Subsidie aardgasvrij koken VOL

Vanaf 13 juli gaven wij ruchtbaarheid aan de subsidie voor de overstap van koken op aardgas naar koken op elektriciteit. 

Duik! in Stad

Tijdens Duik! in Stad op 13 juli stonden wij met een kraam waarbij wij bekend maakte dat er een subsidie van € 500,- voor 50 adressen beschikbaar was.

De subsidie was bedoeld voor een overstap naar aardgasvrij koken. 

Informatiemarkt 10-10 en 11-10

Tijdens de informatiemarkt in het Trefpunt in oktober 2019 is veel aandacht gegeven aan deze subsidie. Hier is positief op gereageerd en de inschrijvingen volgde direct hierna. 

Nieuwsbrieven

Ook is er aandacht besteed aan deze subsidie in de diverse nieuwsbrieven die per post aan ieder adres in Stad is aangereikt. 

Stand subsidiepot

Half december hebben de laatste adressen zich gemeld. Hierdoor zijn we op 50 adressen gekomen. Als iedereen de overstap maakt is de volledige subsidie vergeven. Er is nu geen zicht op een nieuwe subsidie voor aardgasvrij koken maar als dit er wel komt kunt u dit op deze website zien. 

 

 

Ander nieuws

Stad Aardgasvrij deelt ervaringen op netwerkdag NPLW

Op 21 maart organiseerde het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) in Utrecht een netwerkdag met de koplopergemeenten aardgasvrije wijken. Het inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij verzorgde op deze dag een interactieve kennissessie waarbij de opgedane ervaringen en lessen werden gedeeld. In juni 2023 stemden 77,6% van de inwoners met een aardgasaansluiting in Stad aan ’t Haringvliet voor

Lees verder »

Stad aan ’t Haringvliet voorbereiden op de toekomst

Je ontkomt er niet aan: energie besparen in huis. Wat zijn de mogelijkheden en hoe pak je dit aan? Gelukkig zijn er veel manieren hoe je energie kunt besparen. Manieren die niet veel moeite kosten, maar wel nuttig zijn en snel geregeld kunnen worden. Maar ook het toekomstbestendig maken van je woning, verspreid over een

Lees verder »

Kan heel Nederland op waterstof? In gesprek met Peter Luscuere

In Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee werkt een groep inwoners samen met partners aan een plan voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet. Dit door collectief over te stappen op groene waterstof of een eigen individuele aardgasvrije oplossing. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden van waterstof als energiedrager. Om hier meer

Lees verder »

Ingezonden brief gemeenteraad 21 maart 2024 – Coöperatie Deltawind ziet mogelijkheden lokale waterstofproductie voor Stad Aardgasvrij

Donderdag 21 maart kwam tijdens de raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee het project Stad Aardgasvrij ter sprake. Dit vanwege een ingezonden stuk  van Coöperatie Deltawind. Zij zien mogelijkheden om in de toekomst samen met Eneco en Hygro in de Van Pallandtpolder en de Martina Cornelia polder groene waterstof te produceren voor onder meer Stad aan

Lees verder »

Stem van de bewoners gaf de doorslag bij Stad Aardgasvrij

Stad Aardgasvrij, Corina ’t Mannetje was er meteen positief over. “De energietransitie is belangrijk voor de toekomst van Moeder Aarde. Er is innovatie nodig. Mooi dat Stad er actief mee aan de slag is gegaan”, zegt ze. Maar de bewoonster van Stad aan ’t Haringvliet had wel vragen.    “Is het haalbaar, waterstof in plaats

Lees verder »