet meer verkoopbaar is in Stad vanwege de overstap naar waterstof?

Bij calamiteiten rond waterstof zorgt het project ervoor dat niemand ‘gevangen’ blijft in Stad. Door te zorgen voor een proces waar problemen tijdig gesignaleerd en opgelost worden. Bij een onoplosbaar probleem zoekt de gemeente met inwoners een ander aardgas alternatief. Terug naar aardgas lijkt ons niet wenselijk aangezien we uiteindelijk toch aardgasvrij moeten zijn. Uiterlijk …

Lees meerWat gebeurd er als mijn woning niet meer verkoopbaar is in Stad vanwege de overstap naar waterstof?